Van niveau 3 naar niveau 4 – Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4

Pedagogisch medewerker Niveau 4

Als je klaar bent met de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3), dan is er nu ook de mogelijkheid om verkort door te gaan met je studie voor Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4!

Opleiding-Manager-Kinderopvang

Start

Mei 2024
September 2024
November 2024

}

Duur opleiding

12 maanden (met mogelijkheid tot verlenging)

Leslocatie

Amsterdam
Breda (vanaf mei 2024)
Den Haag
Eindhoven
Nieuwegein
Rotterdam
Zwolle

Lesdagen & Stageduur

Één avond per week les met minimaal 12 uur per week stage

Niveau

mbo niveau 4

Diploma

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (crebo 25697)

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
Van niveau 3 naar niveau 4

Algemeen

Opleidingstraject ‘Van niveau 3 naar niveau 4’

Heb je de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3) afgerond, dan kun je bij Variva het aangepaste opleidingstraject ‘ Van niveau 3 naar niveau 4’ volgen. Dit houdt in dat je een aantal vrijstellingen krijgt voor het basisgedeelte van de opleiding. Voorwaarde is dat je een opleidingstraject hebt gevolgd en afgerond met crebonummer 25486, 25603 of 25696.

De opleiding pedagogisch medewerker niveau 4 is hetzelfde vormgegeven als de niveau 3 opleiding dus deze opleiding duurt ook 12 maanden.

Programma

Het programma is identiek aan dat van de opleiding Pedagogisch medewerker mbo 4. Je vindt alle informatie hierover op onze website bij opleidingen. Dat geldt ook voor de situatie dat je een andere mbo niveau 4 opleiding wil gaan volgen.

Kijk dan bij het betreffend tabblad op onze website.

  Werk & Stage

  De opleiding is voor een groot deel praktijkgericht en jouw werkzaamheden in de kinderopvang staan hierbij dan ook centraal. Tijdens de opleiding volg je een stage of werk je binnen de kinderopvang om praktijkervaring op te doen. Hierbij word je uiteraard begeleid door een praktijkopleider. Als aanvulling op je stage of werk volg je alle lessen en doe je verschillende opdrachten die hierop aansluiten.

  Stageplek (leerweg OVO): 480 uur op jaarbasis

  Een stage van minimaal 12 uur per week is een verplicht onderdeel van de opleiding. De opleiding bestaat uit 40 lesweken dus gemiddeld is dit 12 uur per week.

  Werkplek (leerweg BBL): 650 uur op jaarbasis

  Je kunt de opleiding ook in een BBL-traject volgen. Hiervoor moet je voor minimaal 650 uur op jaarbasis werkzaam zijn.

  De werkgever kan dan in aanmerking komen voor de subsidieregeling praktijkleren, zie voor meer informatie: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren.

  Let op: Vanuit de CAO kinderopvang geldt voor BBL-ers die in de dagopvang met 0 tot 4 jarige werken dat je minimaal 20 uur per week werkt. Zie voor verdere informatie de CAO kinderopvang.

  Studiebelasting (indicatief): 12 uur per week (exclusief bijeenkomsten en exclusief de stage)

  Voorwaarden

  Voorwaarde is dat je een opleidingstraject hebt gevolgd dat gestart is vanaf september 2016 (de herziene kwalificatiestructuur, crebo 25486 en 25603).

  Het is ook mogelijk dat je, na het volgen van een mbo niveau 4 opleiding (bijvoorbeeld Onderwijsassistent) de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker gaat volgen. Ook dan geldt dat het een opleiding betreft die is gestart na 1 september 2016.

  Kosten

  De prijzen voor 2024:

  • Inschrijf- en administratiekosten: € 95,-
  • Lesgeld € 1.935,00,-
  • Toetsing- licentiekosten € 595,-
  • Examengeld € 550,-
  • Digitale leeromgeving MijnVariva € 315,-

  Totaal € 3.490,00,-

   

  Indien een tweede jaar noodzakelijk is betreft dit een maatwerktraject. De kosten van een tweede jaar worden vooraf vastgesteld op basis van hetgeen je nog moet doen (dit is naar rato van het lesgeld).

  Boekenlijst (kosten +/- € 135,-) wordt toegestuurd na aanmelding.

  Betaling in tien termijnen is mogelijk (3,5% opslag). 

  Locaties

  Onze opleidingslocaties bevinden zich in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Nieuwegein, Rotterdam en Zwolle.

  De opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker start vier keer per jaar, namelijk in januari, mei, september en november. Alle locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

  Onderstaand een overzicht van de lesavonden (tijden) en locaties:

  Maandagavond – Rotterdam (17:30 uur tot 21:30 uur)

  Dinsdagavond –  Amsterdam en Eindhoven (17:30 uur tot 21:30 uur)

  Woensdagavond – Nieuwegein (17:30 uur tot 21:30 uur)

  Donderdagavond – Den Haag (17:00 uur tot 21:00 uur) en Zwolle (17:30 uur tot 21:30 uur)

  Startdatums

  Januari 2024: 29 jan – 2 feb (week 5)
  Mei 2024: 6 mei- 10 mei (week 19)
  September 2024: 9 sep- 13 sep (week 37)
  November 2024: 4 nov- 08 nov (week 45)

  Keuzedelen

  BSO 4 tot 8 jaar

  In Nederland is er veel vraag naar pedagogisch medewerkers die zich verder verdiepen in het werken op de BSO met kinderen van 4 tot 8 jaar.

  BSO 8 tot 12 jaar

  In Nederland is er veel vraag naar pedagogisch medewerkers die zich verder verdiepen in het werken op de BSO met kinderen van 8 tot 12 jaar.

  Combifunctionaris IKC / Brede school

  In deze online nascholing Combifunctionaris IKC / Brede school komen alle belangrijke thema’s aan bod die je nodig hebt om goed te kunnen werken in een IKC.

  Gezonde leefstijl

  In deze cursus komen alle belangrijke thema’s aan bod die je nodig hebt om binnen het kinderdagverblijf of de school te kunnen werken aan een gezonde leefstijl bij kinderen.

  Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar

  In dit keuzedeel Specialist leesbevordering verdiep je je in de taalontwikkeling en de leesontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. 

  Diversiteit

  Als je werkzaam bent in het pedagogisch werkveld is het belangrijk dat je goed weet wat het inhoudt om samen verschillend te zijn en vooral ook hoe jij in je beroep hiermee om kunt gaan.

  Expressief talent

  In dit keuzedeel gaan we er vanuit dat iedereen talent heeft. De een heeft op bepaalde gebieden meer talent dan een ander, maar de andere heeft weer meer talent op andere gebieden. Iedereen heeft zijn eigen talent!

  Jeugd- en opvoedhulp

  We zien een ontwikkeling waarin jeugdigen met een specifieke begeleidingsbehoefte en/of hulpvraag langer in het reguliere onderwijs of kinderopvang verblijven. Dit zorgt dat jij als (Gespecialiseerd) Pedagogisch Medewerker in aanraking komt met nieuwe thema’s en problematieken.

  Doorstroom HBO

  Dit keuzedeel biedt de mogelijkheid om gericht te kijken naar de mogelijkheden en eisen van hbo-opleidingen binnen het domein Mens en Maatschappij.