Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

logo Variva

085 90 22 955

info@variva.nl

5 locaties

logo Variva

Pedagogiek 0-13 jr (FCB erkend)

CRKBO-Geregistreerde-instelling---NRTO-Keumerk

Goede begeleiding

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Variva Edu Academy
5.0
2016-03-14T15:19:08+02:00

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.
0
1
Variva Edu Academy

Pedagogiek 0-13 jr (FCB erkend)

Tijdens de bijscholing pedagogiek 0 tot 13 jