Bijscholing Algemeen Gezonde Leefstijl

Online Cursus | E-learning

Gezonde leefstijl is een erkend MBO-keuzedeel. De laatste tijd is er veel aandacht voor een gezonde leefstijl bij kinderen. Niet zo gek, want jong geleerd is oud gedaan! Kinderen die voldoende bewegen en gezond eten hebben een grotere kans om op te groeien tot gezonde volwassenen dan kinderen die dat niet doen. In de kinderopvang en op school ligt dus een grote kans om een gezonde leefstijl bij kinderen te stimuleren.

In deze cursus komen alle belangrijke thema’s aan bod die je nodig hebt om binnen het kinderdagverblijf of de school te kunnen werken aan een gezonde leefstijl bij kinderen.

Nascholing-Algemeen-Gezonde-Leefstijl

Stageduur

Verplichte stage-uren, minimaal 55 uur.

}

Duur cursus

E-learning: +/- 10 uur 
Praktijkexamen: +/- 6 uur

De licentie van de e-learning is 6 maanden geldig.

Niveau

mbo niveau 4

Certificering

Na afronding van de e-learning en examinering ontvang je een erkend MBO keuzedeel certificaat.

Over de e-learning Gezonde Leefstijl

Studieprogramma

Inhoud van de cursus

In deze cursus komen alle belangrijke thema’s aan bod die je nodig hebt om binnen het kinderdagverblijf of de school te kunnen werken aan een gezonde leefstijl bij kinderen. De cursus bestaat uit 3 modules. In de cursus krijg je theorie en opdrachten aangeboden.

De cursus start met het vergaren van kennis over een gezonde leefstijl. Je leert wat de kenmerken zijn van een actieve leefstijl en gezonde voeding. Ook onderzoek je welke kansen er zijn binnen je organisatie om een gezonde leefstijl bij kinderen te bevorderen.

In de tweede module leer je hoe je een gezonde leefstijl bij kinderen kunt stimuleren. Als pedagogisch medewerker ben je namelijk de ambassadeur bij uitstek! Je maakt kennis met de concepten ‘Gezonde kinderopvang’ en ‘Gezonde school’ en verschillende beweegprogramma’s. Ook leer je hoe je voorlichting kunt geven en je hoe je (groepen) kinderen en jongeren kunt coachen om daadwerkelijk gezonder te leven.

In de derde module staat samenwerken centraal, want een gezonde leefstijl stimuleren kun je niet alleen. Je maakt een sociale kaart en bedenkt hoe je samen met collega’s kunt werken aan gezond eet- en beweeggedrag bij kinderen.

Afronden van de cursus

Voor het afronden van deze cursus dien je de gehele e-learning te doorlopen en de kennistoets te behalen met minimaal een 5,5. Is dit gelukt? Dan kun je het praktijkexamen aanvragen.

Verwachtingen stage/ werkplek

Stage lopen

Voor het goed doorlopen van deze cursus en het kunnen maken van de praktijkopdrachten wordt verplicht om 55 uur stage te lopen. Dat wil zeggen vanaf de start van de cursus tot en met het behalen van de kennistoets. Hoe lang je over de cursus doet kun je zelf bepalen en met je stageplek afspreken (de licentie van de e-learning is 6 maanden geldig). Je stageplek moet een organisatie zijn waar je kunt werken met kinderen van 0-12 jaar. Je stageplek mag ook de plek zijn waar je al werkzaam bent.

Verwachtingen stageplek

Van je stage wordt verwacht dat er een stagebegeleider wordt aangewezen. Je stagebegeleider geeft jouw feedback op je handelen in de praktijk. Daarnaast wordt er verwacht dat je met je stagebegeleider opdrachten uit de online cursus kunt doorspreken en om gerichte feedback kan vragen. Je stagebegeleider kijkt geen opdrachten binnen de e-learning na. Je dient een praktijkovereenkomst aan te gaan met je stageplek. De uitvoering van je praktijkexamen gebeurt op de stageplek. Voor de beoordeling hiervan heb je bij je stagebedrijf een bpv-examinator nodig.

Studiebelasting

E-learning: +/- 10 uur

Praktijkexamen: +/- 6 uur

Stage: verplicht minimaal 55 uur

Certificering

Gezonde leefstijl is een gecertificeerd MBO keuzedeel. Dit betekent dat je een erkend MBO keuzedeel certificaat ontvangt. Dit certificaat wordt ingeschreven in het diplomaregister van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en is erkend door het ministerie van Onderwijs.

Kosten

Lesgeld € 90,-

(Vrijgesteld van BTW)

Dit MBO keuzedeel is crebo erkend.