Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

logo Variva

085 90 22 955

info@variva.nl

5 locaties

logo Variva

Facilitair Werk / Conciërge

Goede begeleiding

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

5.0.0
2016-03-14T15:19:08+02:00

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Praktijkgericht

Al ruim 3,5 jaar ben ik werkzaam als conciërge. Daarnaast heb ik in acht maanden mijn diploma tot facilitair medewerker / conciërge bij Variva behaald. De lessen zijn erg divers, leerzaam maar vooral praktijkgericht. Wat ik in de les geleerd heb, pas ik nu nog steeds toe in de praktijk. Zo heb ik er plezier van, maar de school waar ik werk ook!

Jaimy Lukassen

Facilitair werk / congiërge

5.0.0
2018-05-14T17:30:29+02:00

Jaimy Lukassen

Facilitair werk / congiërge

Al ruim 3,5 jaar ben ik werkzaam als conciërge. Daarnaast heb ik in acht maanden mijn diploma tot facilitair medewerker / conciërge bij Variva behaald. De lessen zijn erg divers, leerzaam maar vooral praktijkgericht. Wat ik in de les geleerd heb, pas ik nu nog steeds toe in de praktijk. Zo heb ik er plezier van, maar de school waar ik werk […]
10
2

Opleiding tot Medewerker Facilitaire Dienstverlening MBO-niveau 2 (Conciërge). Als eerste in Nederland is Variva Edu Academy met een geheel nieuwe opleiding voor conciërges gestart! Dat doen we omdat we voorop lopen in het opleiden van onderwijs ondersteunend personeel op scholen in Nederland.

Variva verzorgt opleidingen voor onderwijsondersteunend personeel werkzaam in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, Regionaal Opleidingscentrum (ROC, beroeps- en volwasseneneducatie) of zij die willen gaan werken in het onderwijs.

Start flexibel / doorlopend
Leslocatie Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht (nabij Utrecht CS)
Lesdagen per maand 2 tot 4 avonden (afhankelijk van je ervaring)
Stageduur minimaal 12 uur per week
Duur opleiding flexibel (6 tot 12 maanden)
Niveau MBO niveau 2
Diploma Medewerker Facilitaire Dienstverlening (crebo 25499)

Variva verzorgt MBO-opleidingen voor volwassenen. We hebben hierin veel ervaring en zien dat veel volwassenen al beschikken over jarenlange ervaring en functioneren op een niveau dat heel goed past bij een MBO-opleiding. Daarom biedt Variva een mogelijkheid voor personen met werkervaring dit te vertalen naar een MBO-diploma. Heb je geen (of weinig) werkervaring? Dan bieden we tevens een interessant opleidingstraject!

Wij maken dus verschil in twee routes:

 1. Je beschikt wel over ruime praktijkervaring (tenminste 2 jaar) als conciërge / facilitair werker en je maakt, na een schriftelijke kennistoets alleen de examens.
 2. Je beschikt niet over ruime praktijkervaring als conciërge / facilitair werker en je volgt (een deel van) de opleiding en maakt daarna de schriftelijke kennistoets en de examens.

TAKEN VAN DE FACILITAIR WERKER / CONCIËRGE

Het beroep is volop in ontwikkeling. Dit is het gevolg van de wet maar ook is er steeds meer aandacht voor kostenbesparing. Scholen zetten eigen medewerkers “slimmer” en efficienter in. Conciërges krijgen een breder takenpakket om uit te voeren en zijn multifunctioneel inzetbaar.
Zo wordt er bijvoorbeeld meer gebruik gemaakt van de conciërge bij ondersteuning als het houden van toezicht en controle, surveilleren tijdens toetsen en examens, surveilleren buiten de lessen en deelname aan (buitenschoolse) activiteiten.

Als conciërge heb je daarnaast veel contact met leerlingen en ouders. Dat betekent dat er ook eisen worden gesteld aan je communicatieve vaardigheden.

ONDERDELEN VAN DE OPLEIDING

De conciërge beheert gebouwen en apparatuur;

 1. Je maakt/houdt diverse apparatuur gebruiksklaar
 2. Je voert schoonmaakwerkzaamheden uit en verzorgt textiel
 3. Je signaleert onveilige situaties
 4. Je voert brand- en sluitrondes uit

De conciërge bereidt voedingscomponenten en voert cateringwerkzaamheden uit;

 1. Je treft voorbereidingen voor de bereiding van voedingscomponenten en verkoop
 2. Je informeert en begeleidt collega’s, leerlingen en ouders
 3. Je bereidt maaltijden / huishoudelijke dranken en distribueert deze

De conciërge ondersteunt het secretariaat en faciliteert de organisatie van bijeenkomsten;

 1. Je sorteert en verwerkt inkomende en uitgaande post
 2. Je voert receptiewerkzaamheden uit
 3. je voert licht administratief werk en vergaderservice uit

De conciërge beheert de voorraad en verzorgt de logistiek;

 1. Je onderhoudt de voorraad, bestelt materialen en middelen
 2. Je neemt goederen in ontvangst en slaat deze op
 3. Je zorgt voor de interne goederenstroom

Ook EHBO – BHV en lessen pedagogisch handelen worden verzorgd en maken deel uit van de opleiding.

Je beschikt wel over ruime werkervaring

Tijdens een telefonisch intake bepalen we of je voldoende praktijkervaring hebt en of je over voldoende niveau beschikt om de examens direct te kunnen maken. Als dat niet zo is krijg je advies hoe je zelf actie kunt ondernemen of (een deel van) de opleiding kunt volgen.

Je beschikt niet over ruime werkervaring

Door het maken van een intaketoets en eventueel een intakegesprek stellen we vast welke delen van opleiding je volgt. Afhankelijk van de te volgen onderdelen heb je minimaal 2 en maximaal 4 avonden per maand les over een periode van 6 maanden. Als je voldoende lessen hebt gevolgd kun je, na een positief advies van je docent en begeleider op je werkplek, de examens gaan maken.

Variva biedt conciërges een UNIEKE mogelijkheid om zicht te professionaliseren. Je kunt laten zien wie je bent en wat je kunt en dit omzetten naar een MBO-diploma! Daarnaast bieden we de mogelijkheid tot verdieping en verbreding in het beroep. Dat maakt onderdeel uit van bovenstaand traject waarop je zelf invloed hebt. Dit zijn keuzedelen van de opleiding.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Persoonlijk Profileren / De Pedagogische Conciërge
 • De mogelijkheid om Nederlands op een hoger niveau (3F) te behalen
 • Arbo en kwaliteitszorg

OPLEIDING, STAGE EN DIPLOMERING

Opleidingsniveau: MBO niveau 2

Erkend door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen

Vooropleiding: lbo/vbo/ mavo diploma of vergelijkbaar;
Indien je niet beschikt over een juiste vooropleiding wordt bij intake je geschiktheid voor de opleiding vastgesteld. Je moet dan rekening houden met een langere opleidingsduur.

Studieduur: flexibel (6 tot 12 maanden)

Stageduur: minimaal 12 uur per week


NEDERLANDS EN REKENEN

Je maakt centrale examens Nederlands en rekenen op één van de locaties van Variva (wij beschikken over opleidingslocaties in grote steden). Voor Nederlands dien je het cijfer 5 te halen (niveau 2F). Rekenen telt (nog) niet mee voor het behalen van je dipoma.

PRAKTIJKEXAMENS

Deze bestaan uit opdrachten die je uitvoert tijdens je werk. Tijdens de uitvoering hiervan word je geobserveerd. Daarnaast maak je een werkplanning en is er een examengesprek. Onze examinator beoordeelt je resultaten samen met een examinator uit je eigen beroepspraktijk.

KOSTEN

Lesgeld: € 1.280,- | Toetsing- licentiekosten € 450,- | Examengeld € 450,- | Inschrijfkosten: € 90,-

De kosten voor de boeken (inclusief readers) bedragen € 90,-

Het lesgeld van € 1.280,- komt te vervallen als je al ruime praktijkervaring hebt en geen lessen hoeft te volgen. Dit wordt beoordeeld a.d.h.v. een intakegesprek/intaketoets.

De conciërge neemt een steeds belangrijkere plaats in op de school. De wet Beroepen en het Onderwijs regelt dat conciërges in de toekomst moeten beschikken over een goede opleiding op tenminste MBO niveau 2.

Variva leidt al 15 jaar conciërges / facilitair werkers op. We hebben hierin dus een ruime ervaring opgedaan en zijn voor veel scholen en instellingen partner hierin.


AANMELDEN

In het hoofdmenu van deze website is er een mogelijkheid tot aanmelden / inschrijven. Dit is altijd vrijblijvend en wij nemen vervolgens contact me je!

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.