Bijscholing Kinderopvang Diversiteit

Online Cursus | E-learning

Van iedere professional in het pedagogisch werkveld wordt verwacht dat je kunt omgaan met diversiteit en sensitiviteit toont voor diversiteit. Het gaat dan om het hebben van een open houding, het herkennen van eigen en andermans vooringenomenheid, normen en waarden en het hebben van respect voor de identiteit van anderen en jezelf.

In deze cursus leer je hoe je een informerende en adviserende rol hebt ten opzichte van je collega’s en hoe je hen op dit aspect kunt ondersteunen. Je wordt daarmee aanspreekpunt voor collega’s bij vraagstukken en dilemma’s rond diversiteit.

Deze cursus bereidt je dus voor op een specifieke rol op het gebied van diversiteit, namelijk beleidsondersteunend, adviserend, teamvormend. Je leert de onderlinge diversiteit in het team/de organisatie te benutten ten behoeve van een diverse zorg- of dienstverlening.

Dit is een cursus die iedereen zou moeten volgen!

Nascholing-Algemeen-Diversiteit

Stageduur

Geadviseerd minimaal 115 uur over een periode van maximaal 3 maanden

}

Duur cursus

E-learning: +/- 7 uur

De licentie van de e-learning is 6 maanden geldig.

Niveau

mbo niveau 4

Certificering

Dit MBO keuzedeel is crebo erkend. Na afronding van de e-learning ontvang je een instituutscertificaat van Variva Edu Academy.

Over de e-learning
Diversiteit

Studieprogramma

Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit 4 modules. In de cursus krijg je theorie en opdrachten aangeboden.

De cursus begint met een oriëntatie op het begrip ‘diversiteit’. Je gaat daarnaast ook kijken naar jouw eigen referentiekader met betrekking tot diversiteit.
Vervolgens maak je in de tweede module kennis met een viertal visies op diversiteit vanuit het pedagogische perspectief. Daarnaast leer je hoe er op de werkvloer aandacht besteed kan worden aan diversiteit.
In de derde module zoom je in op diversiteit op teamniveau: hoe kun je binnen jouw team diversiteit effectief vormgeven? Je gaat kijken naar praktische handvatten die voor jouw en het team zeer waardevol kunnen zijn bij het omgaan met diversiteit.
De laatste module gaat over het communicatieve aspect binnen diversiteit. Je leert over beeldvorming bij culturele diversiteit en cultuurverschillen tussen mensen. Daarnaast behandel je aandachtspunten bij interculturele communicatie. Dit kun je mooi toepassen in de praktijk!

Afronden van de cursus

Voor het afronden van deze cursus dien je de gehele e-learning te doorlopen en de kennistoets te behalen met minimaal een 5,5.

  Verwachtingen stage/ werkplek

  Stage lopen

  Voor het goed doorlopen van deze cursus en het kunnen maken van de praktijkopdrachten wordt geadviseerd om 115 uur over 3 maanden stage te lopen gedurende het volgen van de cursus. Dus vanaf de start van de cursus tot en met het behalen van de kennistoets. Hoe lang je over de cursus doet kun je zelf bepalen en met je stageplek afspreken (de licentie van de e-learning is 6 maanden geldig). Je stageplek moet een organisatie zijn waar je kunt werken met kinderen van 0-12 jaar. Je stageplek mag ook de plek zijn waar je al werkzaam bent.

  Verwachtingen stageplek

  Van je stage wordt verwacht dat er een stagebegeleider wordt aangewezen. Je stagebegeleider geeft jouw feedback op je handelen in de praktijk. Daarnaast wordt er verwacht dat je met je stagebegeleider opdrachten uit de online cursus kunt doorspreken en om gerichte feedback kan vragen. Je stagebegeleider kijkt geen opdrachten binnen de e-learning na.

  Studiebelasting

  E-learning: +/- 7 uur

  Stage: we adviseren minimaal 115 uur overeen periode van maximaal 3 maanden.

  Certificering

  Na afronding e-learning ontvang je een instituutscertificaat van Variva Edu Academy.

  Kosten
  • Lesgeld € 180,-

  (De e-learning is vrijgesteld van BTW)

  Voor organisaties kunnen we deze module kosten neutraal aanbieden! Neem contact met ons op voor de subsidiemogelijkheden.