Bijscholing
Pedagogiek 0 -13 jaar (Branche erkend)

Online Cursus | E-learning |  Bijeenkomsten

Wil jij werken in de kinderopvang, maar is jouw diploma verouderd? Volg dan deze bijscholing pedagogiek 0-13 jaar waarmee je jouw diploma weer up to date kunt maken (Kijk onder de kop “doelgroep” om te zien of jouw diploma hiervoor in aanmerking komt).

Tijdens de bijscholing pedagogiek 0 tot 13 jaar leer je hoe je de pedagogische kwaliteit vergroot in het werken met kinderen van 0-13 jaar. Hierbij is het belangrijk dat je de 6 interactievaardigheden kunt inzetten bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast werk je vanuit de vier pedagogische basisdoelen en het pedagogisch beleidsplan van jouw organisatie.

Nascholing-kinderopvang-Pedagogiek-0-13-jaar
}

Studiebelasting en cursusduur

E-learning: +/- 40 uur
Online bijeenkomsten: 8 uur

De cursusduur is 3 tot 4 maanden (met uitloop tot 6 maanden)

Start

Flexibele instroom. Je kunt zelf de gewenste datum kiezen.

Vooropleiding

Verouderd diploma dat met bijscholing weer certificeert voor het werken in de kinderopvang (zie kop doelgroep voor aanvullende informatie).

Niveau

mbo niveau 4

Certificering

Na afronding e-learning en examinering ontvang je een instituutscertificaat van Variva Edu Academy.

Over de e-learning Pedagogiek 0 -13 jaar

Studieprogramma

Inhoud van de cursus

Voor deze bijscholing plan je zelf de data die in jouw agenda passen voor de e-learning!

Variva Edu Academy is de grootste aanbieder van pedagogische opleidingen voor de kinderopvang. Hierdoor kunnen wij zowel een e-learning module aanbieden en daarnaast kun je je aanmelden voor (virtuele) klassikale lessen die op verschillende momenten in de maand plaatsvinden. Deze worden verzorgd door docenten/ trainers die zelf ook werkzaam zijn in de kinderopvang (zie kop bijeenkomsten).

Er zijn theorie en praktijkopdrachten verwerkt in de e-learning die je uitvoert in de praktijk. In totaal zijn dit er 4.

In de eerste module behandelen we pedagogische visies, de 4 pedagogische kerndoelen, en jouw rol als pedagogisch professional. En het opstellen van jouw persoonlijk ontwikkel plan.
Module twee gaat  over ontwikkelingspsychologie en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vanuit de 4 pedagogische basisdoelen en het pedagogisch beleid.
Observeren van de ontwikkeling van kinderen, registeren, rapporteren en gedrag bespreekbaar maken behandelen we in module drie. Dit in aansluiting op het pedagogisch beleid.
Ten slotte behandelen we in module vier de ontwikkeling stimuleren van kinderen door middel van effectieve inzet van jouw interactievaardigheden. Het pedagogisch beleid vertaalt naar de praktijk.

Afronden van de cursus

Voor het afronden van de bijscholing dien je de gehele e-learning te doorlopen, de opdrachten te maken én bij minimaal 4 bijeenkomsten aanwezig geweest te zijn (1 per module). Je rondt de bijscholing af met een eindopdracht. Deze bestaat uit twee delen: een portfolioverslag en een portfolio videopresentatie. Met de eindopdracht wordt beoordeeld of je de leerdoelen hebt behaald. 

  Bijeenkomsten

  Je neemt 4 keer deel aan een online bijeenkomst van 2 uur op data die voor jou passen. De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats op vrijdagen van 10:00 uur tot 12:00 uur. Er is 2 keer per maand een startmoment voor nieuwe deelnemers.

  Als nieuwe deelnemer begin je de bijscholing Pedagogiek 0-13 jaar met een startersbijeenkomst over module 1. Daarna bepaal je zelf aan de hand van het rooster wanneer je deelneemt aan de bijeenkomsten van modules 2, 3 en 4. Je mag ook vaker dan 4 keer een bijeenkomst bijwonen! De bijeenkomsten staan in het teken van intervisie en tijdens de bijeenkomsten kun je vragen stellen over het geleerde. Per module volg je dus 1 bijeenkomst (4 in totaal).

  Bij de start van de scholing ontvang je een lesrooster met alle bijeenkomsten die in 2023 plaatsvinden.

  Let op: vanwege de zomervakantie zijn er in juli en augustus geen startersbijeenkomsten voor nieuwe deelnemers.

   Verwachtingen stage/ werkplek

   Stage lopen

   Voor het goed doorlopen van deze nascholing en het kunnen maken van de praktijkopdrachten wordt verplicht om minimaal 96 uur stage te lopen gedurende het volgen van de cursus. De bijscholing is in 3-4 maanden af te ronden, maar je krijgt hiervoor in totaal 6 maanden studieduur. Hiermee heb je een uitloop van 2 maanden voor ziekte, vakantie of onvoorziene omstandigheden. Afspraken over je stage maak je zelf, in overleg met je stagebedrijf (de licentie van de e-learning en de stage-overeenkomst is 6 maanden geldig). Je stageplek moet een erkend leerbedrijf zijn waar je op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of BSO kunt werken. Je stageplek mag ook de plek zijn waar je al werkzaam bent. Je mag op 1 groep KDV stage lopen en kan er ook voor kiezen om de BPV uren over 2 doelgroepen te verspreiden. Dit kan met de werkgever worden afgestemd.

