MBO opleiding
Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

MBO Niveau 3 | PMK

De opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (verkort/deeltijd mbo niveau 3) is erkend door het Ministerie OCW (crebo 25696).

De sector kinderopvang is een grote sector die ook veel mogelijkheden en kansen biedt als je graag voor kinderen werkt.

De pedagogisch werker kinderopvang is werkzaam of volgt stage bij een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, op een basisschool, in het speciaal onderwijs, binnen een brede school of in een peuterspeelzaal.

De kinderopvang biedt groepsgewijze opvang, ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Je kunt ook in het onderwijs werken waarbij je je richt op pedagogisch verzorgende taken. De doelgroepen waarmee je werkt zijn kinderen van zowel werkende als niet-werkende ouders die buiten huis opgevangen worden.

WE HEBBEN NOG EEN AANTAL PLEKKEN BESCHIKBAAR VOOR JANUARI 2023. SCHRIJF JE NU NOG SNEL IN.

Opleiding-Pedagogisch-medewerker-Kinderopvang

Start

januari, mei, september & november

Leslocatie

Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Nieuwegein, Rotterdam en Zwolle

Lesdagen & Stageduur

Één avond per week les met minimaal 12 uur per week stage

}

Duur opleiding

Één jaar (met mogelijkheid tot verlenging)

Niveau

mbo niveau 3

Diploma

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (crebo 25696)

Over de mbo-opleiding
Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Algemeen

Het pedagogisch werk houdt in:

Dat je dagelijkse opvang aan baby’s, peuters, kinderen biedt. Je levert een bijdrage aan hun opvoeding, verzorgt of ondersteunt hen hierbij. Je bent in staat hen een emotioneel veilige en stimulerende leefomgeving te bieden.

Je stimuleert en begeleidt kinderen om deel te nemen aan de groep, zorgt dat het gezellig is en de kinderen op een leuke, verantwoorde wijze met elkaar omgaan. Je zorgt hierbij voor uitdaging en geborgenheid. Je stimuleert (spelenderwijs) de cognitieve, motorische, sociale, creatieve, emotionele en taalontwikkeling van kinderen en je sluit aan bij de manier waarop (jonge) kinderen actief leren.

Dat is nogal wat! Het betekent dat je de volgende kwaliteiten bij jezelf herkent:

 • Je hebt aanleg en interesse voor direct werken met kinderen, je bent communicatief ingesteld
 • Je werkt met groepen kinderen of jongeren, daarbij is vaak sprake van wisselende situaties en stemmingen
 • Je kunt omgaan met ouders, problematieken aan de orde stellen, omgaan met verwachtingen
 • Je kunt je verplaatsen in de belevingswereld van het kind en van hun ouders / verzorgers
 • Je biedt warmte en geborgenheid, je bent betrouwbaar
 • Je kunt jezelf inzetten om resultaten met kinderen / jongeren te behalen waarbij je ook professionele afstand kunt houden (vertrouwensband aangaan en begrenzen)
Programma

In de opleiding staat het competentiegericht werken centraal, dit wil zeggen dat de beroepspraktijk, je stage, erg belangrijk is. De opleiding ondersteunt dit met o.a. opdrachten die je uitvoert tijdens je stage. Het studieprogramma heeft betrekking op de onderstaande kerntaken en werkprocessen:

Basisdeel Kerntaak 1: Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling;

 1.  Je zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 2.  Je inventariseert behoeften en wensen van het kind
 3.  Je bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 4.  Je creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 5.  Je werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 6.  Je volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind J
 7.  Je evalueert je eigen werkzaamheden

Basisdeel Kerntaak 2: Werken aan kwaliteit en deskundigheid;

 1.  Je werkt aan je eigen professionele ontwikkeling
 2.  Je werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg 

Profieldeel: Opvoeden en ontwikkelen van het kind in de kinderopvang;

 1.  Je communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 2.  Je stelt een activiteitenprogramma op
 3.  Je maakt een plan van aanpak voor de begeleiding en voert het uit
 4.  Je zorgt voor de uitvoering van een dagprogramma
 5.  Je biedt persoonlijke verzorging
 6.  Je draagt zorg voor voor een hygiënische en gezonde omgeving
Werk & Stage

De opleiding is zeer praktijkgericht. Jouw werkzaamheden in de kinderopvang staan centraal. De opleiding ondersteunt de praktijk met opdrachten die je uitvoert tijdens je werk/stage. Studenten ervaren de lessen en opdrachten als uitdagend, praktijkgericht en zodanig vormgegeven dat er een goede aansluiting is met werk of stage. Je werkt/loopt stage, tenminste 12 klokuren per week, meer uren mag ook. Op je werk / stage word je begeleid door een praktijkopleider.

Stageduur: 480 uur (of dienstbetrekking van tenminste 650 uur op jaarbasis)

Studiebelasting (indicatief): 12 uur per week (exclusief bijeenkomsten en exclusief de stage)

Generieke examens

Naast specifieke, op het beroep gerichte kwalificatie-eisen stelt de minister generieke eisen vast: taal, rekenen en loopbaan en burgerschap.

Nederlands: Lezen, luisteren, spreken/gesprekken en schrijven (2F)

Beroepseis: Luisteren (3F) en spreken/gesprekken (3F)

Rekenen: 2F (valt tot 1 augustus 2022 niet onder de zak/slaag regeling)

Engels: n.v.t. (optie keuzedeel)

Indien je Nederlands of rekenen niet toereikend is, bestaat de mogelijkheid tot een intaketoets en extra ondersteunende lessen.

Voorwaarden

Om met de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang te kunnen starten moet je minimaal beschikken over een mbo niveau 2 diploma, vmbo-t diploma, mavo diploma of vergelijkbaar.

Indien je niet beschikt over een juiste vooropleiding wordt bij intake je geschiktheid voor de opleiding vastgesteld. Je moet dan rekening houden met een langere opleidingsduur.

Kosten

  • Inschrijf- en administratiekosten: € 95,-
  • Lesgeld € 2.240,-
  • Toetsing- licentiekosten € 525,-
  • Examengeld € 525,-
  • Digitale leeromgeving MijnVariva € 295,-

  Indien je eerder een diploma bij Variva hebt behaald (niveau 3 of 4) wordt een korting verleend (zie van niveau 3 naar niveau 4).
  Boekenlijst (kosten +/- € 80,-) wordt toegestuurd na aanmelding. 

  Locaties

  Onze opleidingslocaties bevinden zich in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Nieuwegein en Rotterdam. De opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang start 4x per jaar in Nieuwegein. Alle locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

  Onderstaand een overzicht van de lesavonden (tijden) en locaties:

  Maandagavond – Rotterdam (17:30 uur tot 21:30 uur)

  Dinsdagavond –  Amsterdam en Eindhoven (17:30 uur tot 21:30 uur)

  Woensdagavond – Nieuwegein (17:30 uur tot 21:30 uur)  + Den Haag (17:00 uur tot 21:00 uur) mei en november groepen

  Donderdagavond – Den Haag (17:00 uur tot 21:00 uur) en Zwolle (17:30 uur tot 21:30 uur)

  Startdatums

  Januari 2023: 30 jan – 2 feb (week 5)

  Mei 2023: 8 mei – 11 mei (week 19)

  September 2023: 11 sept – 14 sept (week 37)

  November 2023: 13 nov – 16 nov (week 46)

  Wat zeggen de studenten Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

  Het afgelopen jaar heb ik mijn studie Pedagogisch medewerker kinderopvang gevolgd bij Variva. Tijdens de lessen heeft Inge mij veel geleerd over het werken in de kinderopvang. Inge maakt de lessen altijd interessant door er een vleugje humor aan toe te voegen. Doordat Inge praat vanuit haar passie zijn de lessen erg leuk om te volgen en zijn ze ook erg herkenbaar in de praktijk. Wanneer ik Inge nodig heb reageert zei altijd heel snel en probeert ze me zo goed mogelijk te helpen. Ik ben blij dat ik deze opleiding ben begonnen en in de klas van Inge ben beland. Inge je bent een topper! 

  De ervaring was super goed. Guusje is een top lerares en in 1 jaar tijd hebben we super veel geleerd. Af en toe wat stressvol maar voor een goed doel!

  Mijn ervaring bij Variva is top! Goede begeleiding gehad, 1 op 1 momenten als erg prettig ervaren. Zonder Guusje had ik het niet gekund!

  Was super fijn, het is toegankelijk. En het systeem van Variva is makkelijk. Docenten zijn aardig en behulpzaam.

  Fijne docent waar je met al je vragen terecht kan. De opleiding was een goede balans tussen leren en werken.

  Supergoed! Zeer informatief. Ik kijk uit naar mijn vervolgopleiding PMK 4 bij Variva!

  Heel goed. Duidelijk leermateriaal en goede steun voor studenten.

  Goed georganiseerd waardoor je het binnen een jaar kunt halen.

  Keuzedelen

  BSO 4 tot 8 jaar

  In Nederland is er veel vraag naar pedagogisch medewerkers die zich verder verdiepen in het werken op de BSO met kinderen van 4 tot 8 jaar.

  Ontwikkelingsgericht werken in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

  In deze nascholing Ontwikkelingsgericht werken in de Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) komen alle belangrijke thema’s aan bod die je nodig hebt om te kunnen werken in VVE. 

  Expressief talent

  In deze cursus gaan we er vanuit dat iedereen talent heeft. De een heeft op bepaalde gebieden meer talent dan een ander, maar de andere heeft weer meer talent op andere gebieden. Iedereen heeft zijn eigen talent!

  Gezonde leefstijl

  In deze cursus komen alle belangrijke thema’s aan bod die je nodig hebt om binnen het kinderdagverblijf of de school te kunnen werken aan een gezonde leefstijl bij kinderen.

  Werken met baby’s

  FCB erkende-opleiding Werken met baby’s (voldoet aan wet IKK plus MBO-certificaat!) Per 2023 moeten alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken specifiek worden geschoold

  Z

  Engels in de beroepscontext (A2)

  Lezen, luisteren en spreken/gesprekken en schrijven (A2)