Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

logo Variva

085 90 22 955

info@variva.nl

5 locaties

logo Variva

Pedagogiek 0-13 jr (FCB erkend)

CRKBO-Geregistreerde-instelling---NRTO-Keumerk

Goede begeleiding

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Variva Edu Academy
5.0
2016-03-14T15:19:08+02:00

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.
0
1
Variva Edu Academy

Pedagogiek 0-13 jr (FCB erkend)

Tijdens de bijscholing pedagogiek 0 tot 13 jaar je hoe je de pedagogische kwaliteit vergroot in het werken met  kinderen van 0-13 jaar. Een belangrijk leerdoel is het concreet stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vanuit de vier pedagogische kerndoelen en het pedagogisch beleidsplan van jouw organisatie.

Pedagogiek-0-13-jr-(FCB-erkend)
Start flexibel, je kunt op elk gewenst moment starten
Leslocatie De lessen worden gegeven in een virtual classroom. Het eindasessment (gesprek) vindt plaats op één van de locaties van Variva Edu Academy (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht of Eindhoven)
Aantal lessen 5 lessen van 4 uur (virtueel klaslokaal)
Cursusduur 6 – 8 weken, je mag er ook langer over doen en lessen opnieuw volgen (tot 26 weken)
Studiebelasting 4 uur per bijeenkomst en 5 uur zelfstudie per bijeenkomst (totaal 40 uur)
Niveau MBO4 Plus / HBO
Accreditatie Erkend certificaat voor bewijs scholing Pedagogiek 0-13 jaar
Deelnameprijs € 695,-

Tijdens deze bijscholing pedagogiek 0 tot 13 jaar leer je hoe je de pedagogische kwaliteit vergroot in het werken met  kinderen van 0-13 jaar. Een belangrijk leerdoel is het concreet stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vanuit de vier pedagogische kerndoelen en het pedagogisch beleidsplan van jouw organisatie.

Je leert manieren om ontwikkelingsgerichte feedback te geven en hoe je gedrag van kinderen bespreekbaar maakt. Je blijft hierbij oog houden voor de kwaliteiten van de kinderen. Je werkt op methodische wijze aan de ontwikkeling van kinderen door het aanbieden van activiteiten die de competenties van kinderen stimuleren.

Onze bijscholing ‘pedagogiek 0 tot 13 jaar’ geeft de mogelijkheid om als pedagogisch professional ook jouw talenten en kwaliteiten optimaal in te zetten voor kwalitatieve en verantwoorde kinderopvang.

Deze bijscholing wordt verzorgd door ervaren docenten die zelf ook in de praktijk actief zijn, zodat zij gemakkelijk de verbinding vanuit de theorie leggen met de beroepspraktijk.

De combinatie van het volgen van de bijeenkomsten, het maken van ontwikkelingsgerichte praktijkopdrachten, het enthousiasme van de docent en de intervisie met medestudenten zorgen ervoor dat je leerervaringen optimaal zijn!

Deze leergang wordt verzorgd door ervaren docenten/trainers die zelf ook in de praktijk actief zijn, zodat zij gemakkelijk de verbinding vanuit de theorie leggen met de praktijk.

De combinatie van het volgen van de bijeenkomsten, het maken van ontwikkelingsgerichte praktijkopdrachten, het enthousiasme van de docent en de intervisie met medestudenten zorgen ervoor dat je leerervaringen optimaal zijn! Natuurlijk staat in alle bijeenkomsten jouw persoonlijke ontwikkeling als pedagogisch medewerker centraal.


De bijscholing bestaat uit de volgende bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1: Pedagogische visies, de 4 pedagogische kerndoelen, en jouw rol als pedagogisch professional. En het opstellen van jouw persoonlijk ontwikkel plan.

Bijeenkomst 2:. Ontwikkelingspsychologie en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vanuit de 4 pedagogische basisdoelen en het pedagogisch beleid

Bijeenkomst 3: observeren van de ontwikkeling van kinderen, registeren, rapporteren en gedrag bespreekbaar maken. Dit in aansluiting op het pedagogisch beleid

Bijeenkomst 4: Ontwikkeling stimuleren van kinderen door middel van effectieve inzet van jouw interactievaardigheden. Het pedagogisch beleid vertaalt naar de praktijk

Bijeenkomst 5: Assessment gesprek a.d.h.v. opdrachten en leerproces reflectieverslag

Deze bijscholing is speciaal bedoeld voor pedagogisch medewerkers met een oud diploma dat niet kwalificeert voor de dagopvang.

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft besloten de diplomalijst van de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker per 1 november 2020 uit te breiden. Twaalf diploma’s zijn terug op de diplomalijst. Met aanvullend bewijs kwalificeren deze diploma’s voor de dagopvang.

De scholing Pedagogiek 0-13 jaar zorgt ervoor dat je gecertificeerd wordt en voldoet aan de eisen die de cao-partners stellen.

De bijscholing is bedoeld in combinatie met onderstaande diploma’s:


Mbo niveau 4 (voorgangers SPW-4):

 • Activiteitenbegeleider (AB)
 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Agogisch Werk
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Residentieel werk (RW)
 • Sociaal-agogisch II (MBO-SA-II richting (semi)residentiele hulpverlening

Hbo bachelor niveau (voorgangers SPH):

 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Educatieve therapie (van Mikojel)
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Kreatief educatief Werk

 

De bijscholing is speciaal ontwikkeld op basis van de kwalificatie-eisen pedagogisch coach /  beleidsmedewerker vanuit het FCB service document van de cao Kinderopvang en de leerdoelen scholing Pedagogiek 0-13 jaar. 

Je ontvangt een certificaat  dat voldoet aan de eisen van de cao-partners en staat op de lijst met goedgekeurde scholing Pedagogiek 0 – 13 jaar.

DEELNAME PRIJS: 

 • Lesgeld € 695,-  (inclusief online leeromgeving)
 • Boeken € 47,- (zelf aan te schaffen)
 • Inschrijf- en administratiekosten € 90,- (als je eerder een opleiding bij Variva hebt gevolgd is dit niet van toepassing).
 • Na 2 weken x 12 uur kan de student 100% ingezet worden als zij in opleiding is in de dagopvang.
 • Minimaal 96 uur in totaal stage
 • De student mag op 1 groep KDV stage lopen en kan er ook voor kiezen om de BPV uren over 2 doelgroepen te verspreiden. Dit kan met de werkgever worden afgestemd.

Voor deze bijscholing plan je zelf de data die in jouw agenda passen!

Variva Edu Academy is de grootste aanbieder van pedagogische opleidingen voor de kinderopvang. Hierdoor kunnen wij een module aanbieden waarin je zelf kunt aanmelden voor (virtuele) klassikale lessen die op verschillende momenten in de maand plaatsvinden.

Je volgt 4 lessen van 4 uur op tijdstippen die jou passen. Het is geen probleem als je op een ander moment een les bijwoont, ook mag je een les inhalen of zelfs een tweede keer bijwonen!

Daarnaast is één dagdeel gereserveerd voor intervisie, dit plannen we in overleg met jou en de andere deelnemers.

Aan een les is een opdracht gekoppeld die je uitvoert in de praktijk, dit betreft 4 opdrachten. In een asessement (eindgesprek) wordt beoordeeld of je de leerdoelen hebt behaald.  Dit eingesprek wordt in overleg met jou ingepland.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.