Van niveau 3 naar niveau 4 – Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

Niveau 4

Als je klaar bent met de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3), dan is er nu ook de mogelijkheid om verkort door te gaan met je studie voor Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker!

Van niveau 3 naar niveau 4

Start

September en februari

Leslocatie

Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht (Nieuwegein)

Lesdagen & Stageduur

Één avond per week les met minimaal 12 uur per week stage

}

Duur opleiding

9 tot 12 maanden (met mogelijkheid tot verlenging)

Niveau

MBO Niveau 4

Diploma

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (crebo 25484)

Over de opleiding
Van Niveau 3 naar Niveau 4

Algemeen

Opleidingstraject ‘niveau 3 naar niveau 4’

Heb je de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3) afgerond, dan kun je bij Variva het aangepaste opleidingstraject ‘niveau 3 naar niveau 4’ volgen. Voorwaarde is dat je een opleidingstraject hebt gevolgd dat gestart is vanaf september 2016 (de herziene kwalificatiestructuur).

Dit houdt in dat je een aantal vrijstellingen krijgt betreffende het basisdeel van de opleiding. Je kunt dan binnen 9 tot 12 maanden de niveau 4 opleiding afronden.

  Programma

  Het programma is identiek aan dat van de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (GPM).

  Je vindt alle informatie hierover op onze website bij opleidingen.

  Dat geldt ook voor de situatie dat je een andere MBO niveau 4 opleiding wil gaan volgen. Kijk dan bij het betreffend tabblad op onze website.

   Werk & Stage

   DE BEROEPSPRAKTIJK

   De opleiding is zeer praktijkgericht. Jouw werkzaamheden in de kinderopvang of jeugdzorg staan centraal. De opleiding ondersteunt de praktijk met opdrachten die je uitvoert tijdens je werk/stage. Studenten ervaren de lessen en opdrachten als uitdagend en zodanig vormgegeven dat er een goede aansluiting is met werk of stage. Je werkt/loopt stage, tenminste 12 klokuren per week, meer uren mag ook. Op je werk/stage word je begeleid door een praktijkopleider.


   Stageduur: 480 uur (of dienstbetrekking van tenminste 650 uur op jaarbasis)

   Studiebelasting (indicatief): 12 uur per week (exclusief bijeenkomsten en exclusief de stage)

   Voorwaarden

   Opleidingstraject ‘niveau 3 naar niveau 4’

   Voorwaarde is dat je een opleidingstraject hebt gevolgd dat gestart is vanaf september 2016 (de herziene kwalificatiestructuur).

   Het is ook mogelijk dat je, na het volgen van een mbo niveau 4 opleiding (bijvoorbeeld Onderwijsassistent) de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker gaat volgen. Ook dan geldt dat het een opleiding betreft die is gestart na 1 september 2016.

   Kosten

   KOSTEN

   • Inschrijf- en administratiekosten: € 90,-
   • Lesgeld € 1.490,-
   • Toetsing- licentiekosten € 495,-
   • Examengeld € 495,-
   • Digitale leeromgeving MijnVariva € 270,-

   Indien een tweede jaar noodzakelijk is betreft dit een maatwerktraject. De kosten van een tweede jaar worden vooraf vastgesteld op basis van hetgeen je nog moet doen (dit is naar rato van het lesgeld).

   Boekenlijst (kosten +/- € 120,-) wordt toegestuurd na aanmelding. 

   Locaties

   OPLEIDINGSLOCATIES

   Onze opleidingslocaties bevinden zich in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht (Nieuwegein). Opleidingen starten telkens per september en februari. Alle locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

   Onderstaand een overzicht van de lesavonden (tijden) en locaties:

   maandagavond: Rotterdam (17.30 uur- 21.30 uur)

   dinsdagavond: Amsterdam en Eindhoven (17.30 uur- 21.30 uur)

   woensdagavond: Utrecht – Nieuwegein (17.30 uur- 21.30 uur)

   donderdagavond: Den Haag (17.00 uur – 21.00 uur)

   Keuzedelen

   BSO 4 tot 8 jaar

   In Nederland is er veel vraag naar pedagogisch medewerkers die zich verder verdiepen in het werken op de BSO met kinderen van 4 tot 8 jaar.

   BSO 8 tot 12 jaar

   In Nederland is er veel vraag naar pedagogisch medewerkers die zich verder verdiepen in het werken op de BSO met kinderen van 8 tot 12 jaar.

   Combifunctionaris IKC / Brede school

   In deze online nascholing Combifunctionaris IKC / Brede school komen alle belangrijke thema’s aan bod die je nodig hebt om goed te kunnen werken in een IKC.

   Gezonde leefstijl

   In deze cursus komen alle belangrijke thema’s aan bod die je nodig hebt om binnen het kinderdagverblijf of de school te kunnen werken aan een gezonde leefstijl bij kinderen.

   Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar

   In dit keuzedeel Specialist leesbevordering verdiep je je in de taalontwikkeling en de leesontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. 

   Diversiteit

   Als je werkzaam bent in het pedagogisch werkveld is het belangrijk dat je goed weet wat het inhoudt om samen verschillend te zijn en vooral ook hoe jij in je beroep hiermee om kunt gaan.

   Expressief talent

   In dit keuzedeel gaan we er vanuit dat iedereen talent heeft. De een heeft op bepaalde gebieden meer talent dan een ander, maar de andere heeft weer meer talent op andere gebieden. Iedereen heeft zijn eigen talent!

   Jeugd- en opvoedhulp

   We zien een ontwikkeling waarin jeugdigen met een specifieke begeleidingsbehoefte en/of hulpvraag langer in het reguliere onderwijs of kinderopvang verblijven. Dit zorgt dat jij als (Gespecialiseerd) Pedagogisch Medewerker in aanraking komt met nieuwe thema’s en problematieken.

   Doorstroom HBO

   Dit keuzedeel biedt de mogelijkheid om gericht te kijken naar de mogelijkheden en eisen van hbo-opleidingen binnen het domein Mens en Maatschappij.