Post-mbo opleiding
Pedagogisch Coach en Beleidsmedewerker

Leergang voor coaching en pedagogiek 0-13 jaar |
Post-MBO opleiding | Branche erkend

Ben je werkzaam in de kinderopvang en train of coach je graag collega’s en nieuwe medewerkers? Dan is onze erkende, online opleiding tot Pedagogisch Coach wellicht iets voor jou.

Tijdens de leergang Pedagogisch coach en beleidsmedewerker leer je hoe je coacht om de pedagogische kwaliteit te vergroten van de medewerkers die werken met kinderen van 0-13 jaar. Je leert te observeren hoe het beleidsplan in de praktijk uitgevoerd wordt door de pedagogisch medewerkers, hiervoor een coaching plan op te stellen en deze te evalueren. Het management informeer en adviseer je over deze coaching trajecten en de praktische uitvoering van het beleidsplan.

De opleiding pedagogisch coach en beleidsmedewerker geeft je de mogelijkheid om als pedagogisch coach jouw talenten en kwaliteiten optimaal in te zetten voor kwalitatieve en verantwoorde kinderopvang.

Nascholing-Kinderopvang-Pedagogisch-Coach

Duur post-mbo opleiding pedagogisch coach

6 online bijeenkomsten

Eerstvolgende start

Voorjaar 2024 (maart/april)

}

Studiebelasting

E-learning inclusief opdrachten: ± 70 uur
Eindopdracht/vlog/video-presentatie: ± 5 uur
Bijeenkomsten (online): 24 uur
Stage: Minimaal 8 uur per week gedurende de opleiding

Niveau

mbo 4 plus / hbo

Certificering

Na afronding van deze Leergang voor Coaching en Pedagogiek 0-13 jaar ontvang je een instituutscertificaat van Variva Edu Academy (FCB Erkend) voor de functie van Pedagogisch Coach en Beleidsmedewerker.

Over de post-mbo opleiding Pedagogisch Coach en beleidsmedewerker

Algemeen

Tijdens deze leergang Pedagogisch Coach èn beleidsmedewerker leer je hoe je als coach de pedagogische kwaliteit kunt vergroten van medewerkers die werken met kinderen van 0-13 jaar. Hierbij leer je hoe je als coach concreet de ontwikkeling kunt stimuleren van medewerkers bij het werken aan de vier pedagogische kerndoelen. Ook leer je hoe je het pedagogisch beleidsplan van de lerende organisatie in de praktijk brengt.

Je leert en oefent met manieren om ontwikkelingsgerichte feedback te geven en ontdekt hoe je gedrag van medewerkers bespreekbaar maakt. Je blijft hierbij oog houden voor de kwaliteiten van de medewerker. Je werkt op methodische wijze aan de ontwikkeling van medewerkers door samen met de medewerker of het team een (team)coaching plan op kunt stellen en uit kunt voeren. Ook leer je omgaan met weerstand, confronteren en spiegelen van gedrag.

Onze opleiding pedagogisch coach en beleidsmedewerker geeft je de mogelijkheid om als pedagogisch coach jouw talenten en kwaliteiten optimaal in te zetten voor kwalitatieve en verantwoorde kinderopvang.

Deze pedagogisch coach opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten die zelf ook in de praktijk actief zijn, zodat zij gemakkelijk de verbinding vanuit de theorie leggen met de beroepspraktijk.

Deze leergang is een combinatie van praktische en afwisselende e-learning lessen en bijeenkomsten met de docent/trainer. Samen met het maken van ontwikkelingsgerichte praktijkopdrachten, het enthousiasme van de docent en de intervisie met medestudenten zorgt dit ervoor dat jouw leerervaring optimaal is! Natuurlijk staat in alle onderdelen jouw persoonlijke ontwikkeling als pedagogisch coach centraal.

Studieprogramma

Deze leergang wordt verzorgd door ervaren docenten/trainers die zelf ook in de praktijk actief zijn, zodat zij gemakkelijk de verbinding vanuit de theorie leggen met de praktijk.

Deze leergang is een combinatie van praktische en afwisselende e-learning lessen en bijeenkomsten met de docent/trainer. Samen met het maken van ontwikkelingsgerichte praktijkopdrachten, het enthousiasme van de docent en de intervisie met medestudenten zorgt dit ervoor dat jouw leerervaring optimaal is! Natuurlijk staat in alle onderdelen jouw persoonlijke ontwikkeling als pedagogisch coach centraal.

De leergang bestaat uit de volgende bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1: Wat doet een pedagogisch coach?

Bijeenkomst 2: Het individueel coaching plan

Bijeenkomst 3: Het uitvoeren van het individuele coaching plan

Bijeenkomst 4: Van individuele coaching naar team coaching

Bijeenkomst 5: Het uitvoeren van het teamcoaching plan

Bijeenkomst 6 : Afronden van het coaching traject

Vlog/Video-presentatie a.d.h.v. opdrachten en reflectieverslag

Een branche erkende scholing voor coaching omvat de volgende leerdoelen:

– kent en beheerst verschillende gesprekstechnieken
– is in staat tot het herkennen en erkennen van verschillende leerstijlen bij medewerkers
– heeft kennis van en hanteert feedbackregels
– kan ontwikkelingsgerichte feedback geven aan medewerkers
– is in staat een vertrouwensband met medewerkers op te bouwen en te onderhouden
– zet mogelijkheden en kwaliteiten van de medewerkers zo optimaal mogelijk in
– kan confronteren – een spiegel voorhouden
– is in staat om op een transparante wijze medewerkers te coachen in een hiërarchische relatie
– kan knelpunten en/of hiaten in de werkzaamheden, kennis en vaardigheden van Pedagogisch Medewerkers signaleren en kan coachingsbehoeften achterhalen
– kan een (individueel/groespgericht) coaching plan opstellen
– weet hoe de kwaliteit van het functioneren van medewerkers te bewaken en dit te bespreken met de leidinggevende

