Mbo-opleidingen kinderopvang

Wil jij graag werken op de kinderopvang? Heb je interesse in het werken met kinderen en wil je in 12 maanden je mbo-opleiding kinderopvang diploma hebben?

Bij Variva Edu Academy bieden we erkende en praktijkgerichte kinderopvang opleidingen aan. Je kunt bij ons de opleiding Pedagogisch Medewerker niveau 3 en Pedagogisch Medewerker niveau 4 volgen. Een opleiding Pedagogisch Medewerker bij ons is gemakkelijk te combineren met je baan. Ook zijn er diverse bijscholingsmogelijkheden binnen de branche kinderopvang.

opleiding Onderwijsassistent

Welke mbo-opleiding kinderopvang heb je nodig om te werken op de kinderopvang?

Pedagogisch-medewerker-kinderopvang-variva

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

PEDAGOGISCH MEDEWERKER NIVEAU 3

Krijg jij energie van het werken met kinderen? 

Als pedagogisch werker kinderopvang help je op een speelse manier bij aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit zijn zowel kinderen die nog niet naar school gaan als schoolgaande kinderen. Als pedagogisch medewerker draag je bij aan de opvoeding van baby’s, peuters en kinderen. Jij zorgt voor een emotioneel veilige leefomgeving. Ook moedig je de kinderen aan om actief deel te nemen aan de groep en bevorder je de onderlinge harmonie.

Over de opleiding pedagogisch medewerker

Bij onze Kinderopvang Medewerker opleiding krijg je ondersteuning van docenten die zelf werkzaam zijn in het werkveld. Tijdens de Pedagogisch Medewerker opleiding leer je hoe je je kunt inleven in de belevingswereld van kinderen, hoe je een gepaste, professionele afstand kan bewaren ten opzichte van de kinderen en hoe je het overzicht kunt behouden in een groep kinderen bij onverwachte situaties en wisselende stemmingen.

Na het afronden van de opleiding Pedagogisch Medewerker kinderopvang kun je aan de slag bij een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of op een school (basis- of speciaal onderwijs).

Gespecialiseerd-pedagogisch-medewerker-opleiding

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 

PEDAGOGISCH MEDEWERKER NIVEAU 4

Wil jij graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen?

Als gespecialiseerd pedagogisch werker kinderopvang creëer je vaak in groepsverband een veilige en vertrouwde omgeving voor de kinderen. Je bent dagelijks omringd met kinderen van alle leeftijden. Je zorgt voor een goede balans tussen rust en structuur aan de ene kant, en uitdaging, activiteiten en spel aan de andere kant. Jij bent het aanspreekpunt voor ouders en werkt samen met diverse externe deskundigen.

Over de opleiding kinderopvang

Bij onze Kinderdagverblijf opleiding krijg je ondersteuning van docenten die zelf werkzaam zijn in het werkveld. Tijdens de mbo-opleiding Kinderopvang leer je alles over de ontwikkeling, hulpverlening en begeleiding van kinderen.

Je leert hoe je een leuke en verantwoorde omgang tussen de kinderen kunt bevorderen. Hierbij staat voldoende uitdaging en geborgenheid centraal. Tijdens de Pedagogisch Werker Kinderopvang mbo-opleiding leer je hoe je hoe je een vertrouwensband met kinderen kan aangaan en hoe je grenzen stelt. Ook leer je hoe je goed omgaat met ouders en problemen bespreekbaar maakt.  Na de 1-jarige opleiding Kinderopvang ben je in staat om leiding te geven aan collega’s.

Na het voltooien van de opleiding Pedagogisch Medewerker zijn er verschillende mogelijkheden. Als je graag bezig bent met de ontwikkeling van kinderen, kun je gaan werken in een kinderopvang, peuterspeelzaal of een BSO. Als je liever betrokken bent bij ondersteuning in de opvoeding, kun je ervoor kiezen om te werken voor een organisatie die zich richt op opvoedingsondersteuning aan kinderen.

Van Pedagogisch Medewerker niveau 3 naar Pedagogisch Medewerker niveau 4

Heb jij de opleiding Pedagogisch Medewerker niveau 3 afgerond? Wij bieden je de mogelijkheid om gemakkelijk door te kunnen stromen naar de opleiding Pedagogisch Medewerker niveau 4. Je doorloopt dan een aangepast traject en krijgt enkele vrijstellingen voor het basisgedeelte.

Voorwaarde voor niveau 3 naar niveau 4

Je komt in aanmerking voor het 3 naar 4 traject wanneer je de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3, hebt afgerond met het crebonummer: 25486, 25603 of 25696. Het programma is verder identiek aan dat van de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker.

Waaruit bestaat het aangepast opleidingstraject?

Het aangepaste opleidingstraject bestaat uit:

  • 14 praktijkopdrachten: je ontvangt (deels) vrijstelling voor opdracht 1 t/m 3
  • 5 SLB opdrachten
  • 7 praktijkexamens waarvan je voor de eerste 3 basisexamens vrijstelling krijgt.
  • 3 generieke examens: Nederlands, Engels en rekenen. Hier is de normale vrijstellingsprocedure geldig (met een diploma <5 jaar en op het examen getoetst op het specifieke referentieniveau).
  • Keuzedelen

Lees hier meer over de overstap van niveau 3 naar niveau 4

Ontwikkelingsmogelijkheden binnen de branche kinderopvang  

Bijscholing mbo-opleiding kinderopvang 

Binnen de kinderopvang zijn er diverse mogelijkheden om je kennis en vaardigheden te vergroten, waardoor je je vak nog beter beheerst en effectief kunt bijdragen aan de ontwikkeling en ondersteuning van kinderen.  

Bij Variva bieden we een scala aan cursussen en e-learnings aan om je te kunnen bijscholen binnen de branche kinderopvang. 

BSO 4-8 jaar

In deze cursus krijg je de kans om verschillende benaderingen te ontdekken om de BSO zo plezierig mogelijk te maken voor kinderen tussen de 4 en 8 jaar oud. Lees hier meer!

BSO 8-12 jaar

Tijdens deze bijscholing over kinderopvang leer je hoe je ervoor kunt zorgen dat pré-puberende kinderen met plezier naar de BSO gaan en zich daar thuis voelen. Lees hier meer!

Nederlands 3F

In deze bijzondere e-learning cursus voor kinderopvang, dompel je jezelf onder in luisteren, spreken en het voeren van gesprekken, allemaal gericht op de praktische aanpak die geen ruimte laat voor onnodige franjes. Lees hier meer!

Nederlands lezen

Deze bijscholing voor kinderopvang richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden om verbanden te leggen tussen diverse elementen in teksten, waardoor je het begrip ervan verbetert. Lees hier meer! 

Nederlands schrijven

Tijdens deze e-learning leer je een goede basis van schrijfvaardigheid, zodat je in je beroep verder kunt groeien, geen onnodige ‘taalvoutjes’ maakt en meer zelfvertrouwen ervaart. Lees hier meer!

Pedagogiek 0-13 jaar

Deze training stelt je in staat om je vaardigheden in het verbeteren van de pedagogische kwaliteit bij het werken met kinderen van 0-13 jaar te ontwikkelen. Lees hier meer!

Specialist leesbevordering

Tijdens deze opleiding zal je je verdiepen in de taal- en leesontwikkeling van kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 12 jaar. Lees hier meer!

VVE-ontwikkelingsgericht werken:

Deze kinderopvangcursus behandelt alle essentiële onderwerpen die vereist zijn om te werken in de sector van Voor- en Vroegschoolse Educatie. Lees hier meer!

Werken met baby's

De opleiding ‘Werken met baby’s’ richt zich op het doelgericht en professioneel geven van aandacht aan kinderen in de leeftijdsgroep van 0-2 jaar, voor pedagogisch medewerkers. Lees hier meer!

Didactische ondersteuning

In deze e-learning module, die specifiek gericht is op kinderopvang, krijg je inzicht in diverse leerstijlen, activiteiten, middelen en uitdagingen die relevant zijn voor het basisonderwijs. Lees hier meer!

Pedagogisch coach VE

Tijdens deze bijscholing krijg je alle benodigde kennis en vaardigheden aangereikt om pedagogisch medewerkers effectief te coachen in het werkveld van vroeg- en voorschoolse educatie (VE). Lees hier meer!

Post-mbo opleiding Kinderopvang 

Pedagogisch coach en beleidsmedewerker

Tijdens de leergang Pedagogisch Coach en Beleidsmedewerker leer je effectieve coachingstechnieken om de pedagogische kwaliteit te verbeteren bij medewerkers die werken met kinderen van 0-13 jaar. Je leert hoe je de uitvoering van het beleidsplan door pedagogisch medewerkers observeert, een coachingplan opstelt en dit vervolgens evalueert. Daarnaast adviseer en informeer je het management over deze coachingsprocessen en de praktische implementatie van het beleidsplan.

De opleiding Pedagogisch Coach en Beleidsmedewerker biedt jou de mogelijkheid om jouw talenten en kwaliteiten als pedagogisch coach optimaal te benutten voor hoogwaardige en verantwoorde kinderopvang.

 

Lees hier meer informatie over de mbo-opleiding Kinderopvang

Brochure aanvragen

Heb je interesse in een van onze mbo-opleidingen? Je kunt via onderstaand formulier een brochure opvragen.

Vraag een brochure aan voor een van onze opleidingen:

Naam(Vereist)

Veelgestelde vragen mbo-opleidingen Variva

Wat zijn de leslocaties?
We hebben locaties in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Nieuwegein, Rotterdam en Zwolle.
Kan ik studiefinanciering krijgen?
Nee, wij verzorgen erkende deeltijd mbo-opleidingen. Je hebt alleen recht op studiefinanciering bij voltijdopleidingen.
Hoeveel uren moet je stage lopen tijdens de opleiding?
Tijdens de mbo-opleiding is een stage van minimaal 12 uur per week – of een dienstbetrekking van 650 uur op jaarbasis – een verplicht onderdeel.
Heb ik tijdens de schoolvakanties les?
Nee, wij volgen het schema van de schoolvakanties van je regio.
Kan ik in termijnen betalen?

