Bijscholing
Nederlands 3F Schrijven

Online Cursus | E-learning

De meeste mensen vinden schrijven een lastig onderdeel van de Nederlandse taal. Programma’s voor spelling- en grammatica controle bieden vaak uitkomst maar niet altijd. Een goede basis in schrijfvaardigheid maakt dat je in je beroep verder kunt groeien, geeft rust en zelfvertrouwen.

Nascholing-Kinderopvang-Nederlands-3F-Schrijven
}

Duur cursus

E-learning inclusief oefeningen: 16 uur

Niveau

mbo niveau 4

Certificering

Na afronding e-learning en examinering ontvang je een instituutscertificaat van Variva Edu Academy 

Over de e-learning Nederlands 3F Schrijven

Algemeen

Waarom zou je foutloos schrijven?

Je begrijpt elkaar toch wel. Dat klopt tot op zekere hoogte, maar de vraag is of je elkaar ALTIJD begrijpt als je niet meer nadenkt over hoe je iets schrijft. Begreip je dese sin? Juh moed da n we l errug goed oplette.

Taal is net als gedrag of kleding. Het is iets waarbij je rekening houdt met je omgeving. Zo ga je niet bloot over straat lopen en in je sollicitatiebrief schrijf je niet ‘w8 ff’ (wacht even). Net als bij kleding of gedrag gelden er, afhankelijk van de gelegenheid, waarden en normen.  Er zijn situaties waarin verzorgd taalgebruik belangrijk is. Hoe raar zou het zijn als er in de krant allemaal spellingsfouten zouden staan en ook de zinnen grammatica al zouden rammelen. Omgekeerd moeten we vaak lachen om de fouten op de website van Taalvoutjes.

Misschien denk je recalcitrant: “Ik vind d/t-spelling niet belangrijk, dus ze zoeken het maar uit!”. Maar ja, een sollicitatiebrief vol schrijffouten wordt direct terzijde gelegd. Als je werkt en je maakt dit soort fouten nemen ze je ook niet serieus. Is dat wat je wil?

Kortom, hoe je hierover ook denkt, af en toe is foutloos schrijven belangrijk. En één van die momenten is op je examen Schrijven 3F. Krijg je al klamme handen als je eraan denkt? Niet nodig. Deze cursus gaat je helpen om het examen tot een goed einde te brengen!

Studieprogramma

Als extra oefening nodig is,  hebben e-learning ontwikkeld om je schriftelijke vaardigheden te vergroten. We sluiten de e-learning af met een toets en als je deze hebt behaald kan je deelnemen aan de schriftelijke examens.

Tekst opbouw

In deze module laten we je filmpjes zien over tekstopbouw, wat het inhoudt en waarvoor het dient. Daarna stellen we je daar vragen over. We sluiten af met “Waarom wil je dit weten?” Je wil het ook kunnen toepassen in de praktijk!

Signaalwoorden

Kennis van signaalwoorden zorgt ervoor dat je een tekst beter begrijpt en dat je de vragen die gesteld worden makkelijker én sneller kunt beantwoorden. We hebben daar leuke oefeningen voor. Deze oefeningen zijn vooral filmpjes die je bekijkt waarna je vragen beantwoordt.

Onderwerp en hoofdgedachte

Het onderwerp van een tekst vind je door jezelf de volgende vraag te stellen: over wie of wat gaat de tekst? Het antwoord is één woord of hooguit enkele woorden. De hoofdgedachte is een samenvatting van de tekst in één zin.
We leren je hiermee slim om te gaan zodat je dit kunt toepassen in je schriftelijke vaardigheden.

Tekstsoorten en tekstdoelen

Er zijn verschillende soorten teksten en deze hebben ook een doel. Door middel van diverse filmpjes herken je de verschillende soorten teksten en tekstdoelen.

Letterlijk en figuurlijk taalgebruik

Als je met iemand praat, is de kans groot dat je de dingen zegt zoals je ze bedoelt. We noemen dit letterlijk taalgebruik. Wanneer je vertelt dat je lekker buiten hebt gezeten dit weekend omdat het zulk mooi weer was, dan zeg je: “Ik heb heerlijk in het zonnetje gezeten”.

Maar soms bedoel je iets niet letterlijk maar figuurlijk (of beeldspraak). Als je dit weekend je vriendin in het zonnetje hebt gezet, bedoel je niet dat je haar naast jou in een stoel in de zon hebt gezet. Je bedoelt dat je haar extra aandacht hebt gegeven.

Ook hier werken we met filmmateriaal en het beantwoorden van vragen.

Feit, mening, argument

Door de meeste studenten wordt dit als een lastig onderdeel ervaren. Wanneer is iets een feit? Wanneer een mening?  Argumenten onderbouwen een mening. Door de filmpjes en oefeningen word jij hier ook een meester in!

Help, een moeilijk woord, slimme luistermanieren en tips

Sommige personen raken gestrest als ze een moeilijk woord niet begrijpen. Je kunt natuurlijk om uitleg vragen maar er zijn ook andere handige manieren, die leer je hier!  Ook luisteren kan met eenvoudige methodieken veel handiger. Natuurlijk sluiten we af met tips:)

Studiebelasting

Uitvoeren e-learning inclusief oefeningen 16 uur.

Na e-learning ben je klaar voor deelname aan het examen Schrijven 3F.

Examinering

Na de e-learning kan je aan de slag met het examen Nederlands Schrijven 3F.

Het examen kan online plaatsvinden of op locatie van Variva (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven) maar ook (eventueel in combinatie met de mondelinge examens of het examen lezen) op de locatie van de instelling.

De examens voor Nederlands Schrijven 3F vinden plaats op onderstaande maandagen van 19.00 tot 20.30 uur:

 • 6 maart 2023
 • 28 maart 2023 (dinsdag)
 • 3 april 2023
 • 24 april 2023
 • 1 mei 2023
 • 15 mei 2023
 • 5 juni 2023
 • 12 juni 2023
 • 3 juli 2023
 • 11 september 2023
 • 2 oktober 2023
 • 6 november 2023
 • 22 november 2023 (woensdag)
 • 4 december 2023
 • 19 december 2023 (dinsdag)
 • 8 januari 2024
 • 15 januari 2024
 • 6 februari 2024 (dinsdag)
 • 27 februari 2024 (dinsdag)
 • 19 maart 2024 (dinsdag)
Certificering

Variva Edu Academy is een erkende MBO instelling. Na examinering ontvang je het certificaat Nederlands Schrijven 3F.

Kosten
 • E-learning € 90,-
 • Examen € 45,-
 • Her-examen (indien nodig) € 45,-

Het examen kan alleen worden aangevraagd na afronding van de e-learning.