Bijscholing
BSO 8 – 12 jaar

Online Cursus | E-learning | Kinderopvang

Hoe zorg je voor een BSO die aansluit bij de wensen en behoeften van de 8-12 jarigen?

Het is een landelijke trend dat oudere kinderen hun plezier in de BSO verliezen. Dat is zonde, want ook voor deze doelgroep kun je een plek creëren waar kinderen zich thuis voelen en met plezier heen gaan.

Met de online bijscholing BSO 8 – 12 jaar doe je kennis en vaardigheden op waarmee je een passend aanbod voor de kinderen kunt vormgeven en bewust bijdraagt aan een ‘inclusief klimaat’ (een klimaat waar iedereen zich bij voelt horen).

Een verrijking dus voor iedereen die werkt in de BSO!

Nascholing-Kinderopvang-BSO-4-8-jaar

Stageduur

Verplicht minimaal 55 uur

}

Duur cursus

E-learning: +/- 10 uur
Praktijkexamen: +/- 6 uur

De licentie van de e-learning is 6 maanden geldig.

Niveau

mbo niveau 4

Certificering

Na afronding van de e-learning en examinering ontvang je een erkend MBO keuzedeel certificaat.

Over de e-learning BSO 8 – 12 jaar

Studieprogramma

Inhoud van de cursus

In de online bijscholing BSO 8 – 12 jaar komen alle belangrijke thema’s aan bod die je nodig hebt om te kunnen werken met deze doelgroep. De cursus bestaat uit 5 modules met theorie en praktijkopdrachten.

Je start de cursus met je verder te verdiepen in de ontwikkeling die kinderen in deze leeftijd doorlopen.
In de tweede module leer je meer over hoe jij je professionele handelen verder kan ontwikkeling.
Module drie staat in het teken van hoe je aan kunt sluiten op de interesse van de kinderen en hoe je hun ontwikkeling kunt stimuleren door het inzetten van materialen, het bedenken van activiteiten en het toepassen van interactievaardigheden.
In de vierde module onderzoek je wat nodig is om een veilig klimaat te bieden, zowel fysiek als emotioneel.
In de laatste module ga je aan de slag met observeren, registreren en het vertalen van bevindingen naar begeleidingsdoelen en activiteiten.

Na deze 5 modules weet je hoe je bij kan dragen aan optimale ontwikkelingskansen voor de kinderen bij jou op de BSO.

Afronden van de cursus

Voor het afronden van deze cursus dien je de gehele e-learning te doorlopen en de kennistoets te behalen met minimaal een 5,5. Is dit gelukt? Dan kun je het praktijkexamen aanvragen.

  Verwachtingen stage/ werkplek

  Stage

  Voor het goed doorlopen van deze cursus en het kunnen maken van de praktijkopdrachten wordt verplicht om minimaal 55 uur stage te lopen vanaf de start van de cursus tot en met het behalen van de kennistoets. Hoe lang je over de cursus doet kun je zelf bepalen en met je stageplek afspreken (de licentie van de e-learning is 6 maanden geldig). Je stageplek moet een organisatie zijn waar je kunt werken op de BSO met kinderen van 8-12 jaar. Je stageplek mag ook de plek zijn waar je al werkzaam bent.

  Verwachting stageplek

  Van je stage wordt verwacht dat er een stagebegeleider wordt aangewezen. Je stagebegeleider geeft jouw feedback op je handelen in de praktijk. Daarnaast wordt er verwacht dat je met je stagebegeleider opdrachten uit de online cursus kunt doorspreken en om gerichte feedback kan vragen. Je stagebegeleider kijkt geen opdrachten binnen de e-learning na. Je dient een praktijkovereenkomst aan te gaan met je stageplek.

  Studiebelasting

  E-learning: +/- 10 uur
  Praktijkexamen: +/- 6 uur
  Stage lopen: Verplicht minimaal 55 uur

  Certificering

  BSO 8-12 jaar is een gecertificeerd MBO keuzedeel. Dit betekent dat je een erkend MBO keuzedeel certificaat ontvangt. Dit certificaat wordt ingeschreven in het diplomaregister van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

  Kosten
  • Lesgeld € 130,-
  • Examen: € 45,-

  (De Bijscholing is vrijgesteld van BTW)

  Voor organisaties kunnen we deze module kosten neutraal aanbieden! Neem contact met ons op voor de subsidiemogelijkheden.