Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

logo Variva

085 90 22 955

info@variva.nl

5 locaties

logo Variva

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Goede begeleiding

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

5.0.0
2016-03-14T15:19:08+00:00

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Praktijkgericht

Al ruim 3,5 jaar ben ik werkzaam als conciërge. Daarnaast heb ik in acht maanden mijn diploma tot facilitair medewerker / conciërge bij Variva behaald. De lessen zijn erg divers, leerzaam maar vooral praktijkgericht. Wat ik in de les geleerd heb, pas ik nu nog steeds toe in de praktijk. Zo heb ik er plezier van, maar de school waar ik werk ook!

Jaimy Lukassen

Facilitair werk / congiërge

5.0.0
2018-05-14T17:30:29+00:00

Jaimy Lukassen

Facilitair werk / congiërge

Al ruim 3,5 jaar ben ik werkzaam als conciërge. Daarnaast heb ik in acht maanden mijn diploma tot facilitair medewerker / conciërge bij Variva behaald. De lessen zijn erg divers, leerzaam maar vooral praktijkgericht. Wat ik in de les geleerd heb, pas ik nu nog steeds toe in de praktijk. Zo heb ik er plezier van, maar de school waar ik werk […]
10
2

Opleiding Kinderopvang (verkort/deeltijd MBO niveau 3) Erkend door het Ministerie OCW (crebo 25486). De sector kinderopvang is een grote sector die ook veel mogelijkheden en kansen biedt als je graag voor kinderen werkt.

De pedagogisch werker kinderopvang is werkzaam of volgt stage bij een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, op een basisschool, in het speciaal onderwijs, binnen een brede school of in een peuterspeelzaal.

De kinderopvang biedt groepsgewijze opvang, ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Je kunt ook in het onderwijs werken waarbij je je richt op pedagogisch verzorgende taken. De doelgroepen waarmee je werkt zijn kinderen van zowel werkende als niet-werkende ouders die buiten huis opgevangen worden.

Start september en januari
Leslocatie Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht (nabij Utrecht CS)
Lesdagen één avond per week
Stageduur minimaal 12 uur per week
Duur opleiding een jaar (met mogelijkheid tot verlenging)
Niveau MBO niveau 3
Diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (erkend door het Ministerie van Onderwijs)

Het pedagogisch werk houdt in:

Dat je dagelijkse opvang aan baby’s, peuters, kinderen en jongeren biedt. Je levert een bijdrage aan hun opvoeding, verzorgt of ondersteunt hen hierbij. Je bent in staat hen een emotioneel veilige en stimulerende leefomgeving te bieden.

Je stimuleert en begeleidt kinderen om deel te nemen aan de groep, zorgt dat het gezellig is en de kinderen op een leuke, verantwoorde wijze met elkaar omgaan. Je zorgt hierbij voor uitdaging en geborgenheid. Je stimuleert (spelenderwijs) de cognitieve, motorische, sociale, creatieve, emotionele en taalontwikkeling van kinderen en je sluit aan bij de manier waarop (jonge) kinderen actief leren.

Dat is nogal wat! Het betekent dat je de volgende kwaliteiten bij jezelf herkent:

 • je hebt aanleg en interesse voor direct werken met kinderen, je bent communicatief ingesteld
 • je werkt met groepen kinderen of jongeren, daarbij is vaak sprake van wisselende situaties en stemmingen
 • omgaan met ouders, problemathieken aan de orde stellen, omgaan met verwachtingen
 • je kunt je verplaatsen in de belevingswereld van het kind en van hun ouders / verzorgers
 • warmte en geborgenheid kunnen geven, betrouwbaar zijn
 • jezelf als persoon inzetten om resultaten met kinderen / jongeren te behalen waarbij je ook professionele afstand kunt houden (vertrouwensband aangaan en begrenzen)

STUDIEPROGRAMMMA

In de opleiding staat het competentiegericht werken centraal, dit wil zeggen dat de beroepspraktijk, je stage, erg belangrijk is. De opleiding ondersteunt dit met o.a. opdrachten die je uitvoert tijdens je stage. Het studieprogramma heeft betrekking op de onderstaande kerntaken en werkprocessen:

Basisdeel Kerntaak 1: Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling;

 1. je inventariseert de behoeften en wensen van het kind
 2. je bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 3. je Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten
 4. je stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
 5. je stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten
 6. je ondersteunt bij verzorgende taken
 7. je zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 8. je evalueert de werkzaamheden

  Profieldeel:

 9. je voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 10. je stelt een activiteitenprogramma op
 11. je maakt een plan van aanpak voor de begeleiding
 12. je zorgt voor de uitvoering van een dagprogramma
 13. je biedt persoonlijke verzorging
 14. je draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden

Basisdeel Kerntaak 2: Werken aan kwaliteit en deskundigheid;

 1. je werkt aan de eigen deskundigheid
 2. je werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg

De opleiding is dus duaal. Leren en werken. Het werken, of volgen van stage, is een wezenlijk onderdeel van de opleiding. Wat je hebt geleerd en gedaan in de praktijk wordt aangetoond door middel van de door jou ontwikkelde competenties.


VOOROPLEIDING

lbo/vbo/ mavo diploma of vergelijkbaar; MBO niveau 2

Indien je niet beschikt over een juiste vooropleiding wordt bij intake je geschiktheid voor de opleiding vastgesteld. Je moet dan rekening houden met een langere opleidingsduur.


STAGEDUUR

480 uur (of dienstbetrekking van 650 uur op jaarbasis)

Met ingang van september 2016 zijn keuzedelen onderdeel van een MBO opleiding.Keuzedelen zijn bedoeld als verdieping of verbreding van het beroep. Zoals het woord aangeeft kun je zelf kiezen uit onderstaande keuzedelen:

– Werken met baby’s

– Ontwikkelingsgericht werken in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

– Engels in de beroepscontext (A2)

– Nederlands niveau 3F


GENERIEKE EXAMENS

Tijdens de opleiding toetsen we de volgende onderdelen:

– Nederlandse taal
– Engelse taal (optioneel)
– Rekenvaardigheden (valt tot 2020 niet onder de zak/slaag regeling)

Indien je Nederlands, Engels of rekenvaardigheid niet toereikend is bestaat de mogelijkheid tot een intaketoets en extra ondersteunende lessen.

OPLEIDING, STAGE, LESGELD EN DIPLOMERING

Studieduur: 12 maanden

Studiebelasting (indicatief): 12 uur per week exclusief bijeenkomsten en exclusief de stage)


KOSTEN

Lesgeld: € 1.980,- | Toetsing- licentiekosten € 450,- | Examengeld € 450,- | Inschrijfkosten: € 90,-

De kosten voor de boeken van de opleiding (inclusief readers) bedragen € 308,-

Indien een tweede jaar noodzakelijk is betreft dit een maatwerktraject. De kosten van een tweede jaar worden vooraf vastgesteld op basis van hetgeen je nog moet doen (dit is naar rato van het lesgeld). Indien bij intake wordt aangegeven dat je rekening moet houden met een langere opleidingsduur word je ook over de kosten hiervan geïnformeerd.

Tijdens de opleiding werk je aan je opdrachten en monitoren we zorgvuldig jouw voortgang. Al snel na de start van de opleiding maak je onderdelen van de examens. Zo heb je binnen één jaar het examen doorlopen en kun je het volledig erkende MBO-diploma in ontvangst nemen!


OPLEIDINGSLOCATIES

Onze opleidingslocaties bevinden zich in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht (nabij CS). Opleidingen starten telkens per september en januari. Tevens zijn alle locaties goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.