Nascholing VVE – Ontwikkelings
gericht werken in de Voor- en Vroegschoolse educatie

Online Cursus | E-learning

In deze nascholing Ontwikkelingsgericht werken in de Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) komen alle belangrijke thema’s aan bod die je nodig hebt om te kunnen werken in VVE.  Zo start je de scholing met het verdiepen in wat vve inhoudt en wat de achtergrond van VVE is. Je maakt ook kennis met verschillende VVE-programma’s. Veel instellingen in Nederlands vragen om een certificaat van basis-bekwaamheid VVE.

Met deze cursus ben je basis bekwaam voor het werken in de VVE. Let op: om te mogen werken in de VVE dien je ook aan de beroepsvereisten Nederlands op 3F niveau te voldoen.

Nascholing-Kinderopvang-BSO-4-8-jaar

Stageduur

Geadviseerd minimaal 55 uur.

}

Duur cursus

De licentie van de e-learning is 6 maanden geldig. De e-learning duurt +/- 16 uur, de praktijkopdrachten en het praktijkexamen duren beide  +/- 16 uur

Niveau

MBO Niveau 4

Certificering

Dit MBO keuzedeel is crebo erkend.
Na afronding e-learning en examinering ontvang je een instituutscertificaat van Variva Edu Academy.

Over de e-learning VVE

Algemeen

Zoals aangegeven start je de online nascholing met het verdiepen in wat VVE inhoudt en wat de achtergrond van VVE is. Je maakt ook kennis met verschillende vve-programma’s.

Vervolgens ga je in de tweede module verdiepen in de ontwikkeling van kinderen van 2-6 jaar. Daarnaast leer je hoe je de ontwikkeling kunt stimuleren door het inzetten van materialen, het bedenken van activiteiten en het toepassen van interactievaardigheden.

In de derde module ga je aan de slag met observeren, registreren en het vertalen van bevindingen naar begeleidingsdoelen.

Module vier gaat over de ouderbetrokkenheid: hoe kun je ouders meer betrokken maken bij de ontwikkeling van hun kind?

Ten slotte leer je in de laatste module hoe je zorgt voor een goede aansluiting van jouw ontwikkelingsgericht werken met dat van de basisschool en hoe je een goede overdacht verzorgt zodat het kind optimale ontwikkelingskansen heeft.

Ontwikkelingsgericht werken in de VVE is dus interessant voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang maar ook voor onderwijsassistenten die werkzaam zijn in de onderbouw van het basisonderwijs.

Let op: om te mogen werken in de VVE dien je ook aan de beroepsvereisten Nederlands te voldoen. Het gaat om de deelvaardigheden spreken, luisteren, gesprekken voeren en lezen op 3F niveau.

  Studieprogramma

  INHOUD VAN DE NASCHOLING

  De online nascholing bestaat uit 5 modules en 11 lessen. In de cursus krijg je theorie en (praktijk)opdrachten aangeboden. De e-learning sluit je af met een kennistoets. Je maakt ter afsluiting een praktijkexamen op je stageplek.

  Je start de cursus met het verdiepen in wat vve inhoudt en wat de achtergrond van vve is. Daarnaast maak je ook kennis met verschillende vve-programma’s. In de tweede module leer je meer over de ontwikkeling van kinderen van 2-6 jaar. Daarnaast leer je hoe je de ontwikkeling kunt stimuleren door het inzetten van materialen, het bedenken van activiteiten en het toepassen van interactievaardigheden. In de derde module ga je aan de slag met observeren, registreren en het vertalen van bevindingen naar begeleidingsdoelen. Module vier gaat over de ouderbetrokkenheid: hoe kun je ouders meer betrokken maken bij de ontwikkeling van hun kind? Ten slotte, in de laatste module leer je hoe je zorgt voor een goede aansluiting van jouw ontwikkelingsgericht werken met dat van de basisschool en hoe je een goede overdacht verzorgd zodat het kind optimale ontwikkelingskansen heeft.


  DOCENT VARIVA EDU ACADEMY

  Je maakt naast de (praktijk)opdrachten uit de lessen in de e-learning ook twee uitgebreidere praktijkopdrachten. Deze voer je uit in de praktijk en je maakt er een verslag van. Dit verslag wordt beoordeeld door je docent bij Variva Edu Academy en van feedback voorzien.


  STAGE LOPEN

  Voor het goed doorlopen van deze cursus en het kunnen maken van de praktijkopdrachten wordt verplicht om 55 uur over 6 maanden stage te lopen vanaf de start van de cursus tot en met het behalen van het praktijkexamen. Hoe lang je over de cursus doet kun je zelf bepalen en met je stageplek afspreken (de licentie van de e-learning is 6 maanden geldig). Je stageplek moet een organisatie zijn waar je kunt werken met vve. Je stageplek mag ook de plek zijn waar je al werkzaam bent.


  VERWACHTING STAGEPLEK

  Van je stage wordt verwacht dat er een stagebegeleider wordt aangewezen. Je stagebegeleider geeft jouw feedback op je handelen in de praktijk. Daarnaast wordt er verwacht dat je met je stagebegeleider opdrachten uit de online cursus kunt doorspreken en om gerichte feedback kan vragen. Je stagebegeleider kijkt geen opdrachten binnen de e-learning na. Je dient een praktijkovereenkomst aan te gaan met je stageplek.

  Studiebelasting

  E-learning: +/- 16 uur

  Stage lopen: geadviseerd minimaal 55 uur

  Certificering

  Na afronding e-learning en examinering ontvang je een instituutscertificaat van Variva Edu Academy.
  Ontwikkelingsgericht werken in de VVE is een MBO keuzedeel en, in combinatie met je opleiding Pedagogisch Medewerker (of een oud- vergelijkbaar diploma), kwalificeert je dit als basis-VVE vaardig en voldoet aan de eisen die de CAO kinderopvang stelt.

  Let op: je Nederlands betreft op de onderdelen lezen – luisteren, spreken en gesprekken, tenminste niveau 3F. Beschik je niet over dit niveau dan kan deze nascholing worden gevolgd in combinatie met een nascholing Nederlands 3F voor het betreffende onderdeel.

  Kosten
  • Lesgeld € 345,-
  • Examengeld: € 45,-

  (Vrijgesteld van BTW)

  Dit MBO keuzedeel is crebo erkend.