Post-mbo opleiding Leraarondersteuner – Twee richtingen:
PO en VO (erkend)

POST-MBO | Begeleiding door docent

Ben jij onderwijsassistent en toe aan een vervolgstap? Wil je meer leren over hoe je zelfstandig een les kunt voorbereiden, geven en evalueren, zodat je de leraar nog meer kunt ondersteunen? Dan is deze post-mbo opleiding Leraarondersteuner wellicht geschikt voor jou!

De Leraarondersteuner opleiding is bedoeld voor Onderwijsassistenten die extra kennis en vaardigheden willen krijgen voor het verzorgen van instructie aan groepen leerlingen of verlengde instructie voor individuele leerlingen. Daarnaast begeleid je zelfstandig groepen leerlingen of individuele leerlingen.

Nascholing-Leraarondersteuner

Start

Doorlopend (e-learning)

}

Studiebelasting en opleidingsduur

De studiebelasting is ± 84 uur + stage/werk in de praktijk

De opleidingsduur is 3 tot 4 maanden (met uitloop tot 6 maanden)

De studieduur loopt door tijdens schoolvakanties

Lessen

Modulair (e-learning) met begeleiding door docent

Niveau

Post mbo-opleiding (erkend)

Examen

Na afloop van de e-learning en afronding van de praktijkopdrachten wordt een examen afgenomen in de vorm van een portfoliogesprek

Z

Certificaat

Leraarondersteuner (Erkend register CPION – permanente educatie)

Over de Leraarondersteuner opleiding – Twee richtingen: PO en VO

Algemeen

DE LERARENONDERSTEUNER OPLEIDING RICHT ZICH OP TWEE DOELGROEPEN

–  Onderwijsassistenten werkzaam in het basis onderwijs (inclusief speciaal onderwijs)

–  Onderwijsassistenten werkzaam in het voortgezet onderwijs (inclusief praktijk- en speciaal onderwijs)

De Leraarondersteuner draagt bij aan een verdergaande professionalisering van de onderwijsondersteuner en daarmee het onderwijs dat aan leerlingen wordt geboden.

De Leraarondersteuner ondersteunt in het onderwijsprogramma. In het basisonderwijs staat bij de verdieping het taal- en rekenonderwijs centraal.

In het voortgezet onderwijs staat de vakdidactiek centraal. Relevant is dus de leeromgeving waar de Leraarondersteuner wordt ingezet. Dit varieert van het ondersteunen in beroepsgerichte / praktijkgerichte leerwegen tot het ondersteunen  in mediawijsheid voor leerlingen.

De Leraarondersteuner voert daarnaast onderwijsleergesprekken en heeft zelfstandige taken in de leerlingenbegeleiding.

De koppeling tussen theorie en praktijk staat centraal. Iedere module staat een opdracht centraal die ook in de praktijk wordt uitgevoerd en beoordeeld.

Het programma is modulair samengesteld. Bij aanmelding geef je aan of basisonderwijs of voortgezet onderwijs van toepassing is. Tijdens de opleiding leerkrachtondersteuner volg je stage of werk je in het onderwijs.

De e-learning maakt je wegwijs in de theorie. Je wordt begeleid door een docent van Variva die ook beschikbaar is voor al je vragen. Daarnaast maak je praktijkopdrachten die worden beoordeeld door je stage, de theorie wordt getoetst via de e-learning en je sluit de lerarenondersteuner opleiding af met een portfoliogesprek. De docent van Variva en je stage worden betrokken in dit gesprek.

Studieprogramma

Je kunt op ieder gewenst moment starten met deze opleiding!

