Nascholing Algemeen Jeugd & Opvoedhulp

Online Cursus | E-learning

We zien een ontwikkeling waarin jeugdigen met een specifieke begeleidingsbehoefte en/of hulpvraag langer in het reguliere onderwijs of kinderopvang verblijven. Dit zorgt dat jij als (Gespecialiseerd) Pedagogisch Medewerker in aanraking komt met nieuwe thema’s en problematieken.

Het is belangrijk dat jij vanuit jouw rol en deskundigheid jouw steentje bij kunt dragen aan de ontwikkeling van deze jeugdigen. Daarom bieden wij deze cursus aan ter verbreding en verdieping van jouw deskundigheid als (Gespecialiseerd) Pedagogisch Medewerker.

Nascholing-Algemeen-Jeugd-&-opvoedhulp

Stageduur

Geadviseerd minimaal 160 uur over een periode van 6 maanden

}

Duur cursus

De licentie van de e-learning is 6 maanden geldig. De e-learning duurt +/- 32 uur en het praktijkexamen 6 uur

Niveau

mbo niveau 4

Certificering

Na afronding e-learning en examinering ontvang je een erkend mbo keuzedeel certificaat!

Over de e-learning Jeugd & Opvoedhulp

Algemeen

Bij het werken binnen jeugd- en opvoedhulpinstellingen, zoals het passend onderwijs, een LVB-groep, zorgboerderij, gezinsvervangend tehuis, orthopedagogische instellingen of een jongerencentrum, worden bijzondere vaardigheden verwacht van pedagogisch medewerkers.

In deze online cursus, welke bestaat uit 4  modules, verdiep je jezelf in de organisatie van de jeugdzorg in Nederland, de doelgroep waarmee je gaat werken, de werkwijze/behandeling en begeleiding van de jeugdigen en een mogelijke doorstroom naar een hbo-opleiding op het gebied van Jeugd- en Opvoedhulp.

  Studieprogramma

  INHOUD VAN DE CURSUS

  In de eerste module van deze cursus maak je kennis met de organisatie van de jeugdzorg in       Nederland. Wat valt er allemaal onder de jeugdzorg en welke wet- en regelgeving is relevant voor jou als jeugd- en opvoedhulpverlener?

  In de tweede module zoom je in op de specifieke doelgroep van een Jeugd- en Opvoedhulp. Met welke jeugdigen krijg je te maken en wat voor problematiek kom je tegen in de praktijk? Je leert wat een normale en een afwijkende ontwikkeling inhoudt en welke gedragsproblemen of leerstoornissen je tegen kunt komen.

  In de derde module leer je meer over de verschillende werkwijzen die je kunt kiezen. Je maakt kennis met de verschillende methoden die er zijn, zoals de vraaggerichte of oplossingsgerichte methode. Ook behandelen we het verschil tussen begeleiding en behandeling in een groep en individueel. Je oefent met begeleidings- en behandelplannen en leert zo welke onderdelen hierin belangrijk zijn en hoe je objectief kunt observeren, rapporteren en concluderen.

  In de laatste module kijk je naar de mogelijkheden die er zijn voor een specialisatie in Jeugd- en Opvoedhulp op hbo-niveau. Na het volgen van deze module weet jij precies wat je nodig hebt om je verder te gaan specialiseren op hbo-niveau.

  STAGE
  Voor het goed doorlopen van deze cursus en het kunnen maken van de praktijkopdrachten wordt verplicht om 160 uur stage te lopen vanaf de start van de cursus tot en met het behalen van het praktijkexamen. Hoe lang je over de cursus doet kun je zelf bepalen en met je stageplek afspreken (de licentie van de e-learning is 6 maanden geldig). Je stageplek moet een organisatie zijn waar je kunt werken met jeugdigen. Je stageplek mag ook de plek zijn waar je al werkzaam bent.

  VERWACHTING STAGEPLEK
  Van je stage wordt verwacht dat er een stagebegeleider wordt aangewezen. Je stagebegeleider geeft jouw feedback op je handelen in de praktijk. Daarnaast wordt er verwacht dat je met je stagebegeleider opdrachten uit de onlinecursus kunt doorspreken en om gerichte feedback kan vragen. Je stagebegeleider kijkt geen opdrachten binnen de e-learning na. Je dient een praktijkovereenkomst aan te gaan met je stageplek.

  Studiebelasting

  E-learning: 32 uur
  Praktijkexamen: 6 uur
  Stage lopen: minimaal 160 uur

  Certificering

  Jeugd en Opvoedhulp is een gecertificeerd MBO keuzedeel.

  Dit betekent dat je, na afronding van de online cursus en het maken van het praktijkexamen, een erkend mbo-keuzedeel certificaat ontvangt.

  Dit certificaat wordt ingeschreven in het diplomaregister van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

  Kosten
  • Lesgeld: € 345,-
  • Examen   € 45,-

  (De e-learning is vrijgesteld van BTW)