Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

logo Variva

085 90 22 955

info@variva.nl

5 locaties

logo Variva

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

Goede begeleiding

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Variva Edu Academy
5.0
2016-03-14T15:19:08+02:00

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Praktijkgericht

Al ruim 3,5 jaar ben ik werkzaam als conciërge. Daarnaast heb ik in acht maanden mijn diploma tot facilitair medewerker / conciërge bij Variva behaald. De lessen zijn erg divers, leerzaam maar vooral praktijkgericht. Wat ik in de les geleerd heb, pas ik nu nog steeds toe in de praktijk. Zo heb ik er plezier van, maar de school waar ik werk ook!

Jaimy Lukassen

Facilitair werk / congiërge

Variva Edu Academy
5.0
2018-05-14T17:30:29+02:00

Jaimy Lukassen

Facilitair werk / congiërge

Al ruim 3,5 jaar ben ik werkzaam als conciërge. Daarnaast heb ik in acht maanden mijn diploma tot facilitair medewerker / conciërge bij Variva behaald. De lessen zijn erg divers, leerzaam maar vooral praktijkgericht. Wat ik in de les geleerd heb, pas ik nu nog steeds toe in de praktijk. Zo heb ik er plezier van, maar de school waar ik werk […]
5
2
Variva Edu Academy

De opleiding Pedagogisch Werk Kinderopvang niveau 4 is landelijk vervangen door de opleiding “Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker” (verkort/deeltijd MBO niveau 4) erkend door het Ministerie OCW (crebo 25484).

Gespecialiseerd Pedagogisch Werk

Als Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4) ben je inzetbaar in een kindercentrum, de kinderopvang of peuterspeelzaal. Ook kan je werkzaam zijn in het (speciaal) onderwijs of een organisatie die opvoedingsondersteuning biedt aan kinderen.

Je biedt, veelal in groepsverband, een stimulerende omgeving voor de ontwikkeling van elk kind. Je bent in staat een veilige en vertrouwde omgeving te creëren voor het kind.

Je zorgt voor balans tussen rust en structuur enerzijds en uitdaging, activiteiten en (vrij) spel anderzijds. Ook kan je een aansturende en begeleidende rol vervullen voor collega’s en vrijwilligers in de organisatie. Je bent aanspreekpunt voor de ouders/opvoeders en betrokken. Je kunt daarnaast werken met externe deskundigen.

Variva-Edu-Academy Nascholing Onderwijs
Start september en januari
Leslocatie Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht (nabij Utrecht CS)
Lesdagen één avond per week
Stageduur minimaal 12 uur per week
Duur opleiding één jaar (met mogelijkheid tot verlenging)
Niveau MBO niveau 4
Diploma Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (crebo 25484)

Generieke examens

Het Pedagogisch Werk houdt in:

Dat je dagelijkse opvang aan baby’s, peuters, kinderen en jongeren biedt. Je levert een bijdrage aan hun opvoeding, verzorgt of ondersteunt hen hierbij. Je bent in staat hen een emotioneel veilige en stimulerende leefomgeving te bieden.

Je stimuleert en begeleidt kinderen om deel te nemen aan de groep, zorgt dat het gezellig is en de kinderen op een leuke, verantwoorde wijze met elkaar omgaan. Je zorgt hierbij voor uitdaging en geborgenheid. Je stimuleert (spelenderwijs) de cognitieve, motorische, sociale, creatieve, emotionele en taalontwikkeling van kinderen en je sluit aan bij de manier waarop (jonge) kinderen actief leren.

Dat is nogal wat! Het betekent dat je de volgende kwaliteiten bij jezelf herkent:

 • Je hebt aanleg en interesse voor direct werken met kinderen, je bent communicatief ingesteld.
 • Je werkt met groepen kinderen of jongeren, daarbij is vaak sprake van wisselende situaties en stemmingen.
 • Omgaan met ouders, problematieken aan de orde stellen, omgaan met verwachtingen.
 • Je kunt je verplaatsen in de belevingswereld van het kind en van hun ouders / verzorgers.
 • Warmte en geborgenheid kunnen geven, betrouwbaar zijn.
 • Jezelf als persoon inzetten om resultaten met kinderen / jongeren te behalen waarbij je ook professionele afstand kunt houden (vertrouwensband aangaan en begrenzen).
 • Je bent in staat leiding te geven aan collega’s.

