Nederlands 3F voor de kinderopvang

Nederlands 3F Luisteren – spreken – gesprekken voeren | Nederlands 3F Lezen |  Nederlands 3F Schrijven

Wil je in de toekomst aan de slag als pedagogisch medewerker in de kinderopvang? Let dan goed op: vanaf 1 januari 2025 dienen alle pedagogisch medewerkers te beschikken over taalniveau ‘Nederlands 3F’ voor de mondelinge taalvaardigheden: luisteren, spreken en gesprekken voeren. Dit alles staat beschreven in de Wet IKK – ofwel: de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang. De focus van deze wet ligt vooral op de kwaliteitseisen van de kinderopvang en het constant verbeteren daarvan.

Beschikt een pedagogisch medewerker in 2025 niet over een diploma of certificaat waaruit blijkt dat hij of zij over de mondelinge Nederlandse vaardigheden op minimaal 3F niveau beschikt? Dan mag diegene niet meer in die functie werkzaam zijn. Het is dus belangrijk dat je jezelf – of je medewerkers – tijdig laat bijscholen.

Variva Edu Academy faciliteert deze bijscholing van A-Z. Of het nu gaat om een particuliere student, of een scholing op grotere schaal – zoals de bijscholing van alle huidige medewerkers binnen een kinderopvangorganisatie: wij verzorgen het tot in de puntjes.

LET OP: ONZE METHODIEK IS BEDOELD VOOR PERSONEN DIE BESCHIKKEN OVER NIVEAU 2F.

 

Taalontwikkeling en het belang van een goede taalvaardigheid bij pedagogisch medewerkers en leraren.

We zetten de Variva Bijscholingen Nederlands 3F graag voor je op een rijtje. Wil je direct inschrijven? Klik dan door naar de scholing van jouw keuze. 

Voor wie geldt de taaleis kinderopvang?

 

De taaleis geldt voor alle pedagogisch medewerkers die in 2025 werkzaam zijn in die functie. Daaronder kun je dus alle aanstormende pedagogisch medewerkers verstaan én de pedagogisch medewerkers die al (jarenlang) werkzaam zijn.

Volg je een mbo-niveau 3 of 4 opleiding bij Variva Edu Academy? Dan voldoe je na het behalen van je diploma automatisch aan de wet IKK taaleis. Je hoeft in dat geval dus geen bijscholing te volgen. 

Waarom bestaat de taaleis voor Pedagogisch Medewerkers?

De nieuwe taaleis is in het leven geroepen om de taalvaardigheden van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang te kunnen garanderen: Deze vaardigheden zijn namelijk bepalend voor de taalontwikkeling van een kind en om een goede start te maken in het basisonderwijs, is taalontwikkeling van onschatbare waarde.

IKK erkend Nederlands 3F voor de kinderopvang

Om te kunnen voldoen aan de taaleis, kun je een IKK erkende bijscholing 3F Nederlands volgen bij Variva. Deze bijscholing is uniek in Nederland en wordt verzorgd door bevoegde docenten die veel ervaring hebben met Nederlands 3F in het pedagogische werkveld.

Welke bijscholing Nederlands 3F heb ik nodig?

Je weet inmiddels dat je als pedagogisch medewerker per 2025 moet voldoen aan de taaleis. Maar, welke bijscholing heb je dan precies nodig om dit te realiseren? En heeft iedereen dezelfde bijscholing nodig? Er zijn grofweg drie verschillende scenario’s mogelijk.

1. Ik werk in de kinderopvang en wil voldoen aan de wet IKK taaleis

Om te voldoen aan de taaleis die is vastgesteld in de Wet IKK, dien je te beschikken over drie verschillende taalvaardigheden op 3F niveau: Nederlands luisteren 3F, Nederlands spreken 3F en Nederlands gesprekken voeren 3F.

Om dit certificaat te behalen, dien je voor elk onderdeel minimaal een 5,0 of hoger te behalen. Het gemiddelde eindcijfer van de drie onderdelen moet een 5,5 of hoger zijn

IK WIL VOLDOEN AAN DE WET IKK TAALEIS

2. Ik werk op een VE-locatie en wil voldoen aan de taaleis VE

Sommige peuters krijgen via het consultatiebureau een VE-indicatie. Kinderen met die indicatie krijgen voorschoolse educatie aangeboden.

Iedere kinderopvang die met voorschoolse educatie werkt, wordt een ‘VE-locatie’ genoemd. Op deze locaties werk je met specifieke ontwikkelingsprogramma’s zoals Kaleidoscoop, Uk & Puk, Piramide of Sporen. 

