Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

logo Variva

085 90 22 955

info@variva.nl

5 locaties

logo Variva

Werken met baby’s

Goede begeleiding

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Variva Edu Academy
5.0
2016-03-14T15:19:08+02:00

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.
0
1
Variva Edu Academy
CRKBO-Geregistreerde-instelling---NRTO-Keumerk

Werken met baby’s (wet IKK erkend)

FCB erkende-opleiding Werken met baby’s (voldoet aan wet IKK plus MBO-certificaat!)

Per 2023 moeten alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken specifiek worden geschoold.  Deze erkende opleiding  ‘Werken met baby’s gaat over de manieren hoe je als pedagogisch medewerker, in je dagelijks werk met kinderen van 0 -2 jaar, gericht en professioneel aandacht kunt besteden aan deze leeftijdsgroep. Met deze opleiding voldoe je aan de specifieke eisen die de wet IKK stelt per 1 janauri 2023.

Deze online nascholing  ‘Werken met baby’s gaat over de manieren hoe je als pedagogisch medewerker, in je dagelijks werk met kinderen van 0 -2 jaar, gericht en professioneel aandacht kunt besteden aan deze leeftijdsgroep.  

Dit alles is uitgewerkt in verschillende modules. De modules bevatten lessen. Alle lessen bevatten gerichte theorie met bijpassende leerdoelen en opdrachten. Volg alle opdrachten daarom stap voor stap en oefen zo gericht!  

INHOUD VAN DE CURSUS

De cursus bestaat uit 4 modules en 7 lessen. In de cursus krijg je theorie en opdrachten aangeboden. De e-learning sluit je af met een kennistoets. Je maakt ter afsluiting een praktijkexamen op je stageplek.

In de eerste module van deze cursus ga je je verdiepen in de ontwikkeling van baby’s. Je leert specifiek hoe het brein zich ontwikkeld in de babyfase. Daarnaast leer je hoe de fysieke-, cognitieve-, motorische-, sociaal-emotionele- en taalontwikkeling verloopt van 0 tot 2 jaar. In deze module worden ook de mijlpalen behandeld die een kind in deze leeftijdsfase bereikt.
In de tweede module leer je hoe je de verschillende ontwikkelingsgebieden in de leeftijdfase van 0-2 jaar kunt stimuleren met de inzet van materialen en het aanbieden van activiteiten.
In de derde module komt er aan bod hoe je een baby goede verzorging biedt en hoe je interacties tussen kinderen goed kunt begeleiden.
In de laatste module wordt er aandacht besteed aan het contact met ouders en hoe jij zelf invloed hebt op baby’s.

De cursus sluit je af met een kennistoets in de online leeromgeving en een praktijkexamen op je werkplek. Hierna kun jij je een gespecialiseerd medewerker Werken met baby’s noemen!


STAGE LOPEN

Voor het goed doorlopen van deze cursus en het kunnen maken van de praktijkopdrachten wordt verplicht om 55 uur over 3 maanden stage te lopen vanaf de start van de cursus tot en met het behalen van het praktijkexamen. Hoe lang je over de cursus doet kun je zelf bepalen en met je stageplek afspreken. Je stageplek moet een organisatie zijn waar je kunt werken met baby’s. Je stageplek mag ook de plek zijn waar je al werkzaam bent.


VERWACHTING STAGEPLEK

Van je stage wordt verwacht dat er een stagebegeleider wordt aangewezen. Je stagebegeleider geeft jouw feedback op je handelen in de praktijk. Daarnaast wordt er verwacht dat je met je stagebegeleider opdrachten uit de online cursus kunt doorspreken en om gerichte feedback kan vragen. Je stagebegeleider kijkt geen opdrachten binnen de e-learning na. Je dient een praktijkovereenkomst aan te gaan met je stageplek.

E-learning: +/- 7 uur
Praktijkexamen: minimaal 6 uur
Stage lopen: geadviseerd minimaal 55 uur

Werken met baby’s is een gecertificeerd MBO keuzedeel. Dit betekent dat je een erkend MBO keuzedeel certificaat ontvangt. Dit certificaat wordt ingeschreven in het diplomaregister van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

De opleiding voldoet aan de eisen van de wet IKK en cao Kinderopvang (FCB).

  • Lesgeld € 90,-
  • Examen: € 45,-

(Vrijgesteld van BTW)

Voor organisaties kunnen we deze module kosten neutraal aanbieden! Neem contact met ons op voor de subsidiemogelijkheden.

Vragen?  Neem dan gerust contact met ons op.