Scholing
Pedagogiek 0 -13 jaar (Branche erkend)

Online Cursus | E-learning

Tijdens de bijscholing pedagogiek 0 tot 13 jaar leer je hoe je de pedagogische kwaliteit vergroot in het werken met  kinderen van 0-13 jaar. Hierbij is het belangrijk dat je de 6 interactie vaardigheden kunt inzetten bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast werk je vanuit de vier pedagogische kerndoelen en het pedagogisch beleidsplan van jouw organisatie.

Nascholing-kinderopvang-Pedagogiek-0-13-jaar

Aantal lessen

4 online bijeenkomsten van 2 uur + een eindgesprek

}

Studiebelasting en cursusduur

De e-learning duurt +/- 40 uur. De cursusduur is 3 tot 4 maanden (met uitloop tot 6 maanden)

Niveau

mbo 4 bijscholing

Certificering

Na afronding e-learning en examinering ontvang je een instituutscertificaat van Variva Edu Academy.

Over de e-learning Pedagogiek 0 -13 jaar

Algemeen

Voor deze bijscholing plan je zelf de data die in jouw agenda passen voor de e-learning!

Variva Edu Academy is de grootste aanbieder van pedagogische opleidingen voor de kinderopvang. Hierdoor kunnen wij zowel een e-learning module aanbieden en daarnaast kun je je aanmelden voor (virtuele) klassikale lessen die op verschillende momenten in de maand plaatsvinden.

Je neemt 4 keer deel aan een bijeenkomst van 2 uur op data die voor jou passen. Het is geen probleem als je op een ander moment een bijeenkomst bijwoont. Ook mag je bijeenkomsten vaker dan 4 keer bijwonen! De bijeenkomsten staan in het teken van intervisie en tijdens de bijeenkomsten kun je vragen stellen over het geleerde.

Er zijn theorie en praktijkopdrachten verwerkt in de e-learning die je uitvoert in de praktijk. In totaal zijn dit er 3. In een assessment (eindgesprek) wordt beoordeeld of je de leerdoelen hebt behaald.  Dit eindgesprek wordt in overleg met jou ingepland.

  Studieprogramma

  Deze leergang wordt verzorgd middels e-learning. Daarnaast worden de bijeenkomsten gehouden door ervaren docenten/trainers die zelf ook in de praktijk actief zijn, zodat zij gemakkelijk de verbinding vanuit de theorie leggen met de praktijk.

  De combinatie van het volgen van de bijeenkomsten, het doorlopen van de e-learning, het  maken van ontwikkelingsgerichte praktijkopdrachten, het enthousiasme van de docent en de intervisie met medestudenten zorgen ervoor dat je leerervaringen optimaal zijn! Natuurlijk staat in alle bijeenkomsten jouw persoonlijke ontwikkeling als pedagogisch medewerker centraal

  De bijscholing bestaat uit de volgende modules:

  In de eerste module behandelen we pedagogische visies, de 4 pedagogische kerndoelen, en jouw rol als pedagogisch professional. En het opstellen van jouw persoonlijk ontwikkel plan.

  Module twee gaat  over ontwikkelingspsychologie en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vanuit de 4 pedagogische basisdoelen en het pedagogisch beleid

  Observeren van de ontwikkeling van kinderen, registeren, rapporteren en gedrag bespreekbaar maken behandelen we in module drie. Dit in aansluiting op het pedagogisch beleid

  Ten slotte behandelen we in module vier de ontwikkeling stimuleren van kinderen door middel van effectieve inzet van jouw interactievaardigheden. Het pedagogisch beleid vertaalt naar de praktijk

  Op afspraak: Assessment gesprek a.d.h.v. opdrachten en leerproces reflectieverslag

  Doelgroep

  Deze bijscholing is speciaal bedoeld voor pedagogisch medewerkers met een verouderd diploma dat niet kwalificeert voor de kinderopvang.

  Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft besloten de diplomalijst van de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker per 1 november 2020 uit te breiden. Met aanvullend bewijs kwalificeren diverse verouderde diploma’s voor de dagopvang, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang.

  De scholing Pedagogiek 0-13 jaar zorgt ervoor dat je gecertificeerd wordt en voldoet aan de eisen die de cao-partners stellen.

  Deze bijscholing is bedoeld in combinatie met diploma’s, die de vermelding krijgen “Hier is aanvullend bewijs bij vereist” uit de diplomacheck van Kinderopvang werkt! en waarbij de “Scholing Pedagogiek 0-13 jaar” van Variva Edu Academy in het overzicht van aanvullende bewijsstukken staat. Onze bijscholing wordt vermeld in de aanvullende bewijsstukken voor de volgende categorieën:

  • A2 groep 1
  • A2 groep 2
  • A2 groep 3
  • A2 groep 4

  Wil je weten of jouw behaalde diploma in combinatie met onze bijscholing voldoende is om te kwalificeren voor de kinderopvang, maak dan gebruik van onderstaande link voor de diplomacheck:

  https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang?gclid=EAIaIQobChMIsLjyoom67wIVitV3Ch2ozwNmEAAYASACEgJbnfD_BwEdat

   

  Accreditatie

  De bijscholing is speciaal ontwikkeld op basis van de kwalificatie-eisen pedagogisch coach /  beleidsmedewerker vanuit het FCB service document van de cao Kinderopvang en de leerdoelen scholing Pedagogiek 0-13 jaar. 