Studiebelasting

E-learning inclusief opdrachten: ± 70 uur
Eindopdracht/vlog/video-presentatie: ± 5 uur
Bijeenkomsten (online): 24 uur
Stage: Minimaal 8 uur per week gedurende de opleiding

Doelgroep

Deze praktijkgerichte leergang is speciaal bedoeld voor pedagogisch medewerkers met een niveau 4 diploma die een volgende stap in hun loopbaan willen zetten en straks willen functioneren als pedagogisch beleidsmedewerker op MBO+ niveau. Daarbij gaat je voorkeur uit naar het coachen van pedagogisch medewerkers binnen die functie.

Dit traject is ook ontwikkeld voor mensen die eerder in de kinderopvang hebben gewerkt en daarin nu willen terugkeren als pedagogisch beleidsmedewerker/coach. En voor HBO-ers die als pedagogisch coach willen gaan werken.

Accreditatie

De leergang is speciaal ontwikkeld op basis van de kwalificatie-eisen pedagogisch coach /  beleidsmedewerker vanuit het FCB service document van de cao Kinderopvang. De leergang is FCB geaccrediteerd. 

Je toont aan dat je aan deze kwalificatie-eisen voldoet door het opstellen van jouw persoonlijk ontwikkelplan (POP) bij de start en door je leerproces te beschrijven gedurende de 9 maanden van dit traject. Je werkt aan ontwikkelingsgerichte praktijkopdrachten en je beschrijft  je leerproces in reflectieverslagen. Deze maken onderdeel uit van je POP.

Voorwaarden

Deze leergang wordt gegeven op mbo 4 plus/hbo niveau. Om toegelaten te worden tot de opleiding dien je te beschikken over een diploma op minimaal mbo niveau 4 (s)pw of hoger. Het moet daarbij gaan om minimaal een mbo-4 diploma dat zonder aanvullend bewijs kwalificeert voor pedagogisch medewerker in de dagopvang, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang, bijvoorbeeld een  mbo-4 GPM- of OA-diploma.

Je hebt een stageplek nodig waarbij je de mogelijkheid hebt om als pedagogisch coach aan het werk te zijn voor minimaal 1 dag in de week. (liever 12 tot 16 uur)

Bijeenkomsten

De opleiding start in het voorjaar van 2024 (maart/april).

Binnen de opleiding vinden in totaal 6 online bijeenkomsten plaats. De opleiding wordt afgerond met een vlog/video-presentatie.

De online bijeenkomsten worden verzorgd via Zoom op woensdagen van 9:00 uur tot 13:00 uur.

Zodra de data van de bijeenkomsten van startmoment voorjaar 2024 bekend zijn, worden deze hier vermeld.

Deelname aan de bijeenkomsten is verplicht. Ter voorbereiding op de eerste bijeenkomst krijgt de student 2 weken voorafgaand aan de bijeenkomst toegang tot de e-learning.

Kosten
  • Lesgeld € 1.295,- (laagste prijsgarantie)
  • Boeken ± € 86,- (zelf aan te schaffen)
  • Inschrijf- en administratiekosten € 90,-

Als je eerder een opleiding bij Variva hebt gevolgd zijn de inschrijf- en administratiekosten niet van toepassing. Geef a.u.b. bij je inschrijving aan of je een oud-student bent.

FAQ Leergang Pedagogisch Coach

Wat is het verschil tussen Pedagogisch Coach en bijscholing Pedagogiek 0 – 13 jaar?

De bijscholing Pedagogiek 0-13 jaar is speciaal bedoeld voor pedagogisch medewerkers met een oud-diploma dat niet kwalificeert voor de dagopvang. Tijdens de bijscholing leer je hoe je de pedagogische kwaliteit vergroot in het werken met kinderen van 0-13 jaar.

De leergang Pedagogisch Coach (Leergang voor Coaching en Pedagogiek 0-13 jaar) is een post-mbo opleiding gericht op het leren coachen van pedagogisch medewerkers met het oog op de pedagogische basisdoelen.

Moet ik stage lopen (of werken) bij een erkend leerbedrijf?

Ja, de stage (of werkplek) moet beschikken over een erkenning. Zie de website www.stagemarkt.nl of het leerbedrijf een erkenning heeft.

Wat is het verschil tussen de Pedagogisch Medewerker en de Pedagogisch Coach?

Het verschil tussen een Pedagogisch Medewerker en Pedagogisch Coach is dat je als Pedagogisch Coach meer bevoegdheden hebt in een kinderopvangorganisatie. Het kan zijn dat je een combinatiefunctie vervult, waarbij werken op de groep wordt afgewisseld met het coachen van Pedagogisch Medewerkers. Je kunt ook een aparte functie krijgen, dan sta je helemaal niet meer op de groep ingeroosterd. Als pedagogisch coach ben je onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van een coachingsplan voor medewerkers. Daarnaast voer je coachingsgesprekken en coach je medewerkers tijdens het werken met de kinderen om de pedagogische kwaliteit te verbeteren.

Kan ik later instromen en starten met de bijeenkomsten?

Bij de leergang Pedagogisch coach is dit niet mogelijk. Hier volg je vanaf een vast startmoment alle bijeenkomsten.

Let op: het is van belang dat je gelijktijdig stageloopt wanneer je start met de e-learning en deelneemt aan de bijeenkomsten.