Bijscholing VVE – Basis ontwikkelings
gericht werken in de Voor- en Vroegschoolse educatie

Online Cursus | E-learning |Kinderopvang

In Nederland is er veel vraag naar pedagogisch medewerkers die gespecialiseerd zijn in vve. Om te mogen werken op een vve-groep moet je als pedagogisch medewerker aanvullende scholing hebben gevolgd. Deze e-learning voldoet aan de gestelde eisen. Dat betekent dat je na deze cursus voldoende bagage hebt om op een vve-groep te mogen werken, mits je daarnaast 5 uur coaching on the job hebt gehad.

In deze e-learning ga je aan de slag met theorie en praktijkopdrachten. Een docent is beschikbaar voor vragen over het lesmateriaal en beoordeelt jouw praktijkopdrachten. Voor deze cursus is het van belang dat je stage loopt op een groep met kinderen in de leeftijd van 2-6 jaar waarin er gewerkt wordt met een vve-programma.

Met deze cursus ben je basisbekwaam voor het werken in de VVE (mits je daarnaast 5 uur coaching on the job hebt gehad).

VERNIEUWDE BIJSCHOLING!

Naast onze e-learning en de begeleiding van een docent, bieden we ook online bijeenkomsten aan. Lees hierover meer onderaan de pagina onder de kop ‘Bijeenkomsten’. Daarnaast ontvang je na afronding van de bijscholing een erkend mbo certificaat.

Nascholing-Kinderopvang-BSO-4-8-jaar

Stageduur

Verplicht minimaal 55 uur

}

Duur cursus

E-learning: +/- 32 uur
Praktijkopdrachten: +/- 16 uur
Praktijkexamen: +/- 16 uur
Online bijeenkomsten: minimaal 1 bijeenkomst á 2 uur.

De licentie van de e-learning is 6 maanden geldig.

Niveau

mbo niveau 4

Certificering

Na afronding van de e-learning en examinering ontvang je een erkend mbo keuzedeel certificaat.

Over de e-learning VVE

Studieprogramma

Inhoud van de cursus

In deze bijscholing komt alles aan bod wat je nodig hebt om te kunnen werken met (doelgroep)peuters in de VVE. De cursus bestaat uit 5 modules.

Je start de cursus met het verdiepen in wat vve inhoudt en wat de achtergrond van vve is. Je maakt ook kennis met verschillende vve-programma’s. In de tweede module ga je aan de slag met observeren, registreren en het vertalen van bevindingen naar begeleidingsdoelen. Ook maak je hier kennis met het 4D-model van opbrengstgericht werken. In de derde module leer je meer over de ontwikkeling van kinderen van 2-6 jaar. Daarnaast leer je hoe je de ontwikkeling kunt stimuleren door het inzetten van materialen, het bedenken van activiteiten, het inrichten van de ruimte het gebruik van spel en het toepassen van interactievaardigheden. In de vierde module gaan we specifieker in op hoe je de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling kunt stimuleren. In module 5 kijk je naar ouderbetrokkenheid: hoe kun je ouders meer betrokken maken bij de ontwikkeling van hun kind? In de laatste module leer je hoe je zorgt voor een goede aansluiting van jouw ontwikkelingsgericht werken met dat van de basisschool en hoe je een goede overdacht verzorgt, zodat het kind optimale ontwikkelingskansen heeft.

Docent Variva Edu Academy

Er is een docent beschikbaar voor vragen over het lesmateriaal. Daarnaast beoordeelt de docent jouw praktijkopdrachten en geeft je feedback.

Afronden van de cursus

Voor het afronden van deze cursus dien je de gehele e-learning te doorlopen, de praktijkopdrachten af te ronden met een voldoende en de kennistoets te behalen met minimaal een 5,5. Is dit gelukt? Dan kun je het praktijkexamen aanvragen.

Let op: om te mogen werken in de VVE dien je ook aan de beroepsvereisten Nederlands te voldoen. Het gaat om de deelvaardigheden spreken, luisteren, gesprekken voeren en lezen op 3F niveau.

  Verwachtingen stage/ werkplek

  Stage

  Voor het goed doorlopen van deze cursus en het kunnen maken van de praktijkopdrachten dien je minimaal 55 uur stage te lopen. Geadviseerd wordt om minimaal 8 uur per week stage te lopen vanaf de start van de cursus tot en met het behalen van het examen. Hoe lang je over de cursus doet kun je zelf bepalen en met je stageplek afspreken. Je hebt 6 maanden toegang tot de e-learning. Je kunt indien nodig tegen vergoeding verlenging aanvragen. Je stageplek moet een erkend leerbedrijf zijn dat vve aanbiedt. Je stageplek mag ook de plek zijn waar je al werkzaam bent. Op www.stagemarkt.nl kun je controleren of je stagebedrijf/werkgever geregistreerd is als erkend leerbedrijf.

  Verwachting stageplek

  Van je stage wordt verwacht dat er een stagebegeleider wordt aangewezen. Je stagebegeleider geeft jou feedback op je handelen in de praktijk. Daarnaast wordt er verwacht dat je met je stagebegeleider opdrachten uit de e-learning kunt doorspreken en om gerichte feedback kan vragen. Je stagebegeleider kijkt geen opdrachten na, dat doet je docent bij Variva Edu Academy. De uitvoering van je praktijkexamen gebeurt op de stageplek. Voor de beoordeling hiervan heb je bij je stagebedrijf een bpv-examinator nodig.

   

  Studiebelasting

  E-learning: +/- 32 uur
  Praktijkopdrachten: +/- 16 uur
  Praktijkexamen: +/- 16 uur
  Online bijeenkomsten: minimaal 1 bijeenkomst á 2 uur.
  Stage: verplicht minimaal 55 uur

  De licentie van de e-learning is 6 maanden geldig.

  Bijeenkomsten

  Bij deze Bijscholing heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan online bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten volg je een intervisie met andere deelnemers onderleiding van de docent. Daarnaast is er ruimte voor vragen biedt de docent verdieping aan op de stof die in de modules wordt behandeld.

  Deelname aan minstens 1 online bijeenkomsten is een verplicht onderdeel van de Bijscholing. Wil je meer bijeenkomsten bijwonen? Dat mag!

  De bijeenkomsten worden online verzorgd op de volgende datums en tijden:

  Voor 2023 geldt: Lesrooster VVE 2023

  Voor 2024 geldt: Lesrooster VVE 2024

  Certificering

  Na afronding e-learning en examinering ontvang je een erkend mbo keuzedeel certificaat.

  Ontwikkelingsgericht werken in de VVE is een MBO keuzedeel en, in combinatie met je opleiding Pedagogisch Medewerker (of een oud- vergelijkbaar diploma), kwalificeert je dit als basis-VVE vaardig en voldoet aan de eisen die de CAO kinderopvang stelt mits je daarnaast 5 uur coaching on the job hebt gehad van een pedagogisch coach.

  Let op: je Nederlands betreft op de onderdelen lezen – luisteren, spreken en gesprekken, tenminste niveau 3F. Beschik je niet over dit niveau dan kan deze nascholing worden gevolgd in combinatie met een nascholing Nederlands 3F voor het betreffende onderdeel.

  Kosten
  • Lesgeld € 375,-
  • Examengeld: € 90,-

  (De Bijscholing is vrijgesteld van BTW)

  Dit MBO keuzedeel is crebo erkend.