STUDIEPROGRAMMA

In de opleiding staat het competentiegericht werken centraal, dit wil zeggen dat de beroepspraktijk, je stage, erg belangrijk is. De opleiding ondersteunt dit met o.a. opdrachten die je uitvoert tijdens je stage. Het studieprogramma heeft betrekking op de onderstaande kerntaken en werkprocessen:

Basisdeel Kerntaak 1: Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling;

 1. Je inventariseert de behoeften en wensen van het kind
 2. Je bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 3. Je Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten
 4. Je stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
 5. Je stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten
 6. Je ondersteunt bij verzorgende taken
 7. Je zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 8. Je evalueert de werkzaamheden

Profieldeel:

 1. Je voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 2. Je stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 3. Je ontwikkelt (mede) een begeleidingsplan
 4. Je biedt (gespecialiseerde) opvang
 5. Je draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden
 6. Je biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan

Basisdeel Kerntaak 2: Werken aan kwaliteit en deskundigheid;

 1. Je werkt aan de eigen deskundigheid
 2. Je werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg

Profieldeel:

 1. Je werkt aan de eigen deskundigheid
 2. Je werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg

DE BEROEPSPRAKTIJK

De opleiding is zeer praktijkgericht. Jouw werkzaamheden in de kinderopvang of jeugdzorg staan centraal. De opleiding ondersteunt de praktijk met opdrachten die je uitvoert tijdens je werk/stage. Studenten ervaren de lessen en opdrachten als uitdagend en zodanig vormgegeven dat er een goede aansluiting is met werk of stage. Je werkt/loopt stage, tenminste 12 klokuren per week, meer uren mag ook. Op je werk/stage word je begeleid door een praktijkopleider.


Stageduur: 480 uur (of dienstbetrekking van tenminste 650 uur op jaarbasis)

Studiebelasting (indicatief): 12 uur per week (exclusief bijeenkomsten en exclusief de stage)

Met ingang van september 2016 zijn keuzedelen onderdeel van een MBO-opleiding. Keuzedelen zijn bedoeld als verdieping of verbreding van het beroep. Zoals het woord aangeeft kun je zelf kiezen uit onderstaande keuzedelen:

– BSO 4 tot 8 jaar

– BSO 8 tot 12 jaar

– Combifunctionaris IKC /Brede school

– Diversiteit

– Expressief talent

– Jeugd- en opvoedhulp

– Doorstroom HBO

Naast specifieke, op het beroep gerichte kwalificatie-eisen stelt de minister generieke eisen vast: taal, rekenen en loopbaan en burgerschap.

Nederlands: Lezen, luisteren, spreken/gesprekken en schrijven (3F)

Engels: Lezen, luisteren (B1) en spreken/gesprekken en schrijven (A2)

Rekenen: 3F (valt niet onder de zak/slaag regeling)

Indien je Nederlands of Engels niet toereikend is, bestaat de mogelijkheid tot een intaketoets en extra ondersteunende lessen.

OPLEIDINGSINFORMATIE

Opleidingsniveau: MBO niveau 4

Erkend door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen


Vooropleiding: HAVO of MBO niveau 3 (of vergelijkbaar of hoger).

Bij een lager vooropleidingsniveau adviseren we je eerst de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3) te volgen. Indien dit geen passend traject is wordt op basis van intake geschiktheid voor de opleiding vastgesteld. Je moet dan rekening houden met een langere opleidingsduur.

KOSTEN

 • Lesgeld € 2.140,-
 • Toetsing- licentiekosten € 475,-
 • Examengeld € 475,-
 • Inschrijfkosten: € 90,-
 • De kosten voor de boeken van de opleiding (inclusief readers) bedragen € 308,-

Indien je eerder een diploma bij Variva hebt behaald (niveau 3 of 4) wordt een korting verleend (zie van niveau 3 naar niveau 4).

OPLEIDINGSLOCATIES

Onze opleidingslocaties bevinden zich in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht (nabij CS). Opleidingen starten telkens per september en januari. Alle locaties goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Onderstaand een overzicht van de lesavonden (tijden) en locaties:

maandagavond: Rotterdam (17.30u- 21.30u)

dinsdagavond: Amsterdam en Eindhoven (17.30u – 21.30u)

woensdagavond: Utrecht (17.45u – 21.45u)

donderdagavond: Den Haag (17.00u – 21.00u)

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.