De pedagogische conciërge, het gezicht van de school! Pedagogisch Conciërge 2 is een vervolg op de training pedagogisch conciërge. Deze training geeft je als conciërge nog meer handvatten om te voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden aan een pedagogisch conciërge. De conciërge is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen.

Iedere leerling is anders, dat maakt de omgang met hen complexer. Een positieve benadering is erg belangrijk, de nadruk bij deze verdiepingstraining ligt op de eigen vaardigheden in een steeds veranderende school en maatschappij. 

Een pedagogische conciërge beschikt over speciale vaardigheden om op de juiste manier contact te hebben met leerlingen en hoe hij/zij hen op de juiste manier kan motiveren en corrigeren. Tijdens deze cursus wordt de conciërge meer inzicht bijgebracht in pedagogisch handelen en het herkennen van afwijkend gedrag bij jongeren.

De training bestaat uit één dag. De volgende onderwerpen worden behandeld: 

  • Het opstellen van een omgangs- en handelingsprotocol voor conciërges in de school dat aansluit bij de gedragsregels van de school;
  • Hoe om te gaan in situaties met leerlingen zoals ruzie, één op één situaties (leerling-conciërge) bijvoorbeeld straffen/belonen en troosten van leerlingen, sociale media; 
  • De pedagogisch conciërge als aanspreekpunt voor handhaving gedragsregels en veiligheid in de school;
  • Het coördineren van taken o.h.g.v. toezicht en veiligheid (inzet stewards, surveillance e.d.);
  • Hospitality (gastheerschap) als onderdeel van de functie pedagogisch conciërge;
  • Verdieping gespreksvaardigheden en pedagogisch handelen voor gevorderen.

Daarnaast biedt de bijeenkomst conciërges de mogelijkheid met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.


Kosten:

Twee dagdelen (een werkdag van 9:30u tot 16:30u)
€295,- (deze training is vrijgesteld van BTW)
Indien er meer dan 1 persoon per school wordt aangemeld wordt 10% korting verleend. Inclusief materialen, uitgebreide lunch, koffie en/of thee. 

Bij lidmaatschap Beroepsgroep OOP of Vakbond wordt 5% korting verleend

Locatie: opleidingscentrum Utrecht (nabij Utrecht CS)

Na de bijeenkomst ontvangt u tevens een certificaat van deelneming 
Deelname is mogelijk op onderstaande datum:

woensdag 15 november 2017, of

woensdag 24 januari 2018, of

woensdag 18 april 2018, of

woensdag 27 juni 2018

Na inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging

''Pedagogisch Conciërge 2'' is een vervolg op de training ''De Pedagogische Conciërge''