Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Variva Edu Academy

Variva is aangesloten bij de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en opleiding) en hanteert de Algemene voorwaarden Consumenten NRTO

Gedragscode

Variva onderschrijft de gedragscode consumenten van de NRTO als ook de Gedragscode Beroep en Bedrijf

Klachten

Variva hecht aan een duidelijke en transparante afhandeling van eventuele klachten en is, als lid van de NRTO, aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. Een eventuele klacht wordt, na bevestiging van ontvangst, binnen twee weken gemotiveerd beantwoord. Indien het doorlopen van de interne klachtenprocedure niet tot een oplossing leidt kan een beroep worden gedaan op deze geschillencommissie.

Bescherming persoonsgegevens

Variva Edu Academy gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar studenten.

Deze persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Variva zich strikt aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gebruik persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Variva gebruikt:

– Voor de registratie van je deelname aan de door jou gekozen opleiding.
– Voor het verzorgen van de door jou gekozen opleiding.
– Om je onze nieuwsbrief toe te sturen.
– Om de gevraagde inlichtingen te verstrekken en op je vragen te reageren.
– Om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Hiervoor worden de persoonsgegevens door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar.

Je kunt een foto uploaden in MijnVariva. Deze is alleen zichtbaar voor jou, je docent, je begeleiders, administratie en je examinatoren.

Bij het volgen van de opleiding geef je toestemming voor:
– Het gebruik van mijn persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden
– Het plaatsen van mijn foto in de Studie- en Examenmodule