Mbo-opleiding
Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

MBO Niveau 3

Houd jij ervan om met kinderen te werken? Kun jij goed rust bewaren en beschik je over een gezonde dosis leiderschap skills? Als Pedagogisch Medewerker Kinderopvang ben jij dagelijks omringd door kinderen en help je ze vooruit in hun ontwikkeling.

Wat doe je als Pedagogisch Medewerker Kinderopvang?

Dagelijks ben je verantwoordelijk voor de opvangen en ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar. Dit omvat kinderen die nog niet naar school gaan of schoolgaande kinderen buiten schooltijd. Je werkt zowel met kinderen van werkende als van niet-werkende ouders.

Opleiding pedagogisch medewerker volgen? Schrijf je nu in voor september!

Opleiding-Pedagogisch-medewerker-Kinderopvang

Start

November 2023, januari 2024, mei 2024 en september 2024

Leslocatie

Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Nieuwegein, Rotterdam en Zwolle

Lesdagen & Stageduur

Één avond per week les met minimaal 12 uur per week stage

}

Duur opleiding

Één jaar (met mogelijkheid tot verlenging)

Niveau

mbo niveau 3

Diploma

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (crebo 25696)

Waar kun je werken na de opleiding kinderopvang?

Na het afronden van de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang kun je werken bij een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, op de peuterspeelzaal of op school (basis of speciaal onderwijs).

Is de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang iets voor jou?

Word jij al enthousiast van het bovenstaande? Dan is het natuurlijk nog wel van belang dat de opleiding kinderopvang bij jou past. Gelukkig zijn er een aantal kwaliteiten waaraan je herkent of de pedagogisch medewerker opleiding en jij inderdaad een goede match zijn! Herken jij onderstaande kwaliteiten in jezelf?

• Je hebt interesse in werken met kinderen.
• Je bent communicatief ingesteld.
• Je weet overzicht te bewaren in groepen kinderen waarbij vaak sprake is van onverwachte situaties en wisselende stemmingen.
• Je gaat goed om met ouders, problemen aan de orde stellen en het managen van hun verwachtingen.
• Je kunt je verplaatsen in de belevingswereld van de kinderen en hun ouders/verzorgers.
• Je hebt een warme en betrouwbare persoonlijkheid.
• Je houdt een gepaste, professionele afstand tegenover de kinderen (een vertrouwensband aangaan en begrenzen).

Kun jij je vinden in het bovenstaande? Dan past deze pedagogisch medewerker opleiding helemaal bij jou! Mis je er een paar? Dat is natuurlijk geen probleem. Tijdens de opleiding kinderopvang komen verschillende vaardigheden aan bod, waardoor je deze verder ontwikkelt.

Over de mbo-opleiding
Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Algemeen

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang opleiding, wat houdt dat in?

Als Pedagogisch Medewerker Kinderopvang vang je dagelijks baby’s, peuters en kinderen op en stimuleer je hun ontwikkeling. Je draagt bij aan hun opvoeding en draagt zorg voor het bieden van een emotioneel veilige leefomgeving.
Je stimuleert de kinderen om actief mee te doen met de groep, zorgt voor een fijne sfeer en dat iedereen gemoedelijk met elkaar omgaat. Geborgenheid en uitdaging zijn hierbij van groot belang.

Programma

Praktijkervaring staat centraal tijdens deze opleiding kinderopvang. Om praktijkervaring op te doen, loop je stage of werk je. Tijdens de stage voer je verschillende opdrachten uit. Het studieprogramma is als volgt vormgegeven:

Basisdeel Kerntaak 1: Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling;

 1.  Je zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 2.  Je inventariseert behoeften en wensen van het kind
 3.  Je bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 4.  Je creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 5.  Je werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 6.  Je volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind J
 7.  Je evalueert je eigen werkzaamheden

Basisdeel Kerntaak 2: Werken aan kwaliteit en deskundigheid;

 1.  Je werkt aan je eigen professionele ontwikkeling
 2.  Je werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg

Profieldeel: Opvoeden en ontwikkelen van het kind in de kinderopvang;

 1.  Je communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 2.  Je stelt een activiteitenprogramma op
 3.  Je maakt een plan van aanpak voor de begeleiding en voert het uit
 4.  Je zorgt voor de uitvoering van een dagprogramma
 5.  Je biedt persoonlijke verzorging
 6.  Je draagt zorg voor voor een hygiënische en gezonde omgeving
Werk & Stage

De opleiding is grotendeels praktijkgericht. Jouw werkzaamheden in de kinderopvang staan hierbij centraal. Tijdens de stage/werk voer je opdrachten uit die aansluiten op de praktijk.
Je stage of werk is tenminste 12 klokuren per week, maar meer mag ook indien gewenst. Op je stage/werk word je begeleid door een praktijkopleider.

Stageduur: 480 uur (of dienstbetrekking van tenminste 650 uur op jaarbasis)

Studiebelasting (indicatief): 12 uur per week (exclusief bijeenkomsten en exclusief de stage)

Generieke examens

Naast specifieke, op het beroep gerichte kwalificatie-eisen stelt de minister generieke eisen vast: taal, rekenen en loopbaan en burgerschap.

