Nascholing Kinderopvang

Nascholing-BSO-4-8-jaar

BSO 4-8 jaar

Nascholing Kinderopvang

In Nederland is er veel vraag naar pedagogisch medewerkers die zich verder verdiepen in het werken op de BSO met kinderen van  4 tot 8 jaar. Steeds meer scholen hanteren een continurooster, waardoor de kinderen meer tijd op de BSO doorbrengen. Hierdoor groeit de vraag naar pedagogisch werkers die jonge kinderen een aantrekkelijk buitenschools aanbod kunnen doen.

Nascholing-BSO-8-12-jaar

BSO 8-12 jaar

Nascholing Kinderopvang

Steeds meer scholen hanteren een continurooster, waardoor de kinderen meer tijd op de BSO doorbrengen. Hierdoor groeit de vraag naar pedagogisch werkers die kinderen in de pré-puberleeftijd een aantrekkelijk buitenschools aanbod kunnen bieden.

Nascholing-Nederlands-3F-Kinderopvang

Nederlands 3F Kinderopvang

Nascholing Kinderopvang

Uniek in Nederland: onze no-nonsense aanpak voor resultaat naar 3F mondelinge vaardigheden!

Vanaf 2025 moeten alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang beschikken over taalniveau 3F voor de mondelinge vaardigheden.

Nascholing-Kinderopvang-Nederlands-3F-Lezen

Nederlands 3F Lezen

Nascholing Kinderopvang

Nederlands lezen 3F is veel gevraagd op het moment. Als je werkzaam bent in een instelling voor kinderopvang waar ook gewerkt wordt met VVE programma’s  dan is lezen 3F verplicht.

Het kan natuurlijk ook zijn dat je zelf overweegt om je leesniveau te verhogen.  Belangrijk omdat goed lezen ook een belangrijke randvoorwaarde is om goed te kunnen studeren!

Nascholing-Nederlands-3F-Schrijven

Nederlands 3F Schrijven

Nascholing Kinderopvang

De meeste mensen vinden schrijven een lastig onderdeel van de Nederlandse taal. Programma’s voor spelling- en grammaticacontrole bieden vaak uitkomst maar niet altijd. Een goede basis in schrijfvaardigheid maakt dat je in je beroep verder kunt groeien, geeft rust en zelfvertrouwen.

Nascholing-Pedagogiek-0-13-jaar

Pedagogiek 0-13 jaar (Branche Erkend)

Nascholing Kinderopvang

Tijdens de scholing pedagogiek 0 tot 13 jaar leer je hoe je de pedagogische kwaliteit vergroot in het werken met  kinderen van 0-13 jaar. Hierbij is het belangrijk dat je de 6 interactie vaardigheden kunt inzetten bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast werk je vanuit de vier pedagogische kerndoelen en het pedagogisch beleidsplan van jouw organisatie.

Nascholing-kinderopvang-Specialist-Leesbevordering

Specialist Leesbevordering

Nascholing Kinderopvang

In deze nascholing verdiep je je in de taalontwikkeling en de leesontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Ook ga je aan de slag met de thema’s leesbevordering en leesplezier. Daarnaast komt digitalisering aan bod.

Specialist leesbevordering is een erkend MBO keuzedeel!

Nascholing-VVE

VVE – Ontwikkelingsgericht werken

Nascholing Kinderopvang

Ontwikkelingsgericht werken in de voor-en vroegschoolse educatie. In deze cursus komen alle belangrijke thema’s aan bod die je nodig hebt om te kunnen werken in VVE.  Zo start je de cursus met het verdiepen in wat vve inhoudt en wat de achtergrond van VVE is. Je maakt ook kennis met verschillende VVE-programma’s. Veel instellingen in Nederlands vragen om een certificaat van basis-bekwaamheid VVE.

Nascholing-werken-met-baby's

Werken met baby’s

Nascholing Kinderopvang

Per 2025 moeten alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken specifiek worden geschoold.  Deze erkende opleiding  ‘Werken met baby’s gaat over de manieren hoe je als pedagogisch medewerker, in je dagelijks werk met kinderen van 0 -2 jaar, gericht en professioneel aandacht kunt besteden aan deze leeftijdsgroep.

Nascholing-Kinderopvang-Didactische-ondersteuning-in-het-basisonderwijs

Didactische Ondersteuning in het Basisonderwijs

Nascholing Kinderopvang

In de online nascholing Didactische ondersteuning basisonderwijs worden kennis en vaardigheden aangeleerd om didactische ondersteuning in het basisonderwijs te bieden. Deze cursus is speciaal bedoeld voor Gespecialiseerd pedagogisch medewerkers die een brug willen slaan naar het onderwijs.