Inhoud van de opleiding

In deze opleiding ga je een stapje verder dan in de opleiding Onderwijsassistent. De opleiding behandelt een groot scala aan onderwerpen die onmisbaar zijn in het werk van een leraarondersteuner. Je zult mogelijk onderwerpen herkennen vanuit de opleiding Onderwijsassistent, maar in deze opleiding ga je meer de diepte in. Er is een focus op het zelfstandig kunnen voorbereiden, geven en evalueren van een (klassikale) les. Daarnaast verfijn je je vaardigheden door feedback te verzamelen en op je eigen handelen te reflecteren.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

De opleiding is opgedeeld in een basisdeel en een specialistisch deel. Het basisdeel bevat modules die relevant zijn voor leraarondersteuners werkzaam in zowel het Primair onderwijs (PO) als het Voortgezet onderwijs (VO). De casussen en antwoordmodellen zijn wel gericht op één van beiden richtingen.

Het basisdeel:
In de eerste module verdiep je je in de zes rollen van de leraar. Je ontdekt hoe deze rollen ook betrekking hebben op de functie van leraarondersteuner. Daarnaast onderzoek je het belang van een goede samenwerking en hoe je dit kunt vormgeven in een team en ga je aan de slag met zelfreflectie, zelfobservatie en feedback geven en ontvangen.
In de tweede module komt er aan bod hoe iemand leert en waarom leren voor sommige leerlingen anders verloopt of een uitdaging vormt. Je leert in deze module welke leer- en gedragsstoornissen je in het onderwijs kunt tegenkomen en hoe deze leerlingen tot leren kunnen komen.
In de derde module ga je aan de slag met didactiek. Hier komen doelen, instructiemodellen, doorlopende leerlijnen, werkvormen en (digitale) leermiddelen, de taxonomie van Bloom en groepsdynamiek aan bod.
De vierde module gaat over differentiatie en hoe je dit kunt toepassen in de praktijk.

Het specialistische deel:
Bij de aanmelding heb je gekozen voor één van de twee richtingen PO of VO. Het specialistische deel bevat modules die gericht zijn op één van de twee richtingen. Hierin worden specialistische onderwerpen behandeld die volledig betrekking hebben op ofwel het PO of VO. Zo wordt er voor de specialisatie PO ingezoomd op klassenmanagement in het PO en vakdidactiek (denk aan taal, rekenen en zaakvakken). En in de specialisatie VO komen de onderwerpen: de puber & adolescent, klassenmanagement in het VO en leerlingbegeleiding aan bod.

Stage

Voor het goed doorlopen van deze cursus en het kunnen maken van de praktijkopdrachten loop je minimaal 8 uur per week stage vanaf de start van de cursus tot en met het behalen van het praktijkexamen (portfoliogesprek). Het is realistisch dat je deze cursus binnen drie tot zes maanden afrondt (de licentie van de e-learning is 6 maanden geldig). Daarna kan nog worden verlengd met een half jaar. Je stageplek mag ook de plek zijn waar je al werkzaam bent.

Verwachting stageplek

Van je stage wordt verwacht dat er een stagebegeleider wordt aangewezen. Je stagebegeleider geeft jou feedback op je handelen in de praktijk. Daarnaast wordt er verwacht dat je met je stagebegeleider opdrachten uit de online cursus kunt doorspreken en om gerichte feedback kan vragen. Je stagebegeleider kijkt geen opdrachten binnen de e-learning na. Je dient een praktijkovereenkomst aan te gaan met je stageplek.

Eindopdrachten

Elke module sluit je af met een eindopdracht. Dit kan het geven van een les, het verzamelen van feedback en het schrijven van een reflectieverslag zijn, het maken van een kennistoets of bijvoorbeeld het vormgeven van een passende begeleiding aan een leerling. Aan het einde van elke module wordt de eindopdracht uitgelegd en kun je de opdracht inleveren. De (Variva Edu Academy) docent kijkt de opdracht na en geeft je feedback. Indien nodig pas je de opdracht aan op basis van de verkregen feedback.

Portfolio

Door het maken van de eindopdrachten werk je aan het opbouwen van een portfolio. Het portfolio bevat alle gemaakte eindopdrachten. Met behulp van het portfolio kun je aan het einde van de opleiding tijdens het portfoliogesprek aantonen hoe je aan de leerdoelen van de opleiding hebt gewerkt en dat je deze inmiddels beheerst.

