Bijscholing
Werken met baby’s

Online Cursus | E-learning | Wet ikk erkend

Wil je meer weten over de ontwikkeling van baby’s? En hoe jij ervoor zorgt dat je kwalitatief goede opvang aan baby’s biedt? Volg dan deze IKK en branche-erkende nascholing Werken met baby’s.

Per 2025 moeten alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken specifiek worden geschoold.  Deze erkende opleiding Werken met baby’s gaat over de manieren hoe je als pedagogisch medewerker, in je dagelijks werk met kinderen van 0 -2 jaar, gericht en professioneel aandacht kunt besteden aan deze leeftijdsgroep.

Met deze opleiding voldoe je aan de specifieke eisen die de wet IKK stelt per 1 januari 2025. Bij afronding van de bijscholing ontvang je een erkend MBO keuzedeel certificaat.

Nascholing-Kinderopvang-BSO-4-8-jaar

Stageduur

Verplicht minimaal 55 uur

}

Duur cursus

E-learning: +/- 7 uur
Praktijkexamen: +/- 6 uur

De licentie van de e-learning is 6 maanden geldig.

Niveau

mbo niveau 4

Certificering

Werken met baby’s is een gecertificeerd MBO keuzedeel (IKK en branche-erkend). Het betreft de nieuwste versie: Werken met baby’s (versie 2). Dit betekent dat je een erkend MBO keuzedeel certificaat ontvangt. Dit certificaat wordt ingeschreven in het diplomaregister van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Over de e-learning werken met baby’s

Studieprogramma

Inhoud van de cursus

Deze online bijscholing  ‘werken met baby’s gaat over de manieren hoe je als pedagogisch medewerker, in je dagelijks werk met kinderen van 0 -2 jaar, gericht en professioneel aandacht kunt besteden aan deze leeftijdsgroep. 

De cursus bestaat uit 4 modules en 7 lessen. In de cursus krijg je theorie en opdrachten aangeboden. De e-learning sluit je vervolgens af met een kennistoets. Je maakt ter afsluiting een praktijkexamen op je stageplek.

In de eerste module van deze cursus ga je je verdiepen in de ontwikkeling van baby’s. Je leert specifiek hoe het brein zich ontwikkeld in de babyfase. Daarnaast leer je hoe de fysieke-, cognitieve-, motorische-, sociaal-emotionele- en taalontwikkeling verloopt van 0 tot 2 jaar. In deze module worden ook de mijlpalen behandeld die een kind in deze leeftijdsfase bereikt.
In de tweede module leer je vervolgens hoe je de verschillende ontwikkelingsgebieden in de leeftijdfase van 0-2 jaar kunt stimuleren met de inzet van materialen en het aanbieden van activiteiten.
Hoe je een baby goede verzorging biedt en hoe je interacties tussen kinderen goed kunt begeleiden komen aan bod in de derde module.
Ten slotte, in de laatste module wordt er aandacht besteed aan het contact met ouders en hoe jij zelf invloed hebt op baby’s.

Afronden van de cursus

Je sluit de cursus af met een kennistoets in de online leeromgeving en een praktijkexamen op je werkplek. Hierna kun jij je een gespecialiseerd medewerker Werken met baby’s noemen!

  Verwachtingen stage/ werkplek

  Stage

  Voor het goed doorlopen van deze cursus en het kunnen maken van de praktijkopdrachten wordt verplicht om 55 uur over 3 maanden stage te lopen.  Dat wil zeggen vanaf de start van de cursus tot en met het behalen van het praktijkexamen. Hoe lang je over de cursus doet kun je zelf bepalen en met je stageplek afspreken. Je stageplek moet een organisatie zijn waar je kunt werken met baby’s. Je stageplek mag ook de plek zijn waar je al werkzaam bent.

  Verwachting stageplek

  Van je stage wordt verwacht dat er een stagebegeleider wordt aangewezen. Je stagebegeleider geeft jouw feedback op je handelen in de praktijk. Daarnaast wordt er verwacht dat je met je stagebegeleider opdrachten uit de online cursus kunt doorspreken en om gerichte feedback kan vragen. Je stagebegeleider kijkt geen opdrachten binnen de e-learning na. Je dient een praktijkovereenkomst aan te gaan met je stageplek. De uitvoering van je praktijkexamen gebeurt op de stageplek. Voor de beoordeling hiervan heb je bij je stagebedrijf een bpv-examinator nodig.

  Studiebelasting

  E-learning: +/- 7 uur
  Praktijkexamen: minimaal 6 uur
  Stage: verplicht minimaal 55 uur

  Certificering

  Werken met baby’s is een gecertificeerd MBO keuzedeel. Dit betekent dat je een erkend MBO keuzedeel certificaat ontvangt. Dit certificaat wordt ingeschreven in het diplomaregister van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

  De opleiding voldoet aan de eisen van de wet IKK en cao Kinderopvang (Branche erkend).

  Kosten
  • Lesgeld € 90,-
  • Examen: € 45,-

  (De Bijscholing is vrijgesteld van BTW)

  Werken met baby’s is een gecertificeerd MBO keuzedeel. Het betreft de nieuwste versie: Werken met baby’s (versie 2). Dit betekent dat je een erkend MBO keuzedeel certificaat ontvangt. Dit certificaat wordt ingeschreven in het diplomaregister van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).