  Je ontvangt een certificaat  dat voldoet aan de eisen van de cao-partners en staat op de lijst met goedgekeurde scholing Pedagogiek 0-13 jaar.

  Kosten
  • Lesgeld € 495,-  (inclusief online leeromgeving)
  • Inschrijf- en administratiekosten € 90,-

  Indien je eerder een opleiding bij Variva hebt gevolgd, dan komen de inschrijf- en administratiekosten te vervallen.

  Voorwaarden
  • Na 2 weken x 12 uur kan de student 100% ingezet worden als zij in opleiding is in de dagopvang.
  • Minimaal 96 uur in totaal stage
  • De student mag op 1 groep KDV stage lopen en kan er ook voor kiezen om de BPV uren over 2 doelgroepen te verspreiden. Dit kan met de werkgever worden afgestemd.
  Bijeenkomsten

  Voor deze bijscholing plan je zelf de datums die in jouw agenda passen voor de e-learning!

  Variva Edu Academy is de grootste aanbieder van pedagogische opleidingen voor de kinderopvang. Hierdoor kunnen wij zowel een e-learning modules aanbieden en daarnaast kun je je aanmelden voor virtuele bijeenkomsten die op 2 x in de maand plaatsvinden.

  Je neemt 4 keer deel aan een bijeenkomst van 2 uur op data die voor jou passen. Het is geen probleem als je op een ander moment een bijeenkomst bijwoont. Ook mag je bijeenkomsten vaker dan 4 keer bijwonen! De bijeenkomsten staan in het teken van intervisie en tijdens de bijeenkomsten kun je vragen stellen over het geleerde.

  De e-learning bestaat uit theorie en praktijkopdrachten, welke je uitvoert in de praktijk. In totaal zijn dit er 3 praktijkopdrachten. Tijdens een assessment (eindgesprek) wordt beoordeeld of met de praktijkopdrachten je de leerdoelen hebt behaald. Dit eindgesprek wordt in overleg met jou ingepland.

  De bijeenkomsten worden verzorgd op vrijdagen van 10:00 uur tot 12:00 uur op de onderstaande datums:

  Bijeenkomsten 2022:

  • 14 januari 2022
  • 28 januari 2022
  • 11 februari 2022
  • 11 maart 2022
  • 25 maart 2022
  • 8 april 2022
  • 22 april 2022
  • 20 mei 2022
  • 3 juni 2022
  • 17 juni 2022
  • 1 juli 2022
  • Assessment (eindgesprek) wordt in overleg ingepland

  FAQ Leergang Pedagogiek 0-13 jaar

  Wat is het verschil tussen Pedagogisch Coach en bijscholing Pedagogiek 0 – 13 jaar?

  De bijscholing Pedagogiek 0-13 jaar is speciaal bedoeld voor pedagogisch medewerkers met een oud diploma dat niet kwalificeert voor de dagopvang. Tijdens de bijscholing leer je hoe je de pedagogische kwaliteit vergroot in het werken met kinderen van 0-13 jaar.

  De leergang Pedagogisch Coach is gericht op het leren coachen van pedagogisch medewerkers met het oog op de pedagogische basisdoelen.

  Is alleen de bijscholing Pedagogiek 0-13 jaar voldoende om te kunnen werken in de kinderopvang?

  Nee. De bijscholing is specifiek bedoeld voor pedagogisch medewerkers met een oud diploma dat niet kwalificeert voor de dagopvang. Het certificaat is dus alleen geldig in combinatie met je oude diploma.

  Check via de diplomacheck of jouw diploma ook in aanmerking komt voor de bijscholing Pedagogiek:

  Diplomacheck | Kinderopvang werkt! (kinderopvang-werkt.nl)

  Is het certificaat van de bijscholing Pedagogiek 0-13 jaar erkend?

  Na de bijscholing ontvang je een certificaat dat voldoet aan de eisen van de cao-partners. Het certificaat staat op de lijst met goedgekeurde scholing Pedagogiek 0-13 jaar.

  Moet ik stage lopen (of werken) bij een erkend leerbedrijf?

  Ja, de stage (of werkplek) moet beschikken over een erkenning. Zie de website www.stagemarkt.nl of het leerbedrijf een erkenning heeft.

  Zijn de bijeenkomsten op locatie?

  Nee, alle bijeenkomsten zijn online en worden verzorgd door ervaren docenten/trainers. De bijeenkomsten in de cursus Pedagogisch Coach vinden plaats op woensdagen van 10:00u – 17:00u (zie ‘datums’ voor de planning). Pedagogiek 0-13 jaar vindt plaats op vrijdagen om de week van 10:00u – 12:00u (zie ‘datums’ voor de planning).

  Kan ik later instromen en starten met de bijeenkomsten?

  Bij de leergang Pedagogisch coach is dit niet mogelijk. Hier volg je vanaf een vast startmoment alle bijeenkomsten.

  De bijscholing Pedagogiek 0-13 jaar kan doorlopend worden gestart. Het is van belang dat je minimaal 4 bijeenkomsten volgt (zie ‘datums’ voor de planning).

  Let op: het is van belang dat je gelijktijdig stageloopt wanneer je start met de e-learning en deelneemt aan de bijeenkomsten.