   Verwachting stageplek

   Van je stage wordt verwacht dat er een stagebegeleider wordt aangewezen. Je stagebegeleider geeft jouw feedback op je handelen in de praktijk. Daarnaast wordt er verwacht dat je met je stagebegeleider opdrachten uit de online nascholing kunt doorspreken en om gerichte feedback kan vragen. Je stagebegeleider kijkt geen opdrachten binnen de scholing na. Je dient een praktijkovereenkomst aan te gaan met je stageplek.

   Inzetbaarheid

   Om aan de richtlijn van 2 x 12 stage-uren voor 100% inzetbaarheid te voldoen, moet de deelnemer:

   • ¼ deel van de bijeenkomsten hebben bijgewoond (= startersbijeenkomst van module 1);
   • ¼ deel van de e-learning hebben doorlopen (= e-learning module 1);
   • ¼ deel van de stage-uren hebben doorlopen (= 24 uur stage-uren die nodig zijn voor het oefenen en uitvoeren van praktijkopdracht 1);
   • ¼ deel van de praktijkopdrachten hebben afgerond met een akkoord van de docent (= praktijkopdracht module 1).
   Doelgroep

   Deze bijscholing is speciaal bedoeld voor pedagogisch medewerkers met een verouderd diploma dat niet kwalificeert voor de kinderopvang.

   Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft besloten de diplomalijst van de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker per 1 november 2020 uit te breiden. Met aanvullend bewijs kwalificeren diverse verouderde diploma’s voor de dagopvang, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang.

   De scholing Pedagogiek 0-13 jaar zorgt ervoor dat je gecertificeerd wordt en voldoet aan de eisen die de cao-partners stellen.

   Deze bijscholing is bedoeld in combinatie met diploma’s, die de vermelding krijgen “Hier is aanvullend bewijs bij vereist” uit de diplomacheck van Kinderopvang werkt! en waarbij de “Scholing Pedagogiek 0-13 jaar” van Variva Edu Academy in het overzicht van aanvullende bewijsstukken staat. Onze bijscholing wordt vermeld in de aanvullende bewijsstukken voor de volgende categorieën:

   • A2 groep 1
   • A2 groep 2
   • A2 groep 3
   • A2 groep 4

   Wil je weten of jouw behaalde diploma in combinatie met onze bijscholing voldoende is om te kwalificeren voor de kinderopvang, maak dan gebruik van onderstaande link voor de diplomacheck:

   https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang?gclid=EAIaIQobChMIsLjyoom67wIVitV3Ch2ozwNmEAAYASACEgJbnfD_BwEdat

    

   Accreditatie

   De bijscholing is speciaal ontwikkeld op basis van de kwalificatie-eisen pedagogisch coach /  beleidsmedewerker vanuit het FCB service document van de cao Kinderopvang en de leerdoelen scholing Pedagogiek 0-13 jaar. 

   Je ontvangt een certificaat  dat voldoet aan de eisen van de cao-partners en staat op de lijst met goedgekeurde scholing Pedagogiek 0-13 jaar.

   Kosten
   • Lesgeld € 695,-  (inclusief online leeromgeving en inschrijf- en administratiekosten)

   FAQ Leergang Pedagogiek 0-13 jaar

   Wat is het verschil tussen Pedagogisch Coach en bijscholing Pedagogiek 0 – 13 jaar?

   De bijscholing Pedagogiek 0-13 jaar is speciaal bedoeld voor pedagogisch medewerkers met een oud diploma dat niet kwalificeert voor de dagopvang. Tijdens de bijscholing leer je hoe je de pedagogische kwaliteit vergroot in het werken met kinderen van 0-13 jaar.

   De leergang Pedagogisch Coach is gericht op het leren coachen van pedagogisch medewerkers met het oog op de pedagogische basisdoelen.

   Is alleen de bijscholing Pedagogiek 0-13 jaar voldoende om te kunnen werken in de kinderopvang?

   Nee. De bijscholing is specifiek bedoeld voor pedagogisch medewerkers met een oud diploma dat niet kwalificeert voor de dagopvang. Het certificaat is dus alleen geldig in combinatie met je oude diploma.

   Check via de diplomacheck of jouw diploma ook in aanmerking komt voor de bijscholing Pedagogiek:

   Diplomacheck | Kinderopvang werkt! (kinderopvang-werkt.nl)

   Is het certificaat van de bijscholing Pedagogiek 0-13 jaar erkend?

   Na de bijscholing ontvang je een certificaat dat voldoet aan de eisen van de cao-partners. Het certificaat staat op de lijst met goedgekeurde scholing Pedagogiek 0-13 jaar.

   Moet ik stage lopen (of werken) bij een erkend leerbedrijf?

   Ja, de stage (of werkplek) moet beschikken over een erkenning. Zie de website www.stagemarkt.nl of het leerbedrijf een erkenning heeft.

   Kan ik later instromen en starten met de bijeenkomsten?

   De bijscholing Pedagogiek 0-13 jaar kan doorlopend worden gestart. Het is van belang dat je minimaal 4 bijeenkomsten volgt (zie ‘datums’ voor de planning).

   Let op: het is van belang dat je gelijktijdig stageloopt wanneer je start met de e-learning en deelneemt aan de bijeenkomsten.