Opleiden met Subsidie

Subsidieregeling praktijkleren

Verkorte MBO Trajecten

Variva verzorgt éénjarige BBL-trajecten waarbij de subsidieregeling praktijkleren van toepassing is. Dit betekent dat (op basis van een fulltime dienstbetrekking) maximaal € 2.700,- subsidie wordt verstrekt. Dit gebeurt achteraf op basis van een korting op de te betalen loonheffing.

De kosten van een mbo-opleiding bij Variva bedragen:
€ 3.490,-

Subsidieregeling praktijkleren:
 € 2.700,-

Kosten werkgever:                                                                                 
€ 790,-

Bovenstaand rekenvoorbeeld betreft een volledig MBO traject dat in één jaar opleidt naar een erkend MBO diploma. Ook als onderdelen van een MBO opleiding zijn behaald of als vrijstellingen worden verleend blijft de subsidie van toepassing. Hierdoor zijn onze verkorte MBO trajecten beduidend efficiënter en  goedkoper dan evc-trajecten! Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Subsidieregeling derde leerweg

binnenkort beschikbaar

Deze subsidie is identiek aan de subsidieregeling praktijkleren echter de leerweg betreft OVO (derde leerweg) en heeft betrekking op een MBO leertraject dat niet langer dan 40 weken duurt. De regeling zou met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2021 maar is nog niet definitief. Zodra dat wel het geval is wordt de informatie op deze pagina gedeeld.

 

Stap-subsidieregeling

via het UWV

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000,- aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Met het geld uit het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Bijvoorbeeld om een mbo-diploma te halen.
Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten. Eenmaal per jaar kan een budget worden aangevraagd, er zijn vijf aanvraagmomenten in 2022.
Let op, je komt alleen in aanmerking voor het STAP budget indien je nog niet gestart bent met de opleiding. Je kunt tussen de 4 weken en 3 maanden na de STAP aanvraag starten met de opleiding.

Meer over de voorwaarden en het aanvragen vindt u op het STAP-portaal van UWV.

MBO

Je kunt het aanmeldformulier invullen via deze link. Na goedkeuring van de administratie kun je het formulier indienen bij het UWV.

E-LEARNING

Je kunt het aanmeldformulier invullen via deze link. Na goedkeuring van de administratie kun je het formulier indienen bij het UWV. 

Digitaal leren 2.0

Digitaal leren 2.0: Variva heeft voor nascholing trainingen ontwikkeld die digitaal kunnen worden gevolgd. Tegen uiterst scherpe tarieven bieden wij volledig erkende MBO nascholing aan en scholing die voldoet aan de eisen van de wet IKK. Medewerkers kunnen individueel een nascholing volgen, ook dan is er de mogelijkheid voor een financieel voordeel voor de werkgever. Ook kunnen organisaties een abonnement nemen op digitaal leren 2.0. Tegen de allerlaagste tarieven nascholen met de hoogste kwaliteit nascholing van Variva!

Bekijk de mogelijkheden

In company opleiden

Variva verzorgt de MBO opleidingen op haar locaties in de grote steden. Daarnaast verzorgen we ook op de locatie van de betreffende organisatie onderwijs. Dat kan tegen een nog scherpere prijs en daarnaast kan het beleid van de organisatie worden opgenomen in de opleiding. We ondersteunen bij selectie, nemen intaketoetsen af en ondersteunen administratief. Kortom we doen er alles aan om de organisatie zoveel mogelijk te ontzorgen!

Veel organisaties hebben we weg naar Variva gevonden om nieuw personeel op te leiden en snel inzetbaar te maken. De branche is gebaat bij de inzet van kundige gemotiveerde volwassen zij-instromers die snel een nieuwe professionele collega worden! Vragen? Neem gerust contact met ons op.