Ja, je kunt de opleidingskosten in tien termijnen betalen.

Wat zeggen studenten over de mbo-opleidingen kinderopvang

Ik ben 1 februari 2022 begonnen met de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3. We zijn vanaf de eerste lesdag goed begeleid door Variva en onze SLB’er. Wij kunnen met alles bij hen terecht en we hebben erg veel persoonlijk contact. Je wordt als leerling echt gezien en gehoord. Ik ervaar de lessen als erg leerzaam, duidelijk, divers en uitdagend. Iedere les verloopt anders en er wordt geluisterd naar wat de behoeftes zijn, zowel online als op locatie. Ik ben erg blij dat ik terecht ben gekomen bij Variva en via hen mijn dromen kan waarmaken! 

Ik ben zeer tevreden met Variva, het is duidelijk en overzichtelijk wat er van je verwacht wordt en je krijgt de uitleg en hulp die je verdient. Ondanks dat de opdrachten meer gericht zijn op de kinderopvang en ik zelf in het speciaal onderwijs zit, hielp mijn docent mij om ‘creatief’te denken om de opdrachten toch uit te kunnen voeren. 

Ik vind de lessen prettig. Ik vind het bijzonder om te zien hoe de feedback ook echt aangepakt wordt door de docenten en Variva. Dat problemen worden aangepakt en de lesstof iendien nodig aangepast wordt. Ik ervaar Variva als een flexibele school. Tijdens de lessen vind ik de intervisies ook interessant, zo zie je wat er speelt bij klasgenootjes en kan je met elkaar meedenken over eventuele oplossingen.

Door tijdens de zoomlessen met elkaar te brainstormen en activiteiten te doen leer je samenwerken en bouw je ook meer een band op met elkaar. Tijdens de lessen word je vrijgelaten in hoe je het beste leert en wanneer je de opdrachten kan doen, die vrijheid vond ik eerst lastig, maar het heeft mij wel veel geleerd over mijn persoonlijke leerstijl en dat ik die vrijheden binnen het studeren goed aankan.

De opleiding GPM was voor mij een leerzame combinatie van verdieping in de kennis die ik in mijn werk heb opgebouwd, nieuwe inzichten in de ontwikkeling van een kind, andere manieren van kijken naar ontwikkelingsfases en wat ik hieraan toe kan voegen. Kortom, de opleiding heeft mij de handvatten gegeven om met nog meer kennis en verdieping de kinderen te stimuleren in hun ontdekking van de wereld om zich heen.

Tijdens alle opleidingen kreeg ik echt het gevoel dat ze van de klas een team maakt. Iedereen mocht er zijn. Niemand werd buitengesloten. Iedereen hielp elkaar. Alle docenten geloofde in je en hielpen waar nodig was. Tijdens de lockdowns kregen we via Zoom les en dat was echt niet saai. Dat was echt goed geregeld. Ik raad iedereen aan als je wilt omscholen meld je aan bij Variva. Want dan krijg je niet alleen een mooi diploma en heel veel kennis me. Het is echt een verrijking voor je leven. Iets wat je altijd mee zult dragen.

Waarom zou je stil gaan staan als je een droombaan aan zou kunnen gaan! Dankjewel Variva door jullie is mijn leven zoveel leuker!

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Persoonlijk ben ik blij om de opleiding voor onderwijsassistent bij Variva te volgen, omdat ik van mening ben dat het vak van onderwijsassistent het mooiste vak is dat er bestaat. 

De lessen die worden gegegeven door de docent zijn zeer inspirerend. Na iedere les zit ik vol energie en wil ik graag aan de slag met de volgende opdracht. 

Mijn naam is Arlinda, 46 jaar en moeder van 2 dochters van 17 en 21 jaar, afgelopen jaar heb de studie pedagogisch medewerker kinderopvang gevolgd bij variva, ik heb dit als erg positief ervaren.

Door onder andere het maken van een goede planning heb ik alle stappen van de studie kunnen doorlopen en heb ik mijn opleiding in 1 jaar met een goed resultaat kunnen afronden en heb ik mijn diploma behaald, met als resultaat dat ik nu de leukste baan heb die er is!

Variva is altijd bereid geweest om in alle opzichten mij goed te begeleiden met de opleiding door bijvoorbeeld mee te denken met de opdrachten die je moet doen voor je stage en examens. Variva is laagdrempelig en erg toegankelijk.

De schooldagen waren heel leerzaam en er was een ongedwongen sfeer waardoor het leren leuk was. Al met al kijk ik terug op een leuk,  leerzaam en fijn jaar.