Nascholing
BSO 8 – 12 jaar

Online Cursus | E-learning

In Nederland is er veel vraag naar pedagogisch medewerkers die zich verder verdiepen in het werken op de BSO met kinderen van 8 tot 12 jaar.

Steeds meer scholen hanteren een continurooster, waardoor de kinderen meer tijd op de BSO doorbrengen. Hierdoor groeit de vraag naar pedagogisch werkers die kinderen in de pré-puberleeftijd een aantrekkelijk buitenschools aanbod kunnen bieden. Met de online nascholing BSO 8 – 12 jaar doe je kennis en vaardigheden op waarmee je een passend aanbod voor de kinderen kunt vormgeven en bewust bijdraagt aan een ‘inclusive klimaat’ (een klimaat waar iedereen zich bij voelt horen).

Een verrijking dus voor iedereen die werkt in de BSO!

Nascholing-Kinderopvang-BSO-4-8-jaar

Stageduur

Geadviseerd minimaal 55 uur.

}

Duur cursus

De licentie van de e-learning is 6 maanden geldig. De e-learning duurt +/- 10 uur, het praktijkexamen+/- 6 uur

Niveau

MBO Niveau 4

Certificering

Na afronding e-learning en examinering ontvang je een erkend MBO keuzedeel certificaat!

Over de e-learning BSO 8 – 12 jaar

Algemeen

In de online nascholing BSO 8 – 12 jaar komen alle belangrijke thema’s aan bod die je nodig hebt om te kunnen werken met deze doelgroep. Zo start je de cursus met je verder te verdiepen in de ontwikkeling die kinderen in deze leeftijd doorlopen.

In de tweede module leer je meer over hoe jij je professionele handelen verder kan ontwikkeling.

Module 3 staat in het teken van hoe je aan kunt sluiten op de interesse van de kinderen en hoe je hun ontwikkeling kunt stimuleren door het inzetten van materialen, het bedenken van activiteiten en het toepassen van interactievaardigheden.

In de vierde module onderzoek je wat nodig is om een veilig klimaat te bieden, zowel fysiek als emotioneel.

In de laatste module ga je aan de slag met observeren, registreren en het vertalen van bevindingen naar begeleidingsdoelen en activiteiten.

Na deze 5 modules weet je hoe je bij kan dragen aan optimale ontwikkelingskansen voor de kinderen bij jou op de BSO.

  Studieprogramma

  INHOUD VAN DE NASCHOLING

  De cursus bestaat uit 5 modules en 8 lessen. In de cursus krijg je theorie en opdrachten aangeboden. De e-learning sluit je af met een kennistoets. Ter afsluiting maak je een praktijkexamen op je stageplek.

  Je start de cursus met je verder te verdiepen in de ontwikkeling die kinderen in deze leeftijd doorlopen. In de tweede module leer je meer over hoe jij je professionele handelen verder kan ontwikkelen. Module 3 staat in het teken van hoe je aansluit op de interesse van de kinderen en hoe je hun ontwikkeling stimuleert door het inzetten van materialen, het bedenken van activiteiten en het toepassen van interactievaardigheden. In de vierde module onderzoek je wat nodig is om een veilig klimaat te bieden, zowel fysiek als emotioneel. In de laatste module ga je aan de slag met signaleren & rapporteren en het vertalen van bevindingen naar begeleidingsdoelen en activiteiten.
  Na deze 5 modules weet je hoe je bij kan dragen aan optimale ontwikkelingskansen voor de kinderen bij jou op de BSO.


  STAGE LOPEN

  Voor het goed doorlopen van deze cursus en het kunnen maken van de praktijkopdrachten wordt verplicht om minimaal 55 uur stage te lopen vanaf de start van de cursus tot en met het behalen van de kennistoets. Hoe lang je over de cursus doet kun je zelf bepalen en met je stageplek afspreken (de licentie van de e-learning is 6 maanden geldig). Je stageplek moet een organisatie zijn waar je kunt werken op de BSO met kinderen van 8-12 jaar. Je stageplek mag ook de plek zijn waar je al werkzaam bent.


  VERWACHTING STAGEPLEK

  Van je stage wordt verwacht dat er een stagebegeleider wordt aangewezen. Je stagebegeleider geeft jouw feedback op je handelen in de praktijk. Daarnaast wordt er verwacht dat je met je stagebegeleider opdrachten uit de online cursus kunt doorspreken en om gerichte feedback kan vragen. Je stagebegeleider kijkt geen opdrachten binnen de e-learning na. Je dient een praktijkovereenkomst aan te gaan met je stageplek.

  Studiebelasting

  E-learning: +/- 10 uur
  Praktijkexamen: +/- 6 uur
  Stage lopen: geadviseerd minimaal 55 uur

  Certificering

  BSO 8-12 jaar is een gecertificeerd MBO keuzedeel. Dit betekent dat je een erkend MBO keuzedeel certificaat ontvangt. Dit certificaat wordt ingeschreven in het diplomaregister van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

  Kosten
  • Lesgeld € 130,-
  • Examen: € 45,-

  (Vrijgesteld van BTW)

  Voor organisaties kunnen we deze module kosten neutraal aanbieden! Neem contact met ons op voor de subsidiemogelijkheden.