De pedagogische conciërge, het gezicht van de school! De conciërge is vaak het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ook wordt hij vaak als eerste geconfronteerd met incidenten. Er worden dan ook hoge eisen gesteld aan zijn of haar vaardigheden.

Als conciërge heb je veel contact met leerlingen en ouders. Uiteindelijk kom je altijd bij de conciërge terecht. Uiteindelijk, maar vaak is hij of zij het gezicht van de school, al direct bij binnenkomst!

Voor leerlingen is de conciërge een belangrijk persoon. Immers te laat komen betekent melden bij de conciërge, corvee: daarvoor moet je bij de conciërge zijn!

Vroeger verrichtte de directeur vaak een aantal taken van de conciërge: te laat komen; de directeur zag alles. Dit is tegenwoordig ondenkbaar maar onderstreept de rol van de conciërge, en het belang van zijn of haar kwalificaties. De huidige conciërge is niet alleen maar facilitair verantwoordelijk maar is degene die bij uitstek veel leerling contacten onderhoudt.

Een pedagogische conciërge beschikt over speciale vaardigheden om op een veilige manier met leerlingen en collega's contact te maken en te overleggen. Hij/zij is in staat om situaties te herkennen, op hun waarde te schatten en pedagogisch verantwoord te reageren.

Straffen en belonen, het begint met een goede conciërge! Via de opleiding verwerft een conciërge het inzicht en de vaardigheden die hem/haar in staat stellen om te voldoen aan de hoge eisen die de functie pedagogische conciërge stelt.

De training bestaat uit één dag. De volgende vaardigheden worden getraind:

  • basis-gespreksvaardigheden;
  • pedagogisch handelen;
  • de leerling centraal feedback geven en ontvangen;
  • omgaan met grenzen; omgaan met omgeving (buiten de poort problematiek);
  • contacten met ouders en collega's

Daarnaast biedt de bijeenkomst conciërges de mogelijkheid met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.  


Kosten:

Twee dagdelen (een werkdag van 9.30u tot 16.30u), € 295,- (vrij van btw). Indien er meer dan 1 persoon per school wordt aangemeld wordt 10% korting verleend. Inclusief materialen, uitgebreide lunch, koffie en/of thee

Bij lidmaatschap Beroepsgroep OOP of Vakbond wordt 5% korting verleend.

Locatie: opleidingscentrum Utrecht (nabij Utrecht CS)

Na de bijeenkomst ontvangt u tevens een certificaat van deelneming

Voor deelname keuze uit onderstaande data:

woensdag 22 november 2017, of

woensdag 7 februari 2018, of

woensdag 4 april 2018, of

woensdag 13 juni 2018

Na inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

Als vervolg op deze training bieden wij een verdiepingstraining aan (deze duurt ook één werkdag). 
Zie hiervoor Pedagogisch Conciërge 2.