Ondersteunen bij Remedial Teaching 2 is een vervolg op het eerste deel.

De vervolgopleiding staat in het teken van ondersteuning bij sociaal emotionele ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn:

  • gedragsproblemen
  • autisme
  • NLD en AD(H)D
  • positief (leren) denken
  • creëren van een positief en realistisch zelfbeeld
  • angst en faalangst
  • zelfwaardering en zelfvertrouwen
  • uiten van gevoelens

De docent beschikt over casussen waaruit duidelijk wordt hoe je als onderwijsassistent hierin kunt ondersteunen. Met name in het voortgezet onderwijs wordt vaker een beroep gedaan op ondersteuners voor begeleiding. Je ondersteunt dan de intern begeleider.

Je sluit de training af door het maken van een plan van aanpak waarop jij het geleerde in de praktijk gaat brengen. Je mag dit deels ondersteunen met voorbeelden uit je eigen beroepspraktijk en de training.


Je sluit de post MBO opleiding af met een certificaat.

Vooropleiding

Deelneme en afsluiten Ondersteunen bij Remedial Teaching 1

Kosten

De vervolg opleiding 'Ondersteuning bij Remedial Teaching' bedraagt € 295,- en bestaat uit drie bijeenkomsten. De kosten voor boeken, materialen e.d. zijn hierbij inbegrepen.

Data

De vervolg opleiding start tweemaal, in het voorjaar 2018 en najaar 2018.

Vervolg RT voorjaar 2018
25 april, 9 mei en 23 mei

(Basis RT voorjaar 2018) 
14 februari, 7 maart, 21 maart en 11 april

Data najaar 2018 volgen nog.