Kiezen voor Variva = kiezen voor kwaliteit!

Variva bewaakt de kwaliteit van haar opleidingen nauwgezet. We realiseren ons terdege dat kwaliteit de belangrijkste succesfactor is van de opleiding.

Belangrijk aspect hierbij is student-tevredenheid. Bij Variva wordt dit hoog gewaardeerd!

Daarnaast onderzoekt de onderwijsinspectie de kwaliteit van MBO opleidingen. Opleidingen worden met een onvoldoende of voldoende beoordeling gewaardeerd. Voor Variva stelt de onderwijsinspectie vast dat voor zowel onderwijs als examinering dit voldoende is. De rapporten hiervan zijn in te zien via de website: www.onderwijsinspectie.nl (zoek naar scholen Beroeps- en volwasseneneducatie = 'Variva')

In het Verslag van werkzaamheden 2016 leest u de verantwoording van inspanningen en resultaten.