Nederlands: Lezen, luisteren, spreken/gesprekken en schrijven (2F)
Beroepseis: Luisteren (3F) en spreken/gesprekken (3F)
Rekenen: 2F (valt tot 1 augustus 2022 niet onder de zak/slaag regeling)
Engels: n.v.t. (optie keuzedeel)

Indien je Nederlands of rekenen niet toereikend is, bestaat de mogelijkheid tot een intaketoets en extra ondersteunende lessen.

Voorwaarden

Om te starten met deze Pedagogisch Medewerker opleiding heb je minimaal een mbo niveau 2 diploma, vmbo-t diploma, mavo diploma of vergelijkbaar.
Wanneer je niet beschikt over een passende vooropleiding, wordt bij de intake je geschiktheid voor de opleiding vastgesteld. Houd er rekening mee dat de opleiding in dat geval mogelijk langer duurt.

Kosten

  • Inschrijf- en administratiekosten: € 95,-
  • Lesgeld € 2395,-
  • Toetsing- licentiekosten € 550,-
  • Examengeld € 550,-
  • Digitale leeromgeving MijnVariva € 295,-

  Indien je eerder een diploma bij Variva hebt behaald (niveau 3 of 4) wordt een korting verleend (zie van niveau 3 naar niveau 4).
  Boekenlijst (kosten +/- € 135,-) wordt toegestuurd na aanmelding.

  Dit zijn de prijzen van 2023. De nieuwe prijzen van 2024 worden eind oktober 2023 gecommuniceerd.

  Locaties

  De mbo-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker is te volgen op onze opleidingslocaties in:

  • Amsterdam
  • Den Haag
  • Eindhoven
  • Nieuwegein (op deze locatie start de opleiding 4 x per jaar)
  • Rotterdam

  Alle locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

  Dit zijn de lestijden per opleidingslocatie:

  Rotterdam: Maandagavond 17:30 uur tot 21:30 uur
  Amsterdam en Eindhoven: Dinsdagavond 17:30 uur tot 21:30 uur
  Nieuwegein: Woensdagavond 17:30 uur tot 21:30 uur
  Den Haag: Donderdagavond 17:00 uur tot 21:00 uur

  Startdatums

  November 2023: 13 nov- 17 nov (week 46)
  Januari 2024: 29 jan – 2 feb (week 29)
  Mei 2024: 6 mei- 10 mei (week 19)
  September 2024: 9 sep- 13 sep (week 37)
  November 2024: 4 nov- 08 nov (week 45)

  Wat zeggen de studenten van de pedagogisch medewerker opleiding

  Het afgelopen jaar heb ik mijn studie Pedagogisch medewerker kinderopvang gevolgd bij Variva. Tijdens de lessen heeft Inge mij veel geleerd over het werken in de kinderopvang. Inge maakt de lessen altijd interessant door er een vleugje humor aan toe te voegen. Doordat Inge praat vanuit haar passie zijn de lessen erg leuk om te volgen en zijn ze ook erg herkenbaar in de praktijk. Wanneer ik Inge nodig heb reageert zei altijd heel snel en probeert ze me zo goed mogelijk te helpen. Ik ben blij dat ik deze opleiding ben begonnen en in de klas van Inge ben beland. Inge je bent een topper! 

  De ervaring was super goed. Guusje is een top lerares en in 1 jaar tijd hebben we super veel geleerd. Af en toe wat stressvol maar voor een goed doel!

  Mijn ervaring bij Variva is top! Goede begeleiding gehad, 1 op 1 momenten als erg prettig ervaren. Zonder Guusje had ik het niet gekund!

  Was super fijn, het is toegankelijk. En het systeem van Variva is makkelijk. Docenten zijn aardig en behulpzaam.

  Fijne docent waar je met al je vragen terecht kan. De opleiding was een goede balans tussen leren en werken.

  Supergoed! Zeer informatief. Ik kijk uit naar mijn vervolgopleiding PMK 4 bij Variva!

  Heel goed. Duidelijk leermateriaal en goede steun voor studenten.

  Goed georganiseerd waardoor je het binnen een jaar kunt halen.

  Keuzedelen Pedagogisch Medewerker opleiding

  BSO 4 tot 8 jaar

  In Nederland is er veel vraag naar pedagogisch medewerkers die zich verder verdiepen in het werken op de BSO met kinderen van 4 tot 8 jaar.

  Ontwikkelingsgericht werken in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

  In deze nascholing Ontwikkelingsgericht werken in de Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) komen alle belangrijke thema’s aan bod die je nodig hebt om te kunnen werken in VVE. 

  Expressief talent

  In deze cursus gaan we er vanuit dat iedereen talent heeft. De een heeft op bepaalde gebieden meer talent dan een ander, maar de andere heeft weer meer talent op andere gebieden. Iedereen heeft zijn eigen talent!

  Gezonde leefstijl

  In deze cursus komen alle belangrijke thema’s aan bod die je nodig hebt om binnen het kinderdagverblijf of de school te kunnen werken aan een gezonde leefstijl bij kinderen.

  Specialist baby-ontwikkeling

  Per 2023 moeten alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken hiervoor specifiek worden geschoold. De Specialist baby-ontwikkeling is een FCB erkende-opleiding die voldoet aan wet IKK + MBO-certificaat.

  Z

  Engels in de beroepscontext (A2)

  Lezen, luisteren en spreken/gesprekken en schrijven (A2)