Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

logo Variva

085 90 22 955

info@variva.nl

5 locaties

logo Variva

Van Niveau 3 naar Niveau 4

Goede begeleiding

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

5.0.0
2016-03-14T15:19:08+00:00

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Praktijkgericht

Al ruim 3,5 jaar ben ik werkzaam als conciërge. Daarnaast heb ik in acht maanden mijn diploma tot facilitair medewerker / conciërge bij Variva behaald. De lessen zijn erg divers, leerzaam maar vooral praktijkgericht. Wat ik in de les geleerd heb, pas ik nu nog steeds toe in de praktijk. Zo heb ik er plezier van, maar de school waar ik werk ook!

Jaimy Lukassen

Facilitair werk / congiërge

5.0.0
2018-05-14T17:30:29+00:00

Jaimy Lukassen

Facilitair werk / congiërge

Al ruim 3,5 jaar ben ik werkzaam als conciërge. Daarnaast heb ik in acht maanden mijn diploma tot facilitair medewerker / conciërge bij Variva behaald. De lessen zijn erg divers, leerzaam maar vooral praktijkgericht. Wat ik in de les geleerd heb, pas ik nu nog steeds toe in de praktijk. Zo heb ik er plezier van, maar de school waar ik werk […]
10
2

Van niveau 3 naar niveau 4

Start oktober en maart
Leslocatie Utrecht
Lesdagen één avond per week
Stageduur minimaal 12 uur per week
Duur opleiding zes maanden tot maximaal 9 maanden (met mogelijkheid tot verlenging)
Niveau MBO niveau 4
Diploma MBO erkend door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen

Als je klaar bent met de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3 is er nu ook de mogelijkheid verkort en versneld door te gaan met je studie voor Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker!

Je volgt in een periode van zes maanden les zoals je al gewend was in de opleiding niveau 3. Je hebt iedere week op de woensdagavond les van 17:30u – 21:30u. Je wordt begeleidt door een vaste docent. je komt in een groepje ‘gelijkgestemde’ studenten die ook al MBO niveau 3 hebben gevolgd.

Voorwaarde is dat je een opleidingstraject hebt gevolgd dat gestart is vanaf september 2016 (de herziene kwalificatiestructuur).

Het is ook mogelijk dat je, na het volgen van een MBO-4 opleiding (Bijvoorbeeld Onderwijsassistent) de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker gaat volgen. Ook dan geldt dat het een opleiding betreft die is gestart na 1 september 2016.

Het programma is identiek aan dat van de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (GPM).

Je vindt alle informatie hierover op onze website bij opleidingen.

Dat geldt ook voor de situatie dat je een andere MBO niveau 4 opleiding wil gaan volgen. Kijk dan bij het betreffend tabblad op onze website.

Opleidingsniveau: 4 MBO erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen

Vooropleiding: MBO-3 Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (crebo 25486)

Indien je al beschikt over een MBO-4 diploma (uit het kwalificatiedossier Pedagogisch Werk) en je wil voor een ander profiel uit het kwalificatiedossier je diploma halen dan is dit ook mogelijk.

Stageduur: 480 uur (of dienstbetrekking van tenminste 650 uur op jaarbasis)

Met ingang van september 2016 zijn keuzedelen onderdeel van een MBO-opleiding. Keuzedelen zijn bedoeld als verdieping of verbreding van het beroep. Zoals het woord aangeeft kan je zelf kiezen uit keuzedelen.

Je vindt de keuzedelen bij de opleiding van de keuze in het tabblad van de betreffende opleiding in deze website.

Variva biedt de competentiegerichte opleiding aan. Deze is gebaseerd op het kwalificatiedossier Pedagogisch Werk. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het kenniscentrum www.s-bb.nl

OPLEIDING, STAGE, LESGELD EN DIPLOMERING

Studieduur (indicatief): 6 maanden (met uitloop naar 9 maanden)

Studiebelasting 12 uur per week (exclusief bijeenkomsten en exclusief de stage)

dat je rekening moet houden met een langere opleidingsduur word je  ook over de kosten hiervan geïnformeerd.


KOSTEN

Lesgeld: € 1.240,- | Toetsing- licentiekosten € 450,- | Examengeld € 450,-

Indien een tweede jaar noodzakelijk is betreft dit een maatwerktraject. De kosten van een tweede jaar worden vooraf vastgesteld op basis van hetgeen je nog moet doen (dit is naar rato van het lesgeld).

De kosten voor de boeken van de opleiding (inclusief readers) bedragen € 308,-. Als je nog over boeken beschikt krijg je hierop korting.

De verkorte en versnelde opleiding van niveau 3 naar niveau 4 wordt verzorgd op alle leslocaties  van 17:30u – 21:30u.

Indien je lessen Nederlands, Engels of rekenen wil bezoeken is dat mogelijk op één van de vijf locaties van Variva. Hiervan is bij de start van je opleiding een lesrooster beschikbaar.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.