Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

logo Variva

085 90 22 955

info@variva.nl

5 locaties

logo Variva

Onderwijsassistent

Goede begeleiding

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Variva Edu Academy
5.0
2016-03-14T15:19:08+02:00

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Praktijkgericht

Al ruim 3,5 jaar ben ik werkzaam als conciërge. Daarnaast heb ik in acht maanden mijn diploma tot facilitair medewerker / conciërge bij Variva behaald. De lessen zijn erg divers, leerzaam maar vooral praktijkgericht. Wat ik in de les geleerd heb, pas ik nu nog steeds toe in de praktijk. Zo heb ik er plezier van, maar de school waar ik werk ook!

Jaimy Lukassen

Facilitair werk / congiërge

Variva Edu Academy
5.0
2018-05-14T17:30:29+02:00

Jaimy Lukassen

Facilitair werk / congiërge

Al ruim 3,5 jaar ben ik werkzaam als conciërge. Daarnaast heb ik in acht maanden mijn diploma tot facilitair medewerker / conciërge bij Variva behaald. De lessen zijn erg divers, leerzaam maar vooral praktijkgericht. Wat ik in de les geleerd heb, pas ik nu nog steeds toe in de praktijk. Zo heb ik er plezier van, maar de school waar ik werk […]
5
2
Variva Edu Academy

Opleiding tot Onderwijsassistent (verkort/deeltijd MBO niveau 4). Erkend door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (crebo 25485).

In het basisonderwijs wordt al veel gebruik gemaakt van onderwijsassistenten. Het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) is ook volop in ontwikkeling. Veel scholen wijzigen de werkvorm van de lessen in zowel de basisvorming als de bovenbouw van het VMBO.

Start september en januari
Leslocatie Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht (nabij Utrecht CS)
Lesdagen één avond per week
Stageduur minimaal 12 uur per week
Duur opleiding een jaar (met mogelijkheid tot verlenging)
Niveau MBO niveau 4
Diploma Onderwijsassistent (crebo 25485)

Variva Edu Academy biedt diverse opleidingen aan voor personen werkzaam in het onderwijs, of zij die in het onderwijs willen gaan werken. Wij zijn een kleine school maar zijn ‘groot’ geworden door het opleiden van onderwijsassistenten. Inmiddels zijn wij voor volwassenen die (willen) werken in een school de grootste en beste deeltijdopleider voor het beroep!

Onze visie is de praktijk, die is altijd bepalend voor de opleidingen die we verzorgen. Kort, krachtig en kwaliteit. Dat is het uitgangspunt van de opleidingen die verzorgd worden door docenten uit de praktijk. De docenten van Variva zijn werkzaam in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.


ONDERWIJSASSISTENT

In het basisonderwijs wordt al veel gebruik gemaakt van onderwijsassistenten. Het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) is ook volop in ontwikkeling. Veel scholen wijzigen de werkvorm van de lessen in zowel de basisvorming als de bovenbouw van het VMBO.

Het lesgeven stelt steeds hogere eisen aan de leraar, maar ook de organisatie van de school. Het is zaak dat gebruik wordt gemaakt goede werkvormen en dat de wijze waarop de lessen worden gegeven aangepast worden aan de eisen van de tijd, én de leerlingen!

Veel scholen in het basis- en speciaalonderwijs maken al gebruik van onderwijsassistenten. Je kunt voor allerlei taken worden ingezet, ondersteuning van de leerkracht, begeleiding van groepjes of individuele leerlingen, ondersteuning bij activiteiten maar ook werk ‘buiten de klas’ kan door een onderwijsassistent worden gedaan.

Ook het voortgezet onderwijs heeft de Onderwijsassistent ontdekt. Met name de beroepsgerichte sector in de bovenbouw VMBO is bij uitstek geschikt voor de inzet van onderwijsassistenten. De bovenbouw bestaat uit leerjaar 3 en 4. In het 4e jaar nemen leerlingen deel aan het examen (De leeftijd van leerlingen in de bovenbouw varieert van ongeveer 14 tot 17 jaar).

In de onderbouw van het VMBO wordt ook vaker op een andere wijze, bijvoorbeeld projectmatig, gewerkt. Ook hier is de onderwijsassistent een welkome ondersteuning voor het onderwijsteam. Dit geldt ook voor de Regionale Opleidings Centra (ROC’s) en de vakscholen. De leeftijd van de leerlingen varieert dan van 17 tot 21 jaar. Daarnaast zie je veel onderwijsassistenten in HAVO en VWO ondersteunen in bijvoorbeeld de mediatheek.

