Bijscholing
Didactische ondersteuning in het basisonderwijs

Online Cursus | E-learning

In de online bijscholing Didactische ondersteuning basisonderwijs worden kennis en vaardigheden aangeleerd om didactische ondersteuning in het basisonderwijs te bieden. Deze cursus is speciaal bedoeld voor Gespecialiseerd pedagogisch medewerkers die een brug willen slaan naar het onderwijs.

Om je voor te bereiden op de rol van ondersteuner van de leraar leer je over leerstijlen, leeractiviteiten, leermiddelen, leerproblemen en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Je leert lesactiviteiten in het basisonderwijs voor te bereiden en uit te voeren. Na deze cursus ben je toegerust om individuele leerlingen of (kleine) groepen bij leeractiviteiten te begeleiden volgens de aanwijzingen van de leraar.

Nascholing-Didactische-ondersteuning-in-het-basisonderwijs

Stageduur

Verplicht minimaal 55 uur

}

Duur cursus

E-learning: +/- 10 uur
Praktijkexamen: +/- 6 uur

De licentie van de e-learning is 6 maanden geldig.

Niveau

mbo niveau 4

Certificering

Na afronding van de e-learning en examinering ontvang je een erkend MBO keuzedeel certificaat.

Over de e-learning Didactische ondersteuning in het basisonderwijs

Studieprogramma

Inhoud van de cursus

De online bijscholing bestaat uit 3 modules. In de bijscholing krijg je theorie en opdrachten aangeboden.

In de cursus Didactische ondersteuning basisonderwijs worden kennis en vaardigheden aangeleerd om didactische ondersteuning in het basisonderwijs te bieden. Deze bijscholing is speciaal bedoeld voor Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerkers (MBO niveau 4) die een brug willen slaan naar het onderwijs!

De e-learning start met belangrijke vaktermen uit het onderwijs. Je zult namelijk een boel vaktermen en afkortingen tegenkomen in deze cursus! Het is fijn als je weet wat deze betekenen. Ook kijk je naar de vaardigheden en rollen die je als didactisch ondersteuner nodig hebt.
In de tweede module ga je aan de slag met didactiek. Hier komen doelen, instructiemodellen, werkvormen en (digitale) leermiddelen aan bod. Je leert hoe je (onder begeleiding) lessen kunt voorbereiden en uitvoeren.
In de derde module staat differentiatie centraal. Niet alle kinderen leren immers op dezelfde manier en in het zelfde tempo.

Afronden van de cursus

Voor het afronden van deze cursus dien je de gehele e-learning te doorlopen en de kennistoets te behalen met minimaal een 5,5. Is dit gelukt? Dan kun je het praktijkexamen aanvragen.

Verwachtingen stage/ werkplek

Stage lopen

Voor het goed doorlopen van deze Bijscholing en het kunnen maken van de praktijkopdrachten wordt verplicht om 55 uur  stage te lopen vanaf de start van de cursus tot en met het behalen van de kennistoets. Hoe lang je over de Bijscholing doet kun je zelf bepalen en met je stageplek afspreken (de licentie van de e-learning is 6 maanden geldig). Je stageplek moet een organisatie zijn waar je kunt werken op een basisschool. Je stageplek mag ook de plek zijn waar je al werkzaam bent.

Verwachting stageplek

Van je stage wordt verwacht dat er een stagebegeleider wordt aangewezen. Je stagebegeleider geeft jouw feedback op je handelen in de praktijk. Daarnaast wordt er verwacht dat je met je stagebegeleider opdrachten uit de online nascholing kunt doorspreken en om gerichte feedback kan vragen. Je stagebegeleider kijkt geen opdrachten binnen de scholing na. Je dient een praktijkovereenkomst aan te gaan met je stageplek. De uitvoering van je praktijkexamen gebeurt op de stageplek. Voor de beoordeling hiervan heb je bij je stagebedrijf een bpv-examinator nodig.

Studiebelasting

E-learning: +/- 10 uur
Praktijkexamen:
+/- 6 uur
Stage:
Verplicht minimaal 55 uur

Certificering

Didactische Ondersteuning Basisonderwijs is een gecertificeerd MBO keuzedeel. Dit betekent dat je een erkend MBO keuzedeel certificaat ontvangt. Dit certificaat wordt ingeschreven in het diplomaregister van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Kosten
  • Lesgeld € 375,-
  • Examen: € 90,-

(De Bijscholing is vrijgesteld van BTW).

Dit keuzedeel is crebo erkend.