Opleiden met Subsidie

Subsidieregeling praktijkleren

Verkorte MBO Trajecten

Variva verzorgt éénjarige BBL-trajecten waarbij de subsidieregeling praktijkleren van toepassing is. Dit betekent dat (op basis van een fulltime dienstbetrekking) maximaal € 2.700,- subsidie wordt verstrekt. Dit gebeurt achteraf op basis van een korting op de te betalen loonheffing.

De kosten van een mbo-opleiding bij Variva bedragen:
€ 3.490,-

Subsidieregeling praktijkleren:
 € 2.700,-

Kosten werkgever:                                                                                 
€ 790,-

Bovenstaand rekenvoorbeeld betreft een volledig MBO traject dat in één jaar opleidt naar een erkend MBO diploma. Ook als onderdelen van een MBO opleiding zijn behaald of als vrijstellingen worden verleend blijft de subsidie van toepassing. Het lesgeld wordt dan echter verlaagd. Hierdoor zijn onze verkorte MBO trajecten beduidend efficiënter en  goedkoper dan evc-trajecten!

SLIM-subsidieregeling

Subsidieregeling

Vanaf maart 2020 kan een werkgever gebruik maken van een SLIM-subsidieregeling (subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB) indien de organisatie net meer dan 250 medewerkers telt.

Deze subsidieregeling is alleen van toepassing op deeltijdonderwijs, niet op leren/werken combinaties zoals BBL opleidingen, dan is de subsidieregeling praktijkleren van toepassing.

Toch is de SLIM subsidie erg interessant voor nascholingen, aangezien Variva erkend MBO opleider is vallen onze nascholingen onder deze regeling. Dit betekent dat per medewerker, per nascholing, tenminste 650,- kan worden gesubsidieerd. Onze erkende nascholingen zijn beduidend lager geprijsd:

Nascholing werken met baby’s:                               
€ 90,-  (incl. MBO certificaat en IKK-gecertificeerd)

Subsidie SLIM regeling:
 € 650,-

Voordeel werkgever:                             
 € 560,-  !

Alle MBO nascholingen van Variva komen in aanmerking voor de SLIM regeling.

Digitaal leren 2.0

Digitaal leren 2.0: Variva heeft voor nascholing trainingen ontwikkeld die digitaal kunnen worden gevolgd. Tegen uiterst scherpe tarieven bieden wij volledig erkende MBO nascholing aan en scholing die voldoet aan de eisen van de wet IKK. Medewerkers kunnen individueel een nascholing volgen, ook dan is er de mogelijkheid voor een financieel voordeel voor de werkgever. Ook kunnen organisaties een abonnement nemen op digitaal leren 2.0. Tegen de allerlaagste tarieven nascholen met de hoogste kwaliteit nascholing van Variva!

Bekijk de mogelijkheden

In company opleiden

Variva verzorgt de MBO opleidingen op haar locaties in de grote steden. Daarnaast verzorgen we ook op de locatie van de betreffende organisatie onderwijs. Dat kan tegen een nog scherpere prijs en daarnaast kan het beleid van de organisatie worden opgenomen in de opleiding. We ondersteunen bij selectie, nemen intaketoetsen af en ondersteunen administratief. Kortom we doen er alles aan om de organisatie zoveel mogelijk te ontzorgen!

Veel organisaties hebben we weg naar Variva gevonden om nieuw personeel op te leiden en snel inzetbaar te maken. De branche is gebaat bij de inzet van kundige gemotiveerde volwassen zij-instromers die snel een nieuwe professionele collega worden! Vragen? Neem gerust contact met ons op.