Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

logo Variva

085 90 22 955

info@variva.nl

5 locaties

logo Variva

VVE – ontwikkelingsgericht werken in de Voor- en Vroegschoolse Educatie

Goede begeleiding

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Variva Edu Academy
5.0
2016-03-14T15:19:08+02:00

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Praktijkgericht

Al ruim 3,5 jaar ben ik werkzaam als conciërge. Daarnaast heb ik in acht maanden mijn diploma tot facilitair medewerker / conciërge bij Variva behaald. De lessen zijn erg divers, leerzaam maar vooral praktijkgericht. Wat ik in de les geleerd heb, pas ik nu nog steeds toe in de praktijk. Zo heb ik er plezier van, maar de school waar ik werk ook!

Jaimy Lukassen

Facilitair werk / congiërge

Variva Edu Academy
5.0
2018-05-14T17:30:29+02:00

Jaimy Lukassen

Facilitair werk / congiërge

Al ruim 3,5 jaar ben ik werkzaam als conciërge. Daarnaast heb ik in acht maanden mijn diploma tot facilitair medewerker / conciërge bij Variva behaald. De lessen zijn erg divers, leerzaam maar vooral praktijkgericht. Wat ik in de les geleerd heb, pas ik nu nog steeds toe in de praktijk. Zo heb ik er plezier van, maar de school waar ik werk […]
5
2
Variva Edu Academy

Online Cursus VVE – Ontwikkelingsgericht werken in de Voor- en Vroegschoolse educatie

In deze cursus komen alle belangrijke thema’s aan bod die je nodig hebt om te kunnen werken in VVE.  Zo start je de cursus met het verdiepen in wat vve inhoudt en wat de achtergrond van VVE is. Je maakt ook kennis met verschillende VVE-programma’s. Veel instellingen in Nederlands vragen om een certificaat van basis-bekwaamheid VVE.

Met deze cursus ben je basis bekwaam voor het werken in de VVE.

Zoals aangegeven start je de cursus met het verdiepen in wat VVE inhoudt en wat de achtergrond van VVE is. Je maakt ook kennis met verschillende vve-programma’s.

In de tweede module leer je meer over de ontwikkeling van kinderen van 2-6 jaar. Daarnaast leer je hoe je de ontwikkeling kunt stimuleren door het inzetten van materialen, het bedenken van activiteiten en het toepassen van interactievaardigheden.

In de derde module ga je aan de slag met observeren, registreren en het vertalen van bevindingen naar begeleidingsdoelen.

In de vierde module kijk je naar ouderbetrokkenheid: hoe kun je ouders meer betrokken maken bij de ontwikkeling van hun kind?

In de laatste module leer je hoe je zorgt voor een goede aansluiting van jouw ontwikkelingsgericht werken met dat van de basisschool en hoe je een goede overdacht verzorgd zodat het kind optimale ontwikkelingskansen heeft.

Ontwikkelingsgericht werken in de VVE is dus interessant voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang maar ook voor onderwijsassistenten die werkzaam zijn in de onderbouw van het basisonderwijs.

Module 1: Oriëntatie en achtergrond VVE

Na deze module kun je antwoord geven op de vragen:

 • Wat is het doel van VVE en voor wie is het bedoeld?
 • Wat zijn de kenmerken van 4 verschillende erkende VVE-programma’s?
 • En, wat is het verschil tussen erkende, aanvullende en gezinsgerichte VVE-programma’s?

Module 2: Ontwikkelingsgericht werken binnen VVE

 • Je kunt de mijlpalen benoemen in de leeftijdsfase 2-6 op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • Je hebt kennis van ontwikkelingsgerichte activiteiten die de taal-, reken-, motorische- en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen stimuleren;
 • Je weet wat de aandachtspunten zijn bij het stellen van realistische doelen voor ontwikkelingsgerichte activiteiten;
 • Je hebt kennis over de wijze waarop je (spel)materialen effectief en creatief kunt in zetten om de taal-, reken-, motorische- en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Module 3: De ontwikkeling stimuleren

 • Je herkent wat de 6 interactievaardigheden inhouden en hoe je deze in kunt zetten om de taal-, reken-, motorische- en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren;
 • Je leert hoe je effectief het kind kunt bijsturen door het geven van directe constructieve feedback op de situatie, het gedrag en taalgebruik van het kind.

Module 4: De ontwikkeling volgen, vastleggen en richting geven

 • Je leert welke informatiebronnen zij kan gebruiken om een observatievraag te formuleren en hoe je informatie adequaat op waarde kunt schatten voor jezelf en anderen;
 • Je hebt kennis over de observatie-instrumenten die binnen de vve worden ingezet en leert hoe je methodisch, nauwkeurig en objectief kunt observeren en registreren.

Module 5: Ouderbetrokkenheid binnen vve

Na deze module kun je antwoord geven op de vragen:

 • Wat is ouderbetrokkenheid?
 • Hoe betrek je ouders bij de ontwikkeling van hun kind?
 • Welke activiteiten kun je doen om ouderbetrokkenheid te stimuleren?
 • Hoe geef je op constructieve wijze feedback aan ouders over de begeleiding van hun kind?

Als je niet recent een MBO opleiding hebt gedaan met VVE opdrachten ontvang je een extra opdracht van Variva om in de praktijk VVE uit te voeren.

Na het volgen van deze cursus ben je goed bekend met het begrip VVE en ontvang je het certificaat “Basisbekwaamheid VVE”.

12 dagdelen, examinering 6 uur.
Volgen van stage, indicatief 50 uur (als je al werkt in de VVE dan is dit ook je stage).

Na afronding e-learning en examinering ontvang je een instituutscertificaat van Variva Edu Academy.

Ontwikkelingsgericht werken in de VVE is een MBO keuzedeel en, in combinatie met je opleiding Pedagogisch Medewerker (of een oud- vergelijkbaar diploma), kwalificeert je dit als basis-VVE vaardig.

 • Lesgeld € 235,-
 • Examengeld € 90,-

(BTW-vrijgesteld)

Voor organisaties kunnen we deze module kosten neutraal aanbieden! Neem contact met ons op voor de subsidiemogelijkheden.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.