Basiscursus Onderwijsassistent primair onderwijs (PO) of voortgezet onderwijs (VO / BVE) De cursus is uniek omdat je, naast het schriftelijk doornemen van het mooie cursusmateriaal, ook wordt begeleid door een docent. Je staat er dus niet alleen voor!

De pedagogische conciërge, het gezicht van de school! De conciërge is vaak het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ook wordt hij vaak als eerste geconfronteerd met incidenten. Er worden dan ook hoge eisen gesteld aan zijn of haar vaardigheden.

De pedagogische conciërge, het gezicht van de school! Pedagogisch Conciërge 2 is een vervolg op de training pedagogisch conciërge. Deze training geeft je als conciërge nog meer handvatten om te voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden aan een pedagogisch conciërge. De conciërge is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen.

Opleiding EHBO bij Kinderen (EHAK, Eerste Hulp bij Ongelukken bij Kinderen)

 

Iedere Pedagogisch Medewerker moet beschikken over een diploma kinder EHBO. Logisch, als pedagogisch medewerker ben je er ook voor de veiligheid van kinderen. Ook voor andere personen die werken met kinderen is de kennis over kinder EHBO erg belangrijk.

Variva verzorgt de trainingen kinder EHBO op haar opleidingslocaties in Utrecht, Den Haag en Eindhoven.

Het betreft twee avonden inclusief een (praktijk)examen dat op de tweede avond ook wordt afgenomen. Vooraf sturen we je een reader toe met alle theoretische informatie. Die bestudeer je vooraf thuis. Indien je verhinderd ben op één van de avonden bestaat eenvoudig de mogelijkheid tot nieuwe deelname zonder extra kosten.

Omdat wij de opleiding kunnen combineren met het rooster van onze eigen (volwassen) studenten bedragen de kosten slechts € 85,-. Hiermee zijn wij de goedkoopste aanbieder van Nederland!

De opleiding wordt verzorgd volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. Als gastouder, of instelling, is een certificaat hiervan verplicht. De kosten van het certifictaat (Oranje Kruis) bedragen € 15,-.

 

Herhaling EHBO bij Kinderen

Een certificaat van het Oranje Kruis is twee jaar geldig. Het is natuurlijk goed om je kennis op peil te houden en je vaardigheden te oefenen. Vandaar dat een certificaat twee jaar geldig is en herhaling wordt aangeboden.
Herhaling is mogelijk op één avond en kost € 45,-

Voor Kinder EHBO is géén btw van toepassing en hoef je dus niet te betalen.


Het programma:

In de opleiding wordt aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsstadia van zuigelingen en kinderen, de omgeving en welke maatregelen je kunt nemen om de veiligheid van kinderen te vergroten. Ook komen kinderziektes aan bod en hoe hierbij te handelen.

Tijdens de opleiding leer je hoe je eerste hulp kun verlenen bij:

- botbreuken

- tandletsel

- brandwonden

- kneuzing en verstuiting

- shock / bewustzijnstoornissen

- koortsstuipen

- vergiftingen

- oogletsel

- stoornissen in de ademhaling

Ook wordt aandacht besteed aan reanimatie en natuurlijk ook preventie.

We zien je graag verschijnen op één van onze EHBO avonden!

 

 

Tekst moet nog worden geplaatst.

Deze cursus is bedoeld voor onderwijsassistenten die een verdieping wensen in de didactiek. In deze praktijkgerichte cursus ontwikkel je de instructeurscompetenties die voor het (V)MBO onderwijs noodzakelijk zijn.

Ondersteunen bij Remedial Teaching 2 is een vervolg op het eerste deel.

De vervolgopleiding staat in het teken van ondersteuning bij sociaal emotionele ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn:

  • gedragsproblemen
  • autisme
  • NLD en AD(H)D
  • positief (leren) denken
  • creëren van een positief en realistisch zelfbeeld
  • angst en faalangst
  • zelfwaardering en zelfvertrouwen
  • uiten van gevoelens

De docent beschikt over casussen waaruit duidelijk wordt hoe je als onderwijsassistent hierin kunt ondersteunen. Met name in het voortgezet onderwijs wordt vaker een beroep gedaan op ondersteuners voor begeleiding. Je ondersteunt dan de intern begeleider.

Je sluit de training af door het maken van een plan van aanpak waarop jij het geleerde in de praktijk gaat brengen. Je mag dit deels ondersteunen met voorbeelden uit je eigen beroepspraktijk en de training.


Je sluit de post MBO opleiding af met een certificaat.

Vooropleiding

Deelneme en afsluiten Ondersteunen bij Remedial Teaching 1

Kosten

De vervolg opleiding 'Ondersteuning bij Remedial Teaching' bedraagt € 295,- en bestaat uit drie bijeenkomsten. De kosten voor boeken, materialen e.d. zijn hierbij inbegrepen.

Data

De vervolg opleiding start tweemaal, in het voorjaar 2018 en najaar 2018.

Vervolg RT voorjaar 2018
9 en 23 mei,  6 juni

Data najaar 2018 volgen nog.