Pedagogisch Coach VE Nascholing

Pedagogisch Coach VE

Nascholing Kinderopvang

In Nederland is er veel aandacht voor de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve). Sinds 1 januari 2022 is het een verplichting om een pedagogisch beleidsmedewerker voor 10 uur per doelgroeppeuter in de ve (voorschoolse educatie) in te zetten. Het doel hiervan is om de kwaliteit van de ve te verhogen. Maar wat betekent dit voor jou als pedagogisch coach? Waar moet je je als pedagogisch coach op richten? Deze nascholing leert jou alles wat je nodig hebt om pedagogisch medewerkers te coachen in de ve.

Nascholing Kinderopvang

Verdieping, verbreding en verdere professionalisering

In Nederland is er veel vraag naar pedagogisch medewerkers die zich verder verdiepen in het werken in de kinderopvang.

Meer informatie?

Heb je interesse in een van onze nascholingen? Je kunt via onderstaand formulier contact met ons opnemen.

Contact

Naam(Vereist)

FAQ

Moet ik stage lopen (of werken) bij een erkend leerbedrijf?

Ja, de stage (of werkplek) moet beschikken over een erkenning. Zie www.stagemarkt.nl of het leerbedrijf erkend is. (Uitgezonderd: de cursussen Nederlands 3F)

Hoelang duurt een nascholing?

De studieduur is flexibel. Dit ligt aan de snelheid waarmee de e-learning en de opdrachten worden doorlopen. Zie hiervoor ook het kopje ‘studiebelasting’ bij de betreffende nascholing.

Wordt mijn nascholing afgesloten met een examen?

Dit verschilt per nascholing. Zie het kopje ‘studiebelasting’ of ‘examinering’ bij de betreffende nascholing.

Krijg ik begeleiding van een docent?

Bij de nascholing Nederlands 3F (mondeling) volg je een digitale les die wordt verzorgd door een docent Nederlands. 

De nascholing Ontwikkelingsgericht werken in de VVE volg je onder begeleiding van een docent. Bij andere nascholingen is er geen begeleiding van een docent.

Kan ik meteen starten?

Bij bijna alle nascholingen kun je starten zodra je toegang hebt tot de e-learning.

Alleen bij Nederlands 3F: kinderopvang (mondeling) is de start afhankelijk van voldoende deelnemers. Doorgaans start er iedere 2 á 3 maanden een nieuwe groep. 

Wordt de gehele nascholing online verzorgd?

De nascholingen met e-learning zijn geheel online te volgen. Een eventueel praktijkexamen voer je uit op je stage- of werkplek.

De examens Nederlands (mondeling, schrijven en/of lezen) leg je ook online af.

Welke nascholingen zijn van belang voor de wet IKK en/of cao Kinderopvang?

Werken met baby’s:

De nascholing voldoet aan de eisen van de wet IKK en cao Kinderopvang (FCB).

Ontwikkelingsgericht werken in de VVE:

Ontwikkelingsgericht werken in de VVE is een MBO-keuzedeel en, in combinatie met je opleiding Pedagogisch Medewerker (of een oud- vergelijkbaar diploma), kwalificeert je dit als basis-VVE vaardig en voldoet aan de eisen die de CAO Kinderopvang stelt.

Let op: je Nederlands betreft op de onderdelen lezen – luisteren, spreken en gesprekken, tenminste niveau 3F. Beschik je niet over dit niveau, dan kan deze nascholing worden gevolgd in combinatie met een nascholing Nederlands 3F voor het betreffende onderdeel.

Nederlands 3F Kinderopvang:

Variva is een erkende MBO instelling en het certificaat voldoet aan de eisen van de wet IKK.

Wat studenten zeggen

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Mijn naam is Arlinda, 46 jaar en moeder van 2 dochters van 17 en 21 jaar, afgelopen jaar heb de studie pedagogisch medewerker kinderopvang gevolgd bij variva, ik heb dit als erg positief ervaren.

Door onder andere het maken van een goede planning heb ik alle stappen van de studie kunnen doorlopen en heb ik mijn opleiding in 1 jaar met een goed resultaat kunnen afronden en heb ik mijn diploma behaald, met als resultaat dat ik nu de leukste baan heb die er is!

Variva is altijd bereid geweest om in alle opzichten mij goed te begeleiden met de opleiding door bijvoorbeeld mee te denken met de opdrachten die je moet doen voor je stage en examens. Variva is laagdrempelig en erg toegankelijk.

De schooldagen waren heel leerzaam en e r was een ongedwongen sfeer waardoor het leren leuk was. Al met al kijk ik terug op een leuk,  leerzaam en fijn jaar.