Post MBO opleiding Ondersteuning bij Remedial Teaching (RT)

 

Ondersteuning bij RT: ongeveer 1 op de 5 kinderen heeft extra aandacht nodig op de basisschool. Door invoering van 'passend onderwijs' zal dat aantal alleen maar toenemen. Ook in het VMBO hebben veel leerlingen extra aandacht en begeleiding nodig.

Remedial teaching is professionele didactische hulp. Als onderwijsassistent kun je hierin ondersteunen. Een ontwikkeling die steeds meer scholen toejuichen. We hebben erg positieve ervaringen met deze opleiding!

De basisopleiding bestaat uit vier bijeenkomsten, de vervolopleiding uit drie bijeenkomsten.

Bij de basistraining staan de leerproblemen centraal:

 • leesproblemen; aanvankelijk lezen, voortgezet lezen, technisch en begrijpend lezen
 • spellingsproblemen
 • rekenproblemen (inzicht, automatisering)
 • taakaanpak, planning, concentratie en motivatie
 • motorische problemen, schrijven

In de eerste twee bijeenkomst wordt de theorie over de leerproblemen behandeld en de wijze waarop je kunt ondersteunen bij de uitvoering van handelingsplannen (zowel groepsplannen als individuele handelingsplannen). Ook de gebruikte materialen en hulpmiddelen worden besproken.

In de derde en vierde bijeenkomst wordt de wijze waarop jij kan ondersteunen bij leerproblemen behandeld. Dit gebeurt aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk. De docent beschikt over diverse casussen waarbij ondersteuning mogelijk is. Uitgelegd wordt hoe je daarnaast ook in je eigen beroepspraktijk dit vorm kunt geven. Vanzelfsprekend kun je ook voorbeelden uit je eigen beroepspraktijk inbrengen.

De vervolgopleiding staat in het teken van ondersteuning bij sociaal emotionele ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn:

 • gedragsproblemen
 • autisme
 • NLD en AD(H)D
 • positief (leren) denken
 • creëren van een positief en realistisch zelfbeeld
 • angst en faalangst
 • zelfwaardering en zelfvertrouwen
 • uiten van gevoelens

De docent beschikt over casussen waaruit duidelijk wordt hoe je als onderwijsassistent hierin kunt ondersteunen. Met name in het voortgezet onderwijs wordt vaker een beroep gedaan op ondersteuners voor begeleiding. Je ondersteunt dan de intern begeleider.

Je sluit de training af door het maken van een plan van aanpak waarop jij het geleerde in de praktijk gaat brengen. Je mag dit deels ondersteunen met voorbeelden uit je eigen beroepspraktijk en de training.


Je sluit de post MBO opleiding af met een certificaat.

Vooropleiding

Voor deelname is minimaal het MBO diploma Onderwijsassistent (niveau 4 of vergelijkbaar) vereist.

Kosten

De basis opleiding 'Ondersteuning bij Remedial Teaching' bedraagt €395,- en bestaat uit vier bijeenkomsten. De vervolg opleiding 'Ondersteuning bij Remedial Teaching' bedraagt € 295,- en bestaat uit drie bijeenkomsten. De kosten voor boeken, materialen e.d. zijn hierbij inbegrepen. De inschrijvingskosten bedragen €27,50. Heb je eerder al een opleiding bij Variva Opleidingen gevolgd dan komen deze te vervallen. Wanneer je de basis opleiding gevolgd hebt krijg je een korting van 5% op de vervolg opleiding.

Data

Zowel de basis als de vervolg opleiding start tweemaal, in het voorjaar 2018 en najaar 2018.

Basis RT voorjaar 2018 
14 februari, 7 maart, 21 maart en 11 april

Eventueel vervolg RT voorjaar 2018
25 april, 9 mei en 23 mei


Data najaar 2018 volgen nog