Werk je op een VE-locatie en wil je voldoen aan de taaleis VE? Dan dien je te beschikken over vier verschillende taalvaardigheden op 3F niveau: Nederlands luisteren 3F, Nederlands spreken 3F, Nederlands gesprekken voeren 3F én Nederlands lezen 3F.

IK HEB NEDERLANDS LEZEN NODIG

3. Ik wil mijn schrijfvaardigheden verhogen naar het 3F niveau Nederlands

Hoewel dit onderdeel niet verplicht is volgens de wet IKK, wordt het in de wereld van de kinderopvang als prettig ervaren wanneer – naast de mondelinge onderdelen – ook de schrijfvaardigheden op peil zijn. Je kunt er dus voor kiezen om de bijscholing Nederlands 3F Schrijven te volgen bij Variva.

Door deze bijscholing te volgen, leg je een goede basis in schrijfvaardigheden en dat kan ervoor zorgen dat je kunt doorgroeien in je werk. Daarnaast staat dit certificaat ook nog eens hartstikke goed op je cv. Kun je na afronding van deze bijscholing aantonen dat je over de 3F vaardigheden beschikt? Dan heb je al gauw een streepje voor op kandidaten die dit niet hebben.

IK WIL MIJN SCHRIJFVAARDIGHEDEN VERHOGEN

Wanneer vinden de 3F Nederlands bijscholingen

Je kunt onze bijscholingen Nederlands 3F grotendeels digitaal volgen. We hebben elke donderdag een startmoment. Op de startdatum ontvang je de inloggegevens van je e-learning en/of je examenvouchers.

extra begeleiding

Als je behoefte hebt aan extra begeleiding, kun je onze bijscholingen NL3F (IKK Compleet) en NL3F (IKK + VE Compleet) ook combineren met een online les. Deze les van 2 uur wordt gegeven door een gecertificeerd docent Nederlands 3F van Variva.

Taaleisen

Voor de taaleis IKK gelden de onderdelen Luisteren, Spreken en Gesprekken 3F.

Voor de taaleis VE komt daar een 4e onderdeel bij, namelijk Lezen 3F.

Er is voor elk onderdeel een e-learning beschikbaar. Elke e-learning kan in ongeveer 16 uur worden doorlopen. Je krijgt bij aanvang 6 maanden toegang tot de e-learning module. Dit maakt het makkelijker om je op je gemak – en wanneer jij er de energie voor hebt – bij te scholen.

Kies je daarnaast nog voor een online les, dan is er in totaal één online les beschikbaar van ongeveer 2 uur, waarin de 4 onderdelen aan bod komen. In de online les krijg je uitleg en advies over alle onderdelen en hoe je je op de examens kunt voorbereiden. De les wordt gegeven via Zoom. Er zijn meerdere lesmomenten per maand beschikbaar. De inhoud van de les is op elk moment hetzelfde.

Als je bij inschrijving kiest voor de combinatie e-learning én een online les, dan kun je meteen de gewenste lesdatum via het keuzemenu selecteren. Houd er rekening mee dat je een lesdatum kiest die ligt ná je gekozen startdatum. Je ontvangt per mail de zoomlink die je nodig hebt om deel te nemen aan de les.

Op deze manier kun je zelf de gewenste bijscholing Nederlands 3F kiezen. Je kunt je keuze ook overleggen met je werkgever, zodat jullie samen een passend lespakket NL3F kunnen afstemmen. De bijscholing kan worden betaald door je werkgever of door jou. Deze keuze maak je bij inschrijving.

Je vindt meer informatie over de startmomenten en de combinatiemogelijkheden met een les op deze pagina’s:

Wanneer en hoe vinden de examens Nederlands 3F plaats? 

Er zijn 2 vormen van examinering: online en op locatie. Welke vorm voor jou geldt, hangt af van de onderdelen die je wilt examineren.

Het examen Spreken 3F en Gesprekken 3F vindt online plaats. Dit is een mondeling examen van ongeveer 30 minuten dat wordt afgenomen via Zoom.

Het examen Luisteren 3F en het examen Lezen 3F vindt op locatie plaats. Het betreft meerkeuze-examens van ongeveer 90 minuten, die je aflegt op één van onze examenlocaties. Je hebt keuze uit 14 locaties in Nederland. Je kiest zelf de gewenste examendatum en -tijd. De examens kunnen overdag, ’s avonds en zelfs in het weekend worden ingepland.

Het onderdeel Schrijven 3F maakt geen onderdeel uit van de taaleis IKK of de taaleis VE. Wil je naast de taaleis-onderdelen ook het onderdeel Schrijven behalen op niveau 3F, dan bieden we hiervoor een losstaande e-learning met examen aan. Het examen Schrijven 3F vindt voorlopig nog online plaats. We zijn bezig met het omzetten naar examinering op locatie. Zodra daarover meer bekend is, lees je het hier.