Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

logo Variva

085 90 22 955

info@variva.nl

5 locaties

logo Variva

VVE – ontwikkelingsgericht werken in de Voor- en Vroegschoolse Educatie

CRKBO-Geregistreerde-instelling---NRTO-Keumerk

Goede begeleiding

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Variva Edu Academy
5.0
2016-03-14T15:19:08+02:00

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.
0
1
Variva Edu Academy

Online nascholing VVE – Ontwikkelingsgericht werken in de Voor- en Vroegschoolse educatie

In deze nascholing komen alle belangrijke thema’s aan bod die je nodig hebt om te kunnen werken in VVE.  Zo start je de scholing met het verdiepen in wat vve inhoudt en wat de achtergrond van VVE is. Je maakt ook kennis met verschillende VVE-programma’s. Veel instellingen in Nederlands vragen om een certificaat van basis-bekwaamheid VVE.

Met deze cursus ben je basis bekwaam voor het werken in de VVE. Let op: om te mogen werken in de VVE dien je ook aan de beroepsvereisten Nederlands op 3F niveau te voldoen.

Zoals aangegeven start je de online nascholing met het verdiepen in wat VVE inhoudt en wat de achtergrond van VVE is. Je maakt ook kennis met verschillende vve-programma’s.

In de tweede module leer je meer over de ontwikkeling van kinderen van 2-6 jaar. Daarnaast leer je hoe je de ontwikkeling kunt stimuleren door het inzetten van materialen, het bedenken van activiteiten en het toepassen van interactievaardigheden.

In de derde module ga je aan de slag met observeren, registreren en het vertalen van bevindingen naar begeleidingsdoelen.

In de vierde module kijk je naar ouderbetrokkenheid: hoe kun je ouders meer betrokken maken bij de ontwikkeling van hun kind?

In de laatste module leer je hoe je zorgt voor een goede aansluiting van jouw ontwikkelingsgericht werken met dat van de basisschool en hoe je een goede overdacht verzorgd zodat het kind optimale ontwikkelingskansen heeft.

Ontwikkelingsgericht werken in de VVE is dus interessant voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang maar ook voor onderwijsassistenten die werkzaam zijn in de onderbouw van het basisonderwijs.

Let op: om te mogen werken in de VVE dien je ook aan de beroepsvereisten Nederlands te voldoen. Het gaat om de deelvaardigheden spreken, luisteren, gesprekken voeren en lezen op 3F niveau.

INHOUD VAN DE NASCHOLING

De online nascholing bestaat uit 5 modules en 11 lessen. In de cursus krijg je theorie en (praktijk)opdrachten aangeboden. De e-learning sluit je af met een kennistoets. Je maakt ter afsluiting een praktijkexamen op je stageplek.

Je start de cursus met het verdiepen in wat vve inhoudt en wat de achtergrond van vve is. Je maakt ook kennis met verschillende vve-programma’s. In de tweede module leer je meer over de ontwikkeling van kinderen van 2-6 jaar. Daarnaast leer je hoe je de ontwikkeling kunt stimuleren door het inzetten van materialen, het bedenken van activiteiten en het toepassen van interactievaardigheden. In de derde module ga je aan de slag met observeren, registreren en het vertalen van bevindingen naar begeleidingsdoelen. In de vierde module kijk je naar ouderbetrokkenheid: hoe kun je ouders meer betrokken maken bij de ontwikkeling van hun kind? In de laatste module leer je hoe je zorgt voor een goede aansluiting van jouw ontwikkelingsgericht werken met dat van de basisschool en hoe je een goede overdacht verzorgd zodat het kind optimale ontwikkelingskansen heeft.


DOCENT VARIVA EDU ACADEMY

Je maakt naast de (praktijk)opdrachten uit de lessen in de e-learning ook twee uitgebreidere praktijkopdrachten. Deze voer je uit in de praktijk en je maakt er een verslag van. Dit verslag wordt beoordeeld door je docent bij Variva Edu Academy en van feedback voorzien.


STAGE LOPEN

Voor het goed doorlopen van deze cursus en het kunnen maken van de praktijkopdrachten wordt verplicht om 55 uur over 6 maanden stage te lopen vanaf de start van de cursus tot en met het behalen van het praktijkexamen. Hoe lang je over de cursus doet kun je zelf bepalen en met je stageplek afspreken (de licentie van de e-learning is 6 maanden geldig). Je stageplek moet een organisatie zijn waar je kunt werken met vve. Je stageplek mag ook de plek zijn waar je al werkzaam bent.


VERWACHTING STAGEPLEK

Van je stage wordt verwacht dat er een stagebegeleider wordt aangewezen. Je stagebegeleider geeft jouw feedback op je handelen in de praktijk. Daarnaast wordt er verwacht dat je met je stagebegeleider opdrachten uit de online cursus kunt doorspreken en om gerichte feedback kan vragen. Je stagebegeleider kijkt geen opdrachten binnen de e-learning na. Je dient een praktijkovereenkomst aan te gaan met je stageplek.

E-learning: +/- 16 uur
Praktijkopdrachten +/– 16 uur en praktijkexamen: +/- 16 uur
Stage lopen: minimaal 55 uur

Na afronding e-learning en examinering ontvang je een instituutscertificaat van Variva Edu Academy.
Ontwikkelingsgericht werken in de VVE is een MBO keuzedeel en, in combinatie met je opleiding Pedagogisch Medewerker (of een oud- vergelijkbaar diploma), kwalificeert je dit als basis-VVE vaardig en voldoet aan de eisen die de CAO kinderopvang stelt.

Let op: je Nederlands betreft op de onderdelen lezen – luisteren, spreken en gesprekken, tenminste niveau 3F. Beschik je niet over dit niveau dan kan deze nascholing worden gevolgd in combinatie met een nascholing Nederlands 3F voor het betreffende onderdeel.

  • Lesgeld € 270,-
  • Examengeld: € 45,-

(Vrijgesteld van BTW)

Voor organisaties kunnen we deze module kosten neutraal aanbieden! Neem contact met ons op voor de subsidiemogelijkheden.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.