Kiezen voor Variva = kiezen voor kwaliteit!

Variva bewaakt de kwaliteit van haar opleidingen nauwgezet. We realiseren ons terdege dat kwaliteit de belangrijkste succesfactor is van de opleiding en de basis is van onze goede naam in het werkveld.

Belangrijk aspect hierbij is student-tevredenheid. Bij Variva wordt dit hoog gewaardeerd! Een ander belangrijk aspect is natuurlijk het slagingspercentage; met 80% scoren we jaarlijks ruim boven de wettelijke norm.

Daarnaast onderzoekt de onderwijsinspectie de kwaliteit van MBO opleidingen. Opleidingen worden met een onvoldoende of voldoende beoordeling gewaardeerd. Voor Variva stelt de onderwijsinspectie vast dat voor zowel onderwijs als examinering dit voldoende is. De rapporten hiervan zijn in te zien via de website: www.onderwijsinspectie.nl (zoek naar scholen Beroeps- en volwasseneneducatie = 'Variva')

In november 2017 heeft een specifiek onderzoek plaatsgevonden naar verkorte-opleidingen. Vastgesteld is dat Variva aan alle eisen voldoet en daar zijn we natuurlijk trots op!

In het Verslag van werkzaamheden 2016 leest u de verantwoording van inspanningen en resultaten.

Variva is sinds september 2017 lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding en heeft het NRTO-keurmerk aangevraagd. 

NRTO logo