Werken in de VVE – Welke opleiding heb je nodig?

Door Sarah | 11 mei 2022 | Werken in de VVE| Kinderopvang

Wat is de VVE? Ontwikkelingsgericht werken

Door middel van vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) worden kinderen in de leeftijd van 2,5 jaar tot in groep 1-2 beter voorbereid op het begin van de basisschool. Kinderen leren op de VVE spelenderwijs allerlei vaardigheden aan zoals taal, ontwikkeling van de motoriek en sociale vaardigheden. Dit noemen we ontwikkelingsgericht werken. De VVE is een onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid van rijksoverheid.

Werken-in-de-VVE-Kinderopvang–-Welke-opleiding-heb-je-nodig

Is VVE en VE hetzelfde?

We spreken van voorschoolse educatie (VE) als het gaat om ontwikkelingsprogramma’s in de peuter- en kinderopvang. De VE is een onderdeel van de VVE. Hierbij leren kinderen in groep 1 en groep 2 van de basisschool extra vaardigheden aan. Een voorschool en vroegschool werken meestal samen. Ze hebben ook een gezamenlijk doel: het voorkomen en bestrijden van een onderwijsachterstand om zo kinderen een goede start op de basisschool te bieden.

Wat is een VE locatie?

Elke kinderopvang die met voorschoolse educatie werkt noemen we een VE-locatie. Op deze locaties wordt er met specifieke ontwikkelingsprogramma’s gewerkt zoals Piramide, Sporen, Kaleidoscoop en Uk & Puk. Tevens moet er op een VE-locatie verplicht een VE-beleidsmedewerker en VE-coach aanwezig zijn.

Wat is een VE-groep?

Via het consultatiebureau kunnen kinderen een VE-indicatie krijgen. Hiermee is een plaatsing in een VE-groep mogelijk. Peuters met een VE-indicatie krijgen in een VE groep gemiddeld 960 uur voorschoolse educatie aangeboden. Elke organisatie bepaald zelf hoe zij de uren verdelen. Bijvoorbeeld een aanbod van gemiddeld 16 uur per week verdeeld over 4 dagdelen. De dagdelen zijn maximaal 6 uur. Waarbij de ouders een tegemoetkoming in de kosten krijgen via de gemeente. Maar ook kinderen zonder indicatie kunnen gebruik maken van VE. Enige verschil is dat de ouders dan zelf de kosten betalen (inkomensafhankelijke bijdrage Kinderopvang Toeslag). De kinderen met en zonder indicatie worden samen geplaatst in een VE-groep.

Welke opleiding heb je nodig om te werken in de VVE?

Om in de VVE kinderopvang te werken moet je een relevante mbo-3 of mbo-4 opleiding afgerond hebben. Er zijn drie opties:

  • Pedagogisch medewerker kinderopvang mbo-3.

Als je deze opleiding het keuzedeel Ontwikkelingsgericht werken in de VVE hebt afgerond met een voldoende, dan ben je basis geschoold om te mogen werken op een VVE locatie. Aanvullend zul je nog een VVE-kwalificatie dienen te behalen voor de VVE methodiek waarmee gewerkt wordt om volledig gekwalificeerd te zijn. Tevens is het belangrijk dat je aan het taalniveau 3F voldoet en dus ook lezen op 3F behaald hebt met een voldoende.

  • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker mbo-4.

Vanaf september 2021 is het behalen van het VVE-certificaat een standaard onderdeel van deze opleiding.

  • Onderwijsassistent

Het is afhankelijk van het curriculum van de opleiding tot onderwijsassistent of je na het behalen van je diploma je VVE-getuigschrift nog moet halen of niet.

Bij het werken in de VVE is naast het beheersen van het mondelinge taalniveau 3F ook het 3F lezen verplicht.

Meer weten? Lees ook ons blog over de taaleis in de kinderopvang.

BBL of OVO studenten in de kinderopvang

Ben je een OVO of BBL-student in de kinderopvang en heb je dus je diploma nog niet behaald, dan kun je een inzetbaarheidsverklaring opvragen om mee te mogen tellen in het aantal medewerkers op de groep. Dit geldt voor KDV en BSO.

Deze regel geldt niet voor VVE / VE-groepen. Hier mag je als OVO of BBL-student pas ingezet worden na het behalen van je diploma. Dit is vastgelegd in de wettelijke bepaling IKK. Wel is het mogelijk om boventallig op een VVE / VE-groep te werken.