Afkortingen binnen de opleidingen

AFKORTINGEN VAN DE OPLEIDINGEN:

PMK 3 Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3
GPM 4 Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4
OA 4 Onderwijs Assistent niveau 4
SW 4 Sociaal Werk niveau 4
BK – K1 – W1 Basis 1 – Kerntaak 1 – Werkproces 1
P1 – K1 – W1 Profiel 1 – Kerntaak 1 – Werkproces 1

ONTWIKKELINGSGERICHTE OPDRACHTEN WORDEN BEOORDEELD DOOR:

Je docent
Je BPV-begeleider

BEROEPSGERICHTE EXAMENS WORDEN BEOORDEELD DOOR:

Je Variva examinator
Je BPV-examinator

AFKORTINGEN IN DE LESSEN EN EXAMENS

SLB Studie Loopbaan Begeleiding
LB Loopbaan en Burgerschap
EHAK Eerste Hulp Aan Kinderen
CGI Criterium Gericht Interview (examengesprek)

 

AFKORTINGEN IN DE STAGE / WERK:

BPV Beroeps Praktijk Vorming
BBL Beroeps Begeleidende Leerweg
OVO Overige Vorm van Onderwijs