Portfoliogesprek – eindpresentatie

Wanneer je portfolio compleet is (en alle -nagekeken- eindopdrachten bevat) kun je aanvraag doen voor het portfoliogesprek. In overleg wordt er een datum vastgesteld. Het portfoliogesprek wordt beoordeeld door je docent. Je moet in het portfoliogesprek kunnen aantonen dat je de leerdoelen van de eindopdrachten beheerst.

Studiebelasting

E-learning inclusief opdrachten: ± 71 uur
Eindopdracht en portfoliogesprek:
± 5 uur
Online bijeenkomsten (facultatief):
2 uur per 3 weken (8-26 uur, afhankelijk van studietempo).
Stage:
minimaal 8 uur per week (96-192 uur, afhankelijk van studietempo).

De gemiddelde studieduur is 3 tot 4 maanden. Variva biedt een uitloop tot maximaal 6 maanden (in verband met afwezigheid ziekte, vakantie etc.).

Bijeenkomsten

Bij de opleiding Leraarondersteuner heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan enkele online bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten komt intervisie en vraag & antwoord aan bod. Daarnaast biedt de docente verdieping en uitleg aan over onderwerpen uit de e-learning waar op dat moment behoefte aan is. Verder biedt zij aanvullende informatie aan die waardevol kan zijn als verdieping/toepassing voor de praktijk voor een leraarondersteuner.

Deelname aan de intervisiebijeenkomsten is niet verplicht. Het is een extra service, een meerwaarde, om naast de huiswerkbegeleiding van de docente ook live (online) de mogelijkheid te benutten om over onderwerpen te spreken.

De bijeenkomsten worden online verzorgd op onderstaande data en tijden:

2024

  • Dinsdag 9 januari 2024 om 20:00 – 22:00
  • Dinsdag 30 januari 2024 om 20:00 – 22:00
  • Dinsdag 20 februari 2024 om 20:00 – 22:00
  • Dinsdag 12 maart 2024 om 20:00 – 22:00
  • Dinsdag 2 april 2024 om 20:00 – 22:00
  • Dinsdag 7 mei 2024 om 20:00 – 22:00
  • Dinsdag 28 mei 2024 om 20:00 – 22:00
  • Dinsdag 18 juni 2024 om 20:00 – 22:00
Examen

Na afloop van de e-learning en afronding van de praktijkopdrachten wordt een examen afgenomen in de vorm van een portfoliogesprek. Dit examen duurt 45 min. en vindt plaats via Zoom. Tijdens dit portfoliogesprek wordt beoordeeld of je met de praktijkopdrachten de leerdoelen hebt behaald. Dit eindgesprek wordt in overleg met jou ingepland.

Voorwaarden

De opleiding Leraarondersteuner is een erkende post mbo-opleiding. Voor de opleiding Leraarondersteuner is de toelatingseis een behaald diploma mbo-4 Onderwijsassistent óf 1 à 2 jaar werkervaring als Onderwijsassistent.

Certificering

Bij een voldoende resultaat van je examen ontvang je het certificaat Leraarondersteuner (basisonderwijs of voortgezet onderwijs). Leraarondersteuner is een erkende post mbo register opleiding bij het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland).
De post mbo-opleiding wordt ingeschreven in het abituriëntenregister (CPION) voor permanente educatie (PE). Je ontvangt hiermee ook een diploma van CPION.

Kosten
  • Lesgeld: € 1090,-
  • Examengeld: € 90,-

(Deze nascholing is vrijgesteld van BTW).

Wat zeggen de studenten Leraarondersteuner

De Leraarondersteuner opleiding van Variva sloot goed aan bij de Onderwijsassistent opleiding. Het is een duidelijk programma om in te werken, goed contact met begeleiding en stage mocht ik uitvoeren waar ik al werkzaam was. De opdrachten zijn goed te doen, heldere feedback en je kan het op je eigen tempo invullen. Binnen 3 maanden heb ik alles doorlopen en supersnel mijn diploma ontvangen! Heel erg blij dat ik deze vervolgopleiding met het STAP budget heb mogen voltooien.

Duidelijke teksten, passende en leerzame filmpjes en leuke, interessante opdrachten. Complimenten voor de ontwikkelaars!

FAQ Post-MBO opleiding Leraarondersteuner

Ben ik met andere diploma’s dan Onderwijsassistent toelaatbaar tot Leraarondersteuner?

1.Heb je een pedagogische achtergrond (bv. de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang / Sociaal Pedagogisch Werk etc.)? Dan ben je toelaatbaar als je minimaal 1 a 2 jaar werkervaring hebt als Onderwijsassistent. Vermeld dit ook bij de inschrijving.

2. Heb je geen werkervaring als Onderwijsassistent maar wel een pedagogisch diploma? Dan is het noodzakelijk om eerst de nascholing Didactische ondersteuning te volgen om zo voldoende kennis op te doen voor Leraarondersteuner (het is belangrijk dat Didactische Ondersteuning dan is afgerond vóór start van Leraarondersteuner). Daarnaast geldt hierbij de kanttekening dat het, bij het maken van de praktijkopdrachten, zou kunnen zijn dat je een stukje didactische basis-ervaring mist en daarin misschien extra begeleiding nodig hebt tijdens je stage/werk. Indien je stageplek bereid is je deze extra begeleiding te geven, dan mag je met jouw achtergrond instromen bij de opleiding Leraarondersteuner.

3. Heb je werkervaring als Onderwijsassistent? Mogelijk kun je op basis van je werkervaring worden toegelaten. Bij de inschrijving kun je aangeven wat je achtergrond is en hoeveel jaar werkervaring je hebt. Hierna wordt beoordeeld of je toelaatbaar bent.

Krijg ik een erkend diploma?

Je krijgt vanuit Variva het certificaat Leraarondersteuner.

Daarna wordt je diploma ingeschreven in het abituriëntenregister van CPION en ontvang je van CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) een aanvullend diploma.

Wat is het verschil tussen een Onderwijsassistent en een Leraarondersteuner?

Het grootste verschil tussen een Onderwijsassistent en een Leraarondersteuner is dat de Leraarondersteuner zelfstandig taken mag uitvoeren, zoals lesgeven en het nakijken van toetsen. Een Onderwijsassistent heeft deze bevoegdheid niet. De Leraarondersteuner voert taken uit onder de supervisie van een leerkracht.
Zie voor meer informatie deze blog: Onderwijsassistent versus Leraarondersteuner.

Wordt de gehele opleiding online verzorgd?

Ja, de e-learning is online te volgen en ook het portfoliogesprek vindt online plaats.

Krijg ik begeleiding van een docent?

Je wordt begeleid door een docent van Variva die ook beschikbaar is voor al je vragen. Daarnaast krijg je van de docent feedback op je praktijkopdrachten.

Worden er voorwaarden gesteld aan een BPV begeleider?

Er zijn geen voorwaarden/functie-eisen voor een BPV-begeleider, omdat deze persoon geen beoordelende taken krijgt. Er wordt om een BPV-begeleider gevraagd, zodat de student altijd een contactpersoon heeft waar hij/zij met vragen terecht kan of voor tips en advies. De BPV-begeleider is puur een klankbord voor de student, maar krijgt geen beoordelaarsrol voor Variva. De beoordelaarsrol wordt door de Variva-docent uitgevoerd (= nakijken praktijkopdrachten en eindgesprek)

Wanneer kan ik starten en wat is de procedure?

Je kunt zelf een gepast startmoment kiezen. Bij inschrijving is het van belang dat de startdatum minimaal 1 week in de toekomst ligt of je kunt kiezen voor ‘z.s.m. starten’. Na inschrijving ontvang je een mail omtrent de stage gegevens en de gegevens voor CPION. De inschrijving kan pas worden verwerkt als deze gegevens zijn ontvangen. De inloggegevens van de e-learning worden uiterlijk op de startdatum gemaild.