Privacy

Wet op de privacy
1. Tijdens de opleiding:
Variva verstrekt de noodzakelijke gegevens t.b.v. Onderwijsinspectie en Informatie Beheer Groep / partijen
die betrokken zijn bij toetsing en/of als zij hiertoe wettelijk verplicht is.
Variva geeft, alleen na uw schriftelijke toestemming, uw gegevens door aan instellingen t.b.v. een stageplaats.
2. Na de opleiding: Variva zal nimmer uw gegevens doorgeven aan derden behoudens hierboven genoemde instanties en/of als zij hiertoe wettelijk verplicht is.