Bijscholing Kinderopvang

Binnen de kinderopvang kun je verschillende sprongen maken om je kennis en vaardigheden uit te breiden. Zo word je nóg beter in je vak en ben je steeds beter in staat om bij te dragen aan de ontwikkeling en ondersteuning van kinderen. Win-win! Bij Variva bieden we de kinderopvang cursus. Onderstaand vind je verschillende cursussen en e-learnings die je kunt volgen als bijscholing kinderopvang.

Nascholing-BSO-4-8-jaar

BSO 4-8 jaar

Cursus Kinderopvang

Steeds vaker hanteren scholen een continurooster, waardoor kinderen meer tijd op de BSO doorbrengen. Om deze reden is de vraag naar pedagogisch medewerkers met een specialisatie in BSO steeds hoger. Tijdens deze cursus kinderdagverblijf maak je kennis met verschillende manieren om de BSO zo leuk mogelijk te maken voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar.

Nascholing-BSO-8-12-jaar

BSO 8-12 jaar

Cursus Kinderopvang

Doordat scholen steeds vaker een continurooster hanteren, groeit de vraag naar pedagogisch medewerkers die inzetbaar zijn op de BSO. Tijdens deze bijscholing kinderopvang leer je hoe je pré-puberende kinderen met plezier naar de BSO laat gaan waar zij zich thuis voelen.

Nascholing-Nederlands-3F-Kinderopvang

Nederlands 3F Kinderopvang

Cursus Kinderopvang

Vanaf 2025 ben je als pedagogisch medewerker in de kinderopvang verplicht te beschikken over taalniveau 3F voor mondelinge vaardigheden.

In deze unieke e-learning kinderopvang verdiep je je volgens de no-nonsense aanpak in luisteren, spreken en gesprekken voeren, gericht op de kinderopvang.

Nascholing-Kinderopvang-Nederlands-3F-Lezen

Nederlands 3F Lezen

Kinderopvang cursus

Wil jij je leesniveau verbeteren? Deze bijscholing kinderopvang leert je om verbanden te leggen tussen verschillende elementen in teksten en deze beter te begrijpen. Bonus: goed kunnen lezen helpt bij het studeren, wat altijd goed van pas komt!

Goed om te weten: Als je werkzaam bent bij een kinderopvang waar gewerkt wordt met VVE programma’s, is het hebben van Nederlands 3F Lezen verplicht.

Nascholing-Nederlands-3F-Schrijven

Nederlands 3F Schrijven

Kinderopvang cursus

Schrijven wordt wel eens als een lastig onderdeel van de Nederlandse taal ervaren, ondanks dat duidelijk schrijven erg belangrijk is. Heb jij moeite met schrijven en wil je je schrijfskills verbeteren?

Tijdens deze e-learning leer je een goede basis van schrijfvaardigheid, zodat je in je beroep verder kunt groeien, geen onnodige ‘taalvoutjes’ maakt en meer zelfvertrouwen ervaart.

Nascholing-Pedagogiek-0-13-jaar

Pedagogiek 0-13 jaar (Branche Erkend)

Kinderopvang cursus

Is jouw diploma verouderd of wil je je pedagogiekkennis bijspijkeren? Met deze scholing leer je hoe je de pedagogische kwaliteit vergroot in het werken met kinderen van 0-13 jaar.

Hierbij ligt de focus op het inzetten van 6 interactievaardigheden in de stimulatie van de ontwikkeling van kinderen. Je werkt met deze scholing vanuit de vier pedagogische kerndoelen en het pedagogisch beleidsplan van jouw organisatie.

Nascholing-kinderopvang-Specialist-Leesbevordering

Specialist Leesbevordering

Kinderopvang cursus

Een goede taal- en leesontwikkeling bij kinderen is erg belangrijk. Tijdens deze scholing verdiep je je in de taal- en leesontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar. Je gaat aan de slag met manieren om het lezen en het plezier hierin te bevorderen, want lezen is leuk! Hierbij komt ook de inzet van digitale media aan bod.

Nascholing-VVE

VVE – Ontwikkelingsgericht werken

Kinderopvang cursus

Om te werken op een vve-groep moet je als pedagogisch medewerker een aanvullende scholing afronden. In deze kinderopvang cursus komen alle belangrijke thema’s aan bod die nodig zijn om te werken in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Je start de cursus kinderdagverblijf met het verdiepen in de inhoud en achtergrond van VVE en je maakt kennis met verschillende VVE-programma’s. Na het afronden van deze kinderopvang cursus  ben je basisbekwaam voor het werken in de VVE.

Nascholing-werken-met-baby's

Werken met baby’s

Kinderopvang cursus

Per 2025 moeten alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken beschikken over een specifieke scholing. De opleiding ‘Werken met baby’s’ is gericht op de manieren waarop je als pedagogisch medewerker gericht en professioneel aandacht besteedt aan de leeftijdsgroep 0-2 jarigen.

Nascholing-Kinderopvang-Didactische-ondersteuning-in-het-basisonderwijs

Didactische Ondersteuning in het Basisonderwijs

Kinderopvang cursus

Wil jij een sprong maken naar het basisonderwijs? In deze e-learning gericht op kinderopvang leer je over verschillende leerstijlen, -activiteiten, -middelen en -problemen in het basisonderwijs. Ook leer je hoe je de ontwikkeling van kinderen stimuleert en hoe je lesactiviteiten voorbereidt en uitvoert. Na deze cursus kinderdagverblijf ben je klaar voor de rol als ondersteuner in het onderwijs!

