Pedagogisch Coach en Beleidsmedewerker

Post-MBO opleiding | Branche erkend | Begeleiding docent |

Ben je werkzaam als pedagogisch coach of is dit je ambitie? En wil je je hier verder in ontwikkelen? Dan is deze scholing geschikt voor jou!

Tijdens de leergang Pedagogisch coach en beleidsmedewerker leer je hoe je coacht om de pedagogische kwaliteit te vergroten van de medewerkers die werken met kinderen van 0-13 jaar. Je leert te observeren hoe het beleidsplan in de praktijk uitgevoerd wordt door de pedagogisch medewerkers, hiervoor een coaching plan op te stellen en deze te evalueren. Het management informeer en adviseer je over deze coaching trajecten en de praktische uitvoering van het beleidsplan.

De opleiding ‘pedagogisch coach en beleidsmedewerker’ geeft je de mogelijkheid om als pedagogisch coach jouw talenten en kwaliteiten optimaal in te zetten voor kwalitatieve en verantwoorde kinderopvang.

Nascholing-Kinderopvang-Pedagogisch-Coach

Duur cursus

6 digitale bijeenkomsten

Eerstvolgende start

7 september 2022

}

Studiebelasting

+/- 90 uur (inclusief 6 bijeenkomsten van 4 uur)

Niveau

mbo 4 plus / hbo

Certificering

Na afronding van de e-learning en examinering ontvang je een instituutscertificaat van Variva Edu Academy (FCB Erkend)

Algemeen

Tijdens deze leergang Pedagogisch Coach èn beleidsmedewerker leer je hoe je als coach de pedagogische kwaliteit kunt vergroten van medewerkers die werken met kinderen van 0-13 jaar. Hierbij leer je hoe je als coach concreet de ontwikkeling kunt stimuleren van medewerkers bij het werken aan de vier pedagogische kerndoelen. Ook leer je hoe je het pedagogisch beleidsplan van de lerende organisatie in de praktijk brengt.

Je leert en oefent met manieren om ontwikkelingsgerichte feedback te geven en ontdekt hoe je gedrag van medewerkers bespreekbaar maakt. Je blijft hierbij oog houden voor de kwaliteiten van de medewerker. Je werkt op methodische wijze aan de ontwikkeling van medewerkers door samen met de medewerker of het team een (team)coaching plan op kunt stellen en uit kunt voeren. Ook leer je omgaan met weerstand, confronteren en spiegelen van gedrag.

Onze opleiding ‘pedagogisch coach en beleidsmedewerker’ geeft je de mogelijkheid om als pedagogisch coach jouw talenten en kwaliteiten optimaal in te zetten voor kwalitatieve en verantwoorde kinderopvang.

Deze opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten die zelf ook in de praktijk actief zijn, zodat zij gemakkelijk de verbinding vanuit de theorie leggen met de beroepspraktijk.

Deze leergang is een combinatie van praktische en afwisselende e-learning lessen en bijeenkomsten met de docent/trainer. Samen met het maken van ontwikkelingsgerichte praktijkopdrachten, het enthousiasme van de docent en de intervisie met medestudenten zorgt dit ervoor dat jouw leerervaring optimaal is! Natuurlijk staat in alle onderdelen jouw persoonlijke ontwikkeling als pedagogisch coach centraal.

Studieprogramma

Deze leergang wordt verzorgd door ervaren docenten/trainers die zelf ook in de praktijk actief zijn, zodat zij gemakkelijk de verbinding vanuit de theorie leggen met de praktijk.

Deze leergang is een combinatie van praktische en afwisselende e-learning lessen en bijeenkomsten met de docent/trainer. Samen met het maken van ontwikkelingsgerichte praktijkopdrachten, het enthousiasme van de docent en de intervisie met medestudenten zorgt dit ervoor dat jouw leerervaring optimaal is! Natuurlijk staat in alle onderdelen jouw persoonlijke ontwikkeling als pedagogisch coach centraal.

De leergang bestaat uit de volgende bijeenkomsten:

 Bijeenkomst 1: Wat doet een pedagogisch coach?

Bijeenkomst  2: Het individueel coaching plan

Bijeenkomst 3: Het uitvoeren van het individuele coaching plan

Bijeenkomst 4: Van individuele coaching naar team coaching

Bijeenkomst 5: Het uitvoeren van het teamcoaching plan

Bijeenkomst 6 : Afronden van het coaching traject

Eindpresentatie a.d.h.v. opdrachten en reflectieverslag

Doelgroep

Deze praktijkgerichte leergang is speciaal bedoeld voor pedagogisch medewerkers met een niveau 4 diploma die een volgende stap in hun loopbaan willen zetten en straks willen functioneren als pedagogisch beleidsmedewerker op MBO+ niveau. Daarbij gaat je voorkeur uit naar het coachen van pedagogisch medewerkers binnen die functie.

Dit traject is ook ontwikkeld voor mensen die eerder in de kinderopvang hebben gewerkt en daarin nu willen terugkeren als pedagogisch beleidsmedewerker/coach. En voor HBO-ers die als pedagogisch coach willen gaan werken.

Accreditatie

De leergang is speciaal ontwikkeld op basis van de kwalificatie-eisen pedagogisch coach /  beleidsmedewerker vanuit het FCB service document van de cao Kinderopvang. De leergang is FCB geaccrediteerd. 

Je toont aan dat je aan deze kwalificatie-eisen voldoet door het opstellen van jouw persoonlijk ontwikkelplan (POP) bij de start en door je leerproces te beschrijven gedurende de 9 maanden van dit traject. Je werkt aan ontwikkelingsgerichte praktijkopdrachten en je beschrijft  je leerproces in reflectieverslagen. Deze maken onderdeel uit van je POP.

Voorwaarden

Deze leergang is op mbo 4 plus/hbo niveau. Om toegelaten te worden tot de opleiding dien je minimaal te beschikken over een diploma op minimaal mbo niveau 4 (s)pw of hoger.

Je moet minimaal 1 dag (liever 12 tot 16 uur) per week als pedagogisch coach werkzaam zijn.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten worden verzorgd op woensdagen van 9:00 uur tot 13:00 uur op de onderstaande datums:
Deelname aan de bijeenkomsten is verplicht.
Ter voorbereiding op de eerste bijeenkomst krijg je per 31 augustus 2022 toegang tot de e-learning. De bijeenkomsten vinden plaats op:

• 7 september 2022
• 5 oktober 2022
• 2 november 2022
• 7 december 2022
• 11 januari 2023
• 15 februari 2023
• De eindpresentatie wordt in overleg ingepland

 

Kosten
  • Lesgeld € 1.295,- (laagste prijsgarantie)
  • Boeken € 86,- (zelf aan te schaffen)
  • Inschrijf- en administratiekosten € 90,-

Als je eerder een opleiding bij Variva hebt gevolgd zijn de inschrijf- en administratiekosten niet van toepassing. Geef a.u.b. bij je inschrijving aan of je een oud-student bent.

FAQ Leergang Pedagogisch Coach

Wat is het verschil tussen Pedagogisch Coach en bijscholing Pedagogiek 0 – 13 jaar?

De bijscholing Pedagogiek 0-13 jaar is speciaal bedoeld voor pedagogisch medewerkers met een oud-diploma dat niet kwalificeert voor de dagopvang. Tijdens de bijscholing leer je hoe je de pedagogische kwaliteit vergroot in het werken met kinderen van 0-13 jaar.

De leergang Pedagogisch Coach is gericht op het leren coachen van pedagogisch medewerkers met het oog op de pedagogische basisdoelen.

Is alleen de bijscholing Pedagogiek 0-13 jaar voldoende om te kunnen werken in de kinderopvang?

Nee. De bijscholing is specifiek bedoeld voor pedagogisch medewerkers met een oud diploma dat niet kwalificeert voor de dagopvang. Het certificaat is dus alleen geldig in combinatie met je oude diploma.

Check via de diplomacheck of jouw diploma ook in aanmerking komt voor de bijscholing Pedagogiek:

Diplomacheck | Kinderopvang werkt! (kinderopvang-werkt.nl)

Is het certificaat van de bijscholing Pedagogiek 0-13 jaar erkend?

Na de bijscholing ontvang je een certificaat dat voldoet aan de eisen van de cao-partners. Het certificaat staat op de lijst met goedgekeurde scholing Pedagogiek 0-13 jaar.

Moet ik stage lopen (of werken) bij een erkend leerbedrijf?

Ja, de stage (of werkplek) moet beschikken over een erkenning. Zie de website www.stagemarkt.nl of het leerbedrijf een erkenning heeft.

Zijn de bijeenkomsten op locatie?

Nee, alle bijeenkomsten zijn online en worden verzorgd door ervaren docenten/trainers. De bijeenkomsten betreft de nascholing ‘Pedagogisch Coach’ worden online verzorgd op woensdagen van 9:00 uur tot 13:00 uur (zie ‘bijeenkomsten’ voor de planning). De bijeenkomsten betreft ‘Pedagogiek 0 tot 13 jaar’ worden verzorgd op vrijdagen (om de week) van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Kan ik later instromen en starten met de bijeenkomsten?

Bij de leergang Pedagogisch coach is dit niet mogelijk. Hier volg je vanaf een vast startmoment alle bijeenkomsten.

De bijscholing Pedagogiek 0-13 jaar kan doorlopend worden gestart. Het is van belang dat je minimaal 4 bijeenkomsten volgt (zie het kopje ‘bijeenkomsten’ voor de planning).

Let op: het is van belang dat je gelijktijdig stageloopt wanneer je start met de e-learning en deelneemt aan de bijeenkomsten.