Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

logo Variva

085 90 22 955

info@variva.nl

5 locaties

logo Variva

Diversiteit; iedereen anders

CRKBO-Geregistreerde-instelling---NRTO-Keumerk

Goede begeleiding

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Variva Edu Academy
5.0
2016-03-14T15:19:08+02:00

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.
0
1
Variva Edu Academy

Online nascholing Diversiteit; iedereen anders

Diversiteit staat voor verscheidenheid en variatie. Onder diversiteit verstaan we in het kader van deze cursus, die afgeleid is van het MBO keuzedeel,  verschillen tussen mensen op basis van culturele achtergrond, sekse, leeftijd, levensovertuiging, leef- of opvoedingsstijl, samenlevingsvorm, seksuele geaardheid, sociaal-maatschappelijke positie, het al dan niet hebben van een beperking of gedragsprobleem, of welk ander verschil ook.

Denk ook aan je eigen opvoeding, die wijkt vast af van anderen om je heen. Dat maakt ons ook allemaal verschillend. Diversiteit heeft dus betrekking op heel veel verschillende aspecten. Als je werkzaam bent in het pedagogisch werkveld is het belangrijk dat je goed weet wat het inhoudt om samen verschillend te zijn en vooral ook hoe jij in je beroep hiermee om kunt gaan.

Dit is een cursus die iedereen zou moeten volgen!

Van iedere professional in het pedagogisch werkveld wordt verwacht dat je kunt omgaan met diversiteit en sensitiviteit toont voor diversiteit. Het gaat dan om het hebben van een open houding, het herkennen van eigen en andermans vooringenomenheid, normen en waarden en het hebben van respect voor de identiteit van anderen en jezelf.

In deze cursus leer je hoe je een informerende en adviserende rol hebt ten opzichte van je collega’s en hoe je hen op dit aspect kunt ondersteunen. Je wordt daarmee aanspreekpunt voor collega’s bij vraagstukken en dilemma’s rond diversiteit.

Deze cursus bereidt je dus voor op een specifieke rol op het gebied van diversiteit, namelijk beleidsondersteunend, adviserend, teamvormend. Je leert de onderlinge diversiteit in het team/de organisatie te benutten ten behoeve van een diverse zorg- of dienstverlening.

INHOUD VAN DE CURSUS

De cursus bestaat uit 4 modules en 9 lessen. In de cursus krijg je theorie en opdrachten aangeboden. De e-learning sluit je af met een kennistoets.

De cursus begint met een oriëntatie op het begrip ‘diversiteit’. Je gaat daarnaast ook kijken naar jouw eigen referentiekader met betrekking tot diversiteit. Vervolgens maak je in de tweede module kennis met een viertal visies op diversiteit vanuit het pedagogische perspectief. Daarnaast leer je hoe er op de werkvloer aandacht besteed kan worden aan diversiteit. In de derde module zoom je in op diversiteit op teamniveau: hoe kun je binnen jouw team diversiteit effectief vormgeven? Je gaat kijken naar praktische handvatten die voor jouw en het team zeer waardevol kunnen zijn bij het omgaan met diversiteit. De laatste module gaat over het communicatieve aspect binnen diversiteit. Je leert over beeldvorming bij culturele diversiteit en cultuurverschillen tussen mensen. Daarnaast behandel je aandachtspunten bij interculturele communicatie. Dit kun je mooi toepassen in de praktijk!


STAGE LOPEN

Voor het goed doorlopen van deze cursus en het kunnen maken van de praktijkopdrachten wordt geadviseerd om 115 uur over 3 maanden stage te lopen gedurende het volgen van de cursus. Dus vanaf de start van de cursus tot en met het behalen van de kennistoets. Hoe lang je over de cursus doet kun je zelf bepalen en met je stageplek afspreken (de licentie van de e-learning is 6 maanden geldig). Je stageplek moet een organisatie zijn waar je kunt werken met kinderen van 0-12 jaar. Je stageplek mag ook de plek zijn waar je al werkzaam bent.


VERWACHTING STAGEPLEK

Van je stage wordt verwacht dat er een stagebegeleider wordt aangewezen. Je stagebegeleider geeft jouw feedback op je handelen in de praktijk. Daarnaast wordt er verwacht dat je met je stagebegeleider opdrachten uit de online cursus kunt doorspreken en om gerichte feedback kan vragen. Je stagebegeleider kijkt geen opdrachten binnen de e-learning na.

E-learning: +/- 7 uur
Stage lopen: we adviseren minimaal 115 uur overeen periode van maximaal 3 maanden.

Na afronding e-learning en examinering ontvang je een instituutscertificaat van Variva Edu Academy.

  • Lesgeld € 180,-
  • Examen: € 45,-

(Vrijgesteld van BTW)

Voor organisaties kunnen we deze module kosten neutraal aanbieden! Neem contact met ons op voor de subsidiemogelijkheden.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.