Opleiding
Sociaal Werk

MBO Niveau 4

Opleiding tot Sociaal Werker (verkort/deeltijd mbo niveau 4). Erkend door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (crebo 25615).

Als sociaal werker begeleid en ondersteun je jongeren en volwassenen zodat ze mee kunnen draaien in de maatschappij. Je ondersteunt jongeren en volwassenen bij het omgaan van problemen en natuurlijk het voorkomen daarvan. Je geeft informatie, adviseert en je verzorgt voorlichting over regelingen, procedures en wetgeving op verschillende gebieden. Je begeleidt en bemiddelt en je werkt samen met diverse instanties.

Opleiding-Sociaal-Werker

Start

september en januari

Leslocatie

Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Nieuwegein, Rotterdam en Zwolle

Lesdagen & Stageduur

Één avond per week les met minimaal 12 uur per week stage

}

Duur opleiding

Één jaar (met mogelijkheid tot verlenging)

Niveau

mbo niveau 4

Diploma

Sociaal Werker (crebo 25615)

Over de opleiding Sociaal Werk

Algemeen

Variva Edu Academy biedt diverse opleidingen aan voor volwassenen die werken met kinderen of (jong)volwassenen. Juist voor degenen die werken met (jong)volwassenen is de opleiding Sociaal Werk erg geschikt. Houd je ervan om mensen te begeleiden naar hun plek in de maatschappij? Een plek waarin ze kunnen meedraaien en worden erkend? Dan is deze opleiding geschikt voor je!

Bij Variva Edu Academy is onze visie gebaseerd op de praktijk, die is altijd bepalend voor de opleidingen die we verzorgen. Kort, krachtig en kwaliteit. Dat is het uitgangspunt van de opleidingen die verzorgd worden door docenten uit de praktijk. De opleidingen zijn bedoeld voor volwassenen. Omdat zij al beschikken over veel kennis en kunde kan de opleiding verkort binnen één jaar worden afgerond.

SOCIAAL WERKER

Als sociaal werker sta je middenin de samenleving. Je ondersteunt mensen bij het omgaan met en voorkomen van problemen in hun dagelijks leven, zodat zij weer deel kunnen uitmaken van de maatschappij. Je geeft onder andere informatie, advies en voorlichting over wetten, regelingen en procedures op verschillende leefgebieden. Ook kun je kwetsbare doelgroepen begeleiden bij vrijetijdsbesteding of educatie.

Vanuit wijkaccommodaties van (semi)overheidsorganisaties of welzijnsorganisaties werk je samen met mensen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden.

Als sociaal werker ben je ondersteuner en adviseur. Je bent flexibel en een doorzetter. Je durft lastige punten aan te pakken omdat je weet dat mensen zelf in actie moeten komen. Maar je bent ook tactvol en je ziet kansen waar anderen het opgeven.

Programma

In deze opleiding staat het beroepsgericht werken centraal en wordt een diploma verkregen waarmee de student zowel kan werken bij gemeenten, centra voor werk en inkomen, vluchtelingenwerk, arbeidsbemiddeling, justitiële inrichtingen, verslaafdenzorg, maatschappelijke opvang, buitenschoolse opvang, buurtwerk, en welzijnsorganisaties.

Kerntaak 1; Werken aan de aanpak van sociale vraagstukken:

 1. Je inventariseert de vraag naar sociaal werk
 2. Je ontwikkelt een aanpak
 3. Je versterkt het sociale netwerk
 4. Je ondersteunt bij praktisch functioneren en participatie
 5. Je zorgt voor het opzetten, uitvoeren en coördineren van activiteiten
 6. Je evalueert de aanpak

Kerntaak 2; Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken:

 1. Je voert het beleid uit
 2. Je voert administratieve taken uit
 3. Je werkt aan professionele ontwikkeling
 4. Je werkt aan kwaliteit

De lessen worden om bovenstaande thema’s vormgegeven. Het is belangrijk dat je goed in een groep kunt functioneren en onderdeel uit kunt maken van lessen die betrekking hebben op intervisie en het delen van (leer)ervaringen.

Werk & Stage

De opleiding is zeer praktijkgericht. Jouw werkzaamheden in de jeugdzorg staan centraal. De opleiding ondersteunt de praktijk met opdrachten die je uitvoert tijdens je werk/stage. Studenten ervaren de lessen en opdrachten als uitdagend, praktijkgericht en zo vormgegeven dat er een goede aansluiting is met het werk of stage. Je werkt of loopt tenminste 12 klokuren per week stage, meer uren mag ook. Op je werk/stage word je begeleid door een praktijkopleider.

Stageduur: 480 uur (of dienstbetrekking van tenminste 650 uur op jaarbasis)

Studiebelasting (indicatief): 12 uur per week (exclusief bijeenkomsten en exclusief de stage)

Generieke examens

Naast specifieke, op het beroep gerichte kwalificatie-eisen stelt de minister generieke eisen vast: taal, rekenen en loopbaan en burgerschap.

Nederlands: Lezen, luisteren, spreken/gesprekken en schrijven (3F)

Engels: Lezen, luisteren (B1) en spreken/gesprekken en schrijven (A2)

Indien je Nederlands, Engels of rekenen niet toereikend is, bestaat de mogelijkheid tot een intaketoets en extra ondersteunende lessen.

Voorwaarden

Om met de opleiding Sociaal Werk te kunnen starten moet je minimaal beschikken over een mbo niveau 3 diploma, havo diploma of vergelijkbaar. Daarnaast krijg je een uitnodiging voor de intaketoets, deze toets moet je behalen om te kunnen starten met de opleiding.

Bij een lager vooropleidingsniveau adviseren we je eerst de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3) te volgen. Indien dit geen passend traject is wordt op basis van intake geschiktheid voor de opleiding vastgesteld. Je moet dan rekening houden met een langere opleidingsduur.

Kosten
 • Inschrijf- en administratiekosten: € 95,-
 • Lesgeld € 2.240,-
 • Toetsing- licentiekosten € 525,-
 • Examengeld € 525,-
 • Digitale leeromgeving MijnVariva € 295,-

Indien je eerder een diploma bij Variva hebt behaald (niveau 3 of 4) wordt een korting verleend (zie van niveau 3 naar niveau 4).
Boekenlijst (kosten +/- € 120,-) wordt toegestuurd na aanmelding. 

Locaties

Onze opleidingslocaties bevinden zich in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Nieuwegein en Rotterdam. Opleidingen starten telkens per september en februari. Alle locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Onderstaand een overzicht van de lesavonden (tijden) en locaties:

Maandagavond: Rotterdam (17.30 uur – 21.30 uur)

Dinsdagavond: Amsterdam en Eindhoven (17.30 uur – 21.30 uur)

Woensdagavond: Nieuwegein (17.30 uur – 21.30 uur)

Donderdagavond – Den Haag (17:00 uur tot 21:00 uur) + Zwolle (17:30 uur tot 21:30 uur)

Keuzedelen

Jeugd & Opvoedhulp

Jeugd- en opvoedhulp doet er toe!  dat vinden we met zijn allen. Kijk maar eens naar de uitgebreide berichtgeving in de media over het onderwerp Jeugd- en opvoedhulp.

Diversiteit

Van iedere professional in het pedagogisch werkveld wordt verwacht dat je kunt omgaan met diversiteit en sensitiviteit toont voor diversiteit. 

Expressief Talent

 In deze cursus gaan we er vanuit dat iedereen talent heeft. De een heeft op bepaalde gebieden meer talent dan een ander, maar de andere heeft weer meer talent op andere gebieden. Iedereen heeft zijn eigen talent!

BSO 8- 12 jaar

In Nederland is er veel vraag naar pedagogisch medewerkers die zich verder verdiepen in het werken op de BSO met kinderen van 8 tot 12 jaar.

Doorstroom HBO

Deze nascholing biedt de mogelijkheid om gericht te kijken naar de mogelijkheden en eisen van hbo-opleidingen binnen het domein Mens en Maatschappij.

Z

Jongerenwerk