Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

logo Variva

085 90 22 955

info@variva.nl

5 locaties

logo Variva

Diversiteit; iedereen anders

Goede begeleiding

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Variva Edu Academy
5.0
2016-03-14T15:19:08+02:00

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Praktijkgericht

Al ruim 3,5 jaar ben ik werkzaam als conciërge. Daarnaast heb ik in acht maanden mijn diploma tot facilitair medewerker / conciërge bij Variva behaald. De lessen zijn erg divers, leerzaam maar vooral praktijkgericht. Wat ik in de les geleerd heb, pas ik nu nog steeds toe in de praktijk. Zo heb ik er plezier van, maar de school waar ik werk ook!

Jaimy Lukassen

Facilitair werk / congiërge

Variva Edu Academy
5.0
2018-05-14T17:30:29+02:00

Jaimy Lukassen

Facilitair werk / congiërge

Al ruim 3,5 jaar ben ik werkzaam als conciërge. Daarnaast heb ik in acht maanden mijn diploma tot facilitair medewerker / conciërge bij Variva behaald. De lessen zijn erg divers, leerzaam maar vooral praktijkgericht. Wat ik in de les geleerd heb, pas ik nu nog steeds toe in de praktijk. Zo heb ik er plezier van, maar de school waar ik werk […]
5
2
Variva Edu Academy

Online Cursus Diversiteit; iedereen anders

Diversiteit staat voor verscheidenheid en variatie. Onder diversiteit verstaan we in het kader van deze cursus, die afgeleid is van het MBO keuzedeel,  verschillen tussen mensen op basis van culturele achtergrond, sekse, leeftijd, levensovertuiging, leef- of opvoedingsstijl, samenlevingsvorm, seksuele geaardheid, sociaal-maatschappelijke positie, het al dan niet hebben van een beperking of gedragsprobleem, of welk ander verschil ook.

Denk ook aan je eigen opvoeding, die wijkt vast af van anderen om je heen. Dat maakt ons ook allemaal verschillend. Diversiteit heeft dus betrekking op heel veel verschillende aspecten. Als je werkzaam bent in het pedagogisch werkveld is het belangrijk dat je goed weet wat het inhoudt om samen verschillend te zijn en vooral ook hoe jij in je beroep hiermee om kunt gaan.

Dit is een cursus die iedereen zou moeten volgen!

Van iedere professional in het pedagogisch werkveld wordt verwacht dat je kunt omgaan met diversiteit en sensitiviteit toont voor diversiteit. Het gaat dan om het hebben van een open houding, het herkennen van eigen en andermans vooringenomenheid, normen en waarden en het hebben van respect voor de identiteit van anderen en jezelf.

In deze cursus leer je hoe je een informerende en adviserende rol hebt ten opzichte van je collega’s en hoe je hen op dit aspect kunt ondersteunen. Je wordt daarmee aanspreekpunt voor collega’s bij vraagstukken en dilemma’s rond diversiteit.

Deze cursus bereidt je dus voor op een specifieke rol op het gebied van diversiteit, namelijk beleidsondersteunend, adviserend, teamvormend. Je leert de onderlinge diversiteit in het team/de organisatie te benutten ten behoeve van een diverse zorg- of dienstverlening.

In vier modules staat kennis over het begrip diversiteit centraal en leer je onder andere hoe je:

  • dilemma’s op het gebied van diversiteit kunt hanteren;
  • voorbeeldgedrag kunt tonen (open houding, gespreksvoering);
  • eigen grenzen kunt benoemen, onderbouwen en hanteren, ook hoe je anderen herin kunt adviseren;
  • eigen deskundigheid op het gebied van diversiteit kunt bijhouden maar ook hoe je gebruik kunt maken van kennis van collega’s;
  • kritisch kunt reflecteren op je eigen handelen in relatie tot personen met een ander referentie- kader;
  • vooroordelen bespreekbaar kunt maken en hoe je waakt over stereotypering;
  • anderen ondersteunt bij het omgaan met diversiteit in de communicatie;
  • voorlichtings- en presentatietechnieken over diversiteit toepast bij het informeren en adviseren van anderen.

Na het volgen van deze cursus kun omgaan met diversiteit binnen je organisatie. Je kunt zorgvuldig handelen bij vermoedens van discriminatie maar bovenal leer je veel over de communicatiemogelijkheden hierin. Je kunt hierin ook anderen in je team motiveren en ondersteunen.

Uitvoeren e-learning 20 uur, toetsing 2 uur, examinering 4 uur

Na inleveren van de opdrachten en afronding e-learning en toetsing ontvang je een instituutscertificaat van Edu Academy

Lesgeld: € 180,-

(vrijgesteld van BTW)

Voor organisaties kunnen we deze module kosten neutraal aanbieden! Neem contact met ons op voor de subsidiemogelijkheden.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.