Pedagogisch Coach VE Nascholing

Pedagogisch Coach VE

Kinderopvang cursus

Sinds 1 januari 2022 is het verplicht om per doelgroeppeuter een pedagogisch beleidsmedewerker in de VE (voorschoolse educatie) in te zetten voor 10 uur. Het doel hiervan is het verhogen van de kwaliteit van de VE.

In deze nascholing leer je alles wat nodig is om pedagogisch medewerkers te coachen in de VE. Je maakt kennis met verschillende VVE-programma’s en je leert opbrengstgericht en ontwikkelingsgericht werken. Ook ga je kijken naar de ontwikkeling van kinderen van 2-4 jaar op verschillende gebieden en hoe je dit stimuleert. Je gaat in op ouderbetrokkenheid en leert een optimale overdracht naar de basisschool verzorgt.

Bijscholing-Kinderopvang-Expressief-Talent

Expressief Talent

Kinderopvang Bijscholing

Als je kiest voor de cursus Expressief talent kun je daar verschillende redenen voor hebben. Misschien vind je het heel leuk om op verschillende manieren expressief en creatief bezig te zijn. Of  vind je het juist heel belangrijk om dit bij kinderen te stimuleren, maar zeg je van jezelf dat je helemaal niet creatief bent.

Bijscholing Kinderopvang

Verdieping, verbreding en verdere professionalisering

In Nederland is er veel vraag naar pedagogisch medewerkers die zich verder verdiepen in het werken in de kinderopvang. Bij Variva bieden we de e-learning kinderopvang aan.

Meer informatie?

Heb je interesse in een van onze bijscholingen? Je kunt via onderstaand formulier contact met ons opnemen.

Contact

Naam(Vereist)

FAQ

Moet ik stage lopen (of werken) bij een erkend leerbedrijf?

Ja, de stage (of werkplek) moet beschikken over een erkenning. Zie www.stagemarkt.nl of het leerbedrijf erkend is. (Uitgezonderd: de cursussen Nederlands 3F)

Hoelang duurt een bijscholing?

De studieduur is flexibel. Dit ligt aan de snelheid waarmee de e-learning en de opdrachten worden doorlopen. Zie hiervoor ook het kopje ‘studiebelasting’ bij de betreffende bijscholing.

Wordt mijn bijscholing afgesloten met een examen?

Dit verschilt per bijscholing. Zie het kopje ‘studiebelasting’ of ‘examinering’ bij de betreffende bijscholing.

Krijg ik begeleiding van een docent?

Bij de bijscholing Nederlands 3F (mondeling) volg je een digitale les die wordt verzorgd door een docent Nederlands.

De bijscholing Ontwikkelingsgericht werken in de VVE volg je onder begeleiding van een docent. Bij andere bijscholingen is er geen begeleiding van een docent.

Kan ik meteen starten?

Bij bijna alle bijscholingen kun je starten zodra je toegang hebt tot de e-learning.

Alleen bij Nederlands 3F: kinderopvang (mondeling) is de start afhankelijk van voldoende deelnemers. Doorgaans start er iedere 2 á 3 maanden een nieuwe groep.

Wordt de gehele bijscholing online verzorgd?

De bijscholingen met e-learning zijn geheel online te volgen. Een eventueel praktijkexamen voer je uit op je stage- of werkplek.

De examens Nederlands (mondeling, schrijven en/of lezen) leg je ook online af.

Welke bijscholingen zijn van belang voor de wet IKK en/of cao Kinderopvang?

Werken met baby’s:

De bijscholing voldoet aan de eisen van de wet IKK en cao Kinderopvang (FCB).

Ontwikkelingsgericht werken in de VVE:

Ontwikkelingsgericht werken in de VVE is een MBO-keuzedeel en, in combinatie met je opleiding Pedagogisch Medewerker (of een oud- vergelijkbaar diploma), kwalificeert je dit als basis-VVE vaardig en voldoet aan de eisen die de CAO Kinderopvang stelt.

Let op: je Nederlands betreft op de onderdelen lezen – luisteren, spreken en gesprekken, tenminste niveau 3F. Beschik je niet over dit niveau, dan kan deze nascholing worden gevolgd in combinatie met een nascholing Nederlands 3F voor het betreffende onderdeel.

Nederlands 3F Kinderopvang:

Variva is een erkende MBO instelling en het certificaat voldoet aan de eisen van de wet IKK.

Wat studenten zeggen

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Mijn naam is Arlinda, 46 jaar en moeder van 2 dochters van 17 en 21 jaar, afgelopen jaar heb de studie pedagogisch medewerker kinderopvang gevolgd bij variva, ik heb dit als erg positief ervaren.

Door onder andere het maken van een goede planning heb ik alle stappen van de studie kunnen doorlopen en heb ik mijn opleiding in 1 jaar met een goed resultaat kunnen afronden en heb ik mijn diploma behaald, met als resultaat dat ik nu de leukste baan heb die er is!

Variva is altijd bereid geweest om in alle opzichten mij goed te begeleiden met de opleiding door bijvoorbeeld mee te denken met de opdrachten die je moet doen voor je stage en examens. Variva is laagdrempelig en erg toegankelijk.

De schooldagen waren heel leerzaam en e r was een ongedwongen sfeer waardoor het leren leuk was. Al met al kijk ik terug op een leuk,  leerzaam en fijn jaar.