Bijscholing Algemeen

Met een bijscholing kun je je kennis en vaardigheden binnen je vak uitbreiden. Op deze manier ben je in staat om beter bij te dragen aan de ontwikkeling en ondersteuning van kinderen. Je kunt een bijscholing volgen om je te specialiseren binnen een bepaald beroep. Ook kun je een bijscholing volgen waarmee je met een verouderd/zijdelings verbonden diploma, toch in een bepaalde branche aan de slag kunt gaan. Onderstaand vind je verschillende cursussen en e-learnings die je kunt volgen bij ons.

Nascholing-Algemeen-Expressief-Talent

Expressief Talent

Bijscholing Algemeen

Als je kiest voor de cursus Expressief talent kun je daar verschillende redenen voor hebben. Misschien vind je het heel leuk om op verschillende manieren expressief en creatief bezig te zijn. Of  vind je het juist heel belangrijk om dit bij kinderen te stimuleren, maar zeg je van jezelf dat je helemaal niet creatief bent.

Nascholing-Algemeen-Jeugd-en-opvoedhulp

Jeugd en Opvoedhulp

Bijscholing Algemeen

Jeugd- en opvoedhulp doet er toe!  Dat vinden we met zijn allen. Kijk maar eens naar de uitgebreide berichtgeving in de media over het onderwerp Jeugd- en opvoedhulp. We zien een ontwikkeling waarin kinderen en jongeren met een specifieke begeleidingsbehoefte en/of hulpvraag, langer in het reguliere onderwijs verblijven of binnen de reguliere opvang.

Nascholing-Algemeen-Diversiteit

Diversiteit

Bijscholing Algemeen

Diversiteit staat voor verscheidenheid en variatie. Onder diversiteit verstaan we in het kader van deze cursus, die afgeleid is van het MBO keuzedeel,  verschillen tussen mensen op basis van culturele achtergrond, sekse, leeftijd, levensovertuiging, leef- of opvoedingsstijl, samenlevingsvorm, seksuele geaardheid, sociaal-maatschappelijke positie, het al dan niet hebben van een beperking of gedragsprobleem, of welk ander verschil dan ook.

Nascholing-Algemeen-Gezonde-Leefstijl-e-learning

Gezonde leefstijl

Bijscholing Algemeen

De laatste tijd is er veel aandacht voor een gezonde leefstijl bij kinderen. Niet zo gek, want jong geleerd is oud gedaan! Kinderen die voldoende bewegen en gezond eten hebben een grotere kans om op te groeien tot gezonde volwassenen dan kinderen die dat niet doen.

Bijscholing Algemeen

Verdieping, verbreding en verdere professionalisering

Wij bieden ook bijscholing voor EHBOBHV en preventiemedewerker aan. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Meer informatie?

Heb je interesse in een van onze bijscholingen? Je kunt via onderstaand formulier contact met ons opnemen.

Algemene Voorwaarden

10 + 4 =

FAQ

Moet ik stage lopen (of werken) bij een erkend leerbedrijf?

Ja, de stage (of werkplek) moet beschikken over een erkenning. Zie www.stagemarkt.nl of het leerbedrijf erkend is. (Uitgezonderd: de cursussen Nederlands 3F)

Hoelang duurt een bijscholing?

De studieduur is flexibel. Dit ligt aan de snelheid waarmee de e-learning en de opdrachten worden doorlopen. Zie hiervoor ook het kopje ‘studiebelasting’ bij de betreffende bijscholing.

Wordt mijn bijscholing afgesloten met een examen?

Dit verschilt per bijscholing. Zie het kopje ‘studiebelasting’ of ‘examinering’ bij de betreffende bijscholing.

Krijg ik begeleiding van een docent?

Bij de bijscholing Nederlands 3F (mondeling) volg je een digitale les die wordt verzorgd door een docent Nederlands.

De bijscholing Ontwikkelingsgericht werken in de VVE volg je onder begeleiding van een docent. Bij andere bijscholingen is er geen begeleiding van een docent.

Kan ik meteen starten?

Bij bijna alle bijscholingen kun je starten zodra je toegang hebt tot de e-learning.

Alleen bij Nederlands 3F: kinderopvang (mondeling) is de start afhankelijk van voldoende deelnemers. Doorgaans start er iedere 2 á 3 maanden een nieuwe groep.

Wordt de gehele bijscholing online verzorgd?

De bijscholingen met e-learning zijn geheel online te volgen. Een eventueel praktijkexamen voer je uit op je stage- of werkplek.

De examens Nederlands (mondeling, schrijven en/of lezen) leg je ook online af.

Welke bijscholingen zijn van belang voor de wet IKK en/of cao Kinderopvang?

Werken met baby’s:

De bijscholing voldoet aan de eisen van de wet IKK en cao Kinderopvang (FCB).

Ontwikkelingsgericht werken in de VVE:

Ontwikkelingsgericht werken in de VVE is een MBO-keuzedeel en, in combinatie met je opleiding Pedagogisch Medewerker (of een oud- vergelijkbaar diploma), kwalificeert je dit als basis-VVE vaardig en voldoet aan de eisen die de CAO Kinderopvang stelt.

Let op: je Nederlands betreft op de onderdelen lezen – luisteren, spreken en gesprekken, tenminste niveau 3F. Beschik je niet over dit niveau, dan kan deze bijscholing worden gevolgd in combinatie met een bijscholing Nederlands 3F voor het betreffende onderdeel.

Nederlands 3F Kinderopvang:

Variva is een erkende MBO instelling en het certificaat voldoet aan de eisen van de wet IKK.

Wat studenten zeggen

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Mijn naam is Arlinda, 46 jaar en moeder van 2 dochters van 17 en 21 jaar, afgelopen jaar heb de studie pedagogisch medewerker kinderopvang gevolgd bij variva, ik heb dit als erg positief ervaren.

Door onder andere het maken van een goede planning heb ik alle stappen van de studie kunnen doorlopen en heb ik mijn opleiding in 1 jaar met een goed resultaat kunnen afronden en heb ik mijn diploma behaald, met als resultaat dat ik nu de leukste baan heb die er is!

Variva is altijd bereid geweest om in alle opzichten mij goed te begeleiden met de opleiding door bijvoorbeeld mee te denken met de opdrachten die je moet doen voor je stage en examens. Variva is laagdrempelig en erg toegankelijk.

De schooldagen waren heel leerzaam en e r was een ongedwongen sfeer waardoor het leren leuk was. Al met al kijk ik terug op een leuk,  leerzaam en fijn jaar.