Bijscholing VE voor de Pedagogisch Coach

Online Cursus | E-learning

In Nederland is er veel aandacht voor de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve). Sinds 1 januari 2022 is het een verplichting om een pedagogisch beleidsmedewerker voor 10 uur per doelgroeppeuter in de ve (voorschoolse educatie) in te zetten. Het doel hiervan is om de kwaliteit van de ve te verhogen. Maar wat betekent dit voor jou als pedagogisch coach? Waar moet je je als pedagogisch coach op richten? Deze verdiepende bijscholing leert jou alles wat je nodig hebt om pedagogisch medewerkers te coachen in de ve.

Pedagogisch Coach VE

Duur bijscholing

3-6 maanden, afhankelijk van studietempo

Eerstvolgende start

Flexibele instroom. Je kunt zelf de gewenste startdatum kiezen.

Studiebelasting

+/- 58 uur (inclusief e-learning, praktijkopdrachten en eindopdracht)

Niveau

mbo 4 plus / hbo

Certificering

Na afronding van de e-learning en examinering ontvang je een instituutscertificaat van Variva Edu Academy.

Over de e-learning Pedagogisch Coach VE

Studieprogramma

Inhoud van de cursus

Om als pedagogisch coach ve de pedagogisch medewerkers ve goed te kunnen ondersteunen, is het van belang dat je als pedagogisch coach eerst over kennis (en vaardigheden) beschikt die de pedagogisch medewerkers die werken in de ve ook hebben. Je doorloopt om deze reden dezelfde e-learning als de pedagogisch medewerkers in de nascholing ‘ontwikkelingsgericht werken in de vve’. Wanneer een opdracht voor jou als pedagogisch coach optioneel is wordt dat vermeld. Verder zijn er voor de pedagogisch coach specifieke opdrachten om je te helpen de koppeling te maken tussen je opgedane kennis over ve en jouw functie als pedagogisch coach.

Je start de e-learning met het verdiepen in wat vve inhoudt en wat de achtergrond van vve is. Je maakt ook kennis met verschillende vve-programma’s. In de tweede module leer je meer over het opbrengstgericht werken volgens het 4D-model (data, duiden, doelen, doen). Dit is een methodische manier om de ontwikkeling van kinderen te volgen en het aanbod daarop af te stemmen. In de derde module ga je aan de slag met ontwikkelingsgericht werken. Je leert wat belangrijk is in het werken met de kinderen in de vve. Onder andere kansen grijpen, het creëren van kansen en de talentendriehoek komen in deze module aan bod. In de vierde module kijk je naar de ontwikkeling van kinderen van 2-4 jaar op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel. Het bedenken van activiteiten, activeren van de executieve functies en het toepassen van interactievaardigheden. Daarnaast leer je hoe je de ontwikkeling kunt stimuleren door het inzetten van materialen, het bedenken van activiteiten en het toepassen van interactievaardigheden. In de vijfde module kijk je naar ouderbetrokkenheid: hoe kun je ouders meer betrokken maken bij de ontwikkeling van hun kind? In de zesde module leer je hoe je zorgt voor een goede aansluiting van jouw ontwikkelingsgericht werken met dat van de basisschool en hoe je een goede overdacht verzorgt zodat het kind optimale ontwikkelingskansen heeft.

Wanneer jij theoretisch up to date bent over de verschillende thema’s binnen de ve (dit wordt getoetst via een kennistoets), begeleiden we je door middel van opdrachten de vertaalslag te maken naar de coachingspraktijk. Je gaat aan de slag met een kwaliteitsscan, maakt een individueel- en teamcoachingsplan (inclusief workshop) en schrijft een eindreflectie.

  Toelatingseis

  Voor het goed doorlopen van deze Bijscholing is het belangrijk dat je al gekwalificeerd en werkzaam bent als pedagogisch coach. Daarnaast heb je een werkplek nodig om pedagogisch medewerkers in de ve te kunnen coachen. Voor het uitvoeren van de moduleopdrachten moet het mogelijk zijn om een team (bestaande uit minimaal 3 pedagogisch medewerkers) werkzaam in de ve (peuters van 2-4 jaar) te coachen. Hiervoor ga je eerst op de groep observeren door het uitvoeren van de kwaliteitsscan. Hoe lang je over de Bijscholing doet kun je zelf bepalen en met je stageplek afspreken. Je hebt 6 maanden toegang tot de e-learning. Je kunt indien nodig tegen vergoeding verlenging aanvragen.  

  Studiebelasting

  E-learning: +/- 30 uur
  Praktijkopdrachten: +/- 25 uur
  Eindopdracht: +/- 3 uur

  Certificering

  Na afronding van de e-learning en examinering ontvang je een instituutscertificaat van Variva Edu Academy.

  Kosten
  • Lesgeld € 465,-Dit is inclusief examen.

  (De Bijscholing is vrijgesteld van BTW)