In deze opleiding staat het beroepsgericht werken centraal en wordt een diploma verkregen waarmee de student zowel kan werken in het (speciaal) basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Het studieprogramma heeft betrekking op de onderstaande kerntaken en werkprocessen:

Basisdeel Kerntaak 1: Begeleiden van kinderen/leerlingen bij hun ontwikkeling;

 1. Je inventariseert de behoeften en wensen van het kind / de leerling
 2. Je bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 3. Je richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten
 4. Je stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
 5. Je stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten
 6. Je ondersteunt bij verzorgende taken
 7. Je zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 8. Je evalueert de werkzaamheden

Profieldeel:

 1. Je bereidt de uitvoering van lesactiviteiten voor
 2. Je voert lesactiviteiten uit
 3. Je biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte lesactiviteiten aan

Basisdeel Kerntaak 2: Werken aan kwaliteit en deskundigheid;

 1. Je werkt aan de eigen deskundigheid
 2. Je werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg

Profieldeel:

 1. Je voert voorwaardelijke werkzaamheden uit voor het lesprogramma
 2. Je voert administratieve taken uit
 3. Je houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen
 4. Je voert coördinerende taken binnen de school uit

DE BEROEPSPRAKTIJK

De opleiding is zeer praktijkgericht. Jouw werkzaamheden in het onderwijs staan centraal. De opleiding ondersteunt de praktijk met opdrachten die je uitvoert tijdens je werk / stage. Studenten ervaren de lessen en opdrachten als uitdagend,praktijkgericht en zo vormgegeven dat er een goede aansluiting is met het werk of stage. Je werkt of loopt tenminste 12 klokuren per week stage, meer uren mag ook. Op je werk / stage word je begeleid door een praktijkopleider.


Stageduur: 480 uur (of dienstbetrekking van tenminste 650 uur op jaarbasis)

Studiebelasting (indicatief): 12 uur per week (exclusief bijeenkomsten en exclusief de stage)

Met ingang van september 2016 zijn keuzedelen onderdeel van een MBO-opleiding. Keuzedelen zijn bedoeld als verdieping of verbreding van het beroep. Zoals het woord aangeeft kun je zelf kiezen uit onderstaande keuzedelen:

– Combifunctionaris IKC / Brede school

– Diversiteit

– Expressief talent

– Jeugd- en opvoedhulp

– Verdieping Onderwijsassistent in VO en MBO

– Doostroom HBO

Naast specifieke, op het beroep gerichte kwalificatie-eisen stelt de minister generieke eisen vast: taal, rekenen en loopbaan en burgerschap.

Nederlands: Lezen, luisteren, spreken/gesprekken en schrijven (3F)

Engels: Lezen, luisteren (B1) en spreken/gesprekken en schrijven (A2)

Rekenen: Beroepseis rekenen minimaal een 5,0 (3F)

Indien je Nederlands of Engels niet toereikend is, bestaat de mogelijkheid tot een intaketoets en extra ondersteunende lessen.

OPLEIDINGSINFORMATIE

Opleidingsniveau: MBO niveau 4

Erkend door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen


Vooropleiding: HAVO of MBO niveau 3 (of vergelijkbaar of hoger).

Bij een lager vooropleidingsniveau adviseren we je eerst de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3) te volgen. Indien dit geen passend traject is wordt op basis van intake geschiktheid voor de opleiding vastgesteld. Je moet dan rekening houden met een langere opleidingsduur.

KOSTEN

 • Lesgeld € 2.140,-
 • Toetsing- licentiekosten € 475,-
 • Examengeld € 475,-
 • Inschrijfkosten: € 90,-
 • De kosten voor de boeken van de opleiding (inclusief readers) bedragen € 308,-

Indien je eerder een diploma bij Variva hebt behaald (niveau 3 of 4) wordt een korting verleend (zie van niveau 3 naar niveau 4).

OPLEIDINGSLOCATIES

Onze opleidingslocaties bevinden zich in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht (nabij CS). Opleidingen starten telkens per september en januari. Alle locaties goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Onderstaand een overzicht van de lesavonden (tijden) en locaties:

maandagavond: Rotterdam (17.30u- 21.30u)

dinsdagavond: Amsterdam en Eindhoven (17.30u – 21.30u)

woensdagavond: Utrecht (17.45u – 21.45u)

donderdagavond: Den Haag (17.00u – 21.00u)

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op: