Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

logo Variva

085 90 22 955

info@variva.nl

5 locaties

logo Variva

Sociaal Werk

CRKBO-Geregistreerde-instelling---NRTO-Keumerk

Goede begeleiding

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Variva Edu Academy
5.0
2016-03-14T15:19:08+02:00

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.
0
1
Variva Edu Academy

Opleiding Sociaal Werk

Opleiding tot Sociaal Werker (verkort/deeltijd MBO niveau 4). Erkend door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (crebo 25615).

Als sociaal werker begeleid en ondersteun je jongeren en volwassenen zodat ze mee kunnen draaien in de maatschappij. Je ondersteunt jongeren en volwassenen bij het omgaan met problemen en natuurlijk het voorkomen daarvan. Je geeft informatie, adviseert en je verzorgt voorlichting over regelingen, procedures en wetgeving op verschillende gebieden.  Je begeleidt en bemiddelt en je werkt samen met diverse instanties.

Opleiding-Sociaal-Werker
Start september en februari
Leslocatie Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht (Nieuwegein)
Lesdagen één avond per week
Stageduur minimaal 12 uur per week
Duur opleiding een jaar (met mogelijkheid tot verlenging)
Niveau mbo niveau 4
Diploma Sociaal Werker erkend MBO niveau 4 (crebo 25615)

Variva Edu Academy biedt diverse opleidingen aan voor volwassenene die werken met kinderen of (jong)volwassenen. Juist voor degenen die werken met (jong)volwassenen is de opleiding Sociaal Werk erg geschikt. Houd je ervan om mensen te begeleiden  naar hun plek in de maatschappij? Een plek waarin ze kunnen meerdaaien en worden erkend? Dan is deze opleiding geschikt voor je!

Bij Variva Edu Academy is onze visie gebasseerd op de  de praktijk, die is altijd bepalend voor de opleidingen die we verzorgen. Kort, krachtig en kwaliteit. Dat is het uitgangspunt van de opleidingen die verzorgd worden door docenten uit de praktijk. De opleidingen zijn bedoeld voor volwassenen. Omdat zij al beschikken over veel kennis en kunde kan de opeiding verkort binnen één jaar worden afgerond.


SOCIAAL WERKER

Als sociaal werker sta je middenin de samenleving. Je ondersteunt mensen bij het omgaan met en voorkomen van problemen in hun dagelijks leven, zodat zij weer deel kunnen uitmaken van de maatschappij. Je geeft onder andere informatie, advies en voorlichting over wetten, regelingen en procedures op verschillende leefgebieden. Ook kun je kwetsbare doelgroepen begeleiden bij vrijetijdsbesteding of educatie.

Vanuit wijkaccommodaties van (semi)overheidsorganisaties of welzijnsorganisaties werk je samen met mensen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden.

Als sociaal werker ben je ondersteuner en adviseur. Je bent flexibel en een doorzetter. Je durft lastige punten aan te pakken omdat je weet dat mensen zelf in actie moeten komen. Maar je bent ook tactvol en je ziet kansen waar anderen het opgeven.

In deze opleiding staat het beroepsgericht werken centraal en wordt een diploma verkregen waarmee de student zowel kan werken bij gemeenten, centra voor werk en inkomen, vluchtelingenwerk, arbeidsbemiddeling, justitiële inrichtingen, verslaafdenzorg, maatschappelijke opvang, buitenschoolse opvang, buurtwerk, en welzijnsorgnisaties.

Kerntaak 1; Werken aan de aanpak van sociale vraagstukken:

 1. Je inventariseert de vraag naar sociaal werk
 2. Je ontwikkelt een aanpak
 3. Je versterkt het sociale netwerk
 4. Je ondersteunt bij praktisch functioneren en participatie
 5. Je zorgt voor het opzetten, uitvoeren en coördineren van activiteiten
 6. Je evalueert de aanpak

Kerntaak 2; Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken:

 1. Je voert het beleid uit
 2. Je voert administratieve taken uit
 3. Je werkt aan professionele ontwikkeling
 4. Je werkt aan kwaliteit

De lessen worden om bovenstaande thema’s vormgegeven. Het is belangrijk dat je goed in een groep kunt functioneren en onderdeel uit kunt maken van lessen die betrekking hebben op intervisie en het delen van (leer)ervaringen.


DE BEROEPSPRAKTIJK

De opleiding is zeer praktijkgericht. Jouw werkzaamheden in het onderwijs staan centraal. De opleiding ondersteunt de praktijk met opdrachten die je uitvoert tijdens je werk / stage. Studenten ervaren de lessen en opdrachten als uitdagend,praktijkgericht en zo vormgegeven dat er een goede aansluiting is met het werk of stage. Je werkt of loopt tenminste 12 klokuren per week stage, meer uren mag ook. Op je werk / stage word je begeleid door een praktijkopleider.


Stageduur: 480 uur (of dienstbetrekking van tenminste 650 uur op jaarbasis)

Studiebelasting (indicatief): 12 uur per week (exclusief bijeenkomsten en exclusief de stage)

Met ingang van september 2016 zijn keuzedelen onderdeel van een MBO-opleiding. Keuzedelen zijn bedoeld als verdieping of verbreding van het beroep. Zoals het woord aangeeft kun je zelf kiezen uit onderstaande keuzedelen:

– Jeugd- en opvoedhulp

– Diversiteit

– Expressief talent

– Jongerenwerk

– BSO 8 – 12 jaar

– Verdieping sociale zekerheid

– Doostroom HBO

– Peercoaching in de praktijk

Naast specifieke, op het beroep gerichte kwalificatie-eisen stelt de minister generieke eisen vast: taal, rekenen en loopbaan en burgerschap.

Nederlands: Lezen, luisteren, spreken/gesprekken en schrijven (3F)

Engels: Lezen, luisteren (B1) en spreken/gesprekken en schrijven (A2)

Indien je Nederlands of Engels niet toereikend is, bestaat de mogelijkheid tot een intaketoets en extra ondersteunende lessen.

VOOROPLEIDING

Om met de opleiding Sociaal Werker te kunnen starten moet je minimaal beschikken over een mbo niveau 3 diploma, havo diploma of vergelijkbaar.

Bij een lager vooropleidingsniveau adviseren we je eerst de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3) te volgen. Indien dit geen passend traject is wordt op basis van intake geschiktheid voor de opleiding vastgesteld. Je moet dan rekening houden met een langere opleidingsduur.

KOSTEN

 • Inschrijf- en administratiekosten: € 90,-
 • Lesgeld € 2.140,-
 • Toetsing- licentiekosten € 495,-
 • Examengeld € 495,-
 • Digitale leeromgeving MijnVariva € 270,-

Indien je eerder een diploma bij Variva hebt behaald (niveau 3 of 4) wordt een korting verleend (zie van niveau 3 naar niveau 4).
Boekenlijst (kosten +/- € 120,-) wordt toegestuurd na aanmelding. 

OPLEIDINGSLOCATIES

Onze opleidingslocaties bevinden zich in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht (Nieuwegein). Opleidingen starten telkens per september en februari. Alle locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Onderstaand een overzicht van de lesavonden (tijden) en locaties:

maandagavond: Rotterdam (17.30 uur- 21.30 uur)

dinsdagavond: Amsterdam en Eindhoven (17.30 uur- 21.30 uur)

woensdagavond: Utrecht – Nieuwegein (17.30 uur- 21.30 uur)

donderdagavond: Den Haag (17.00 uur – 21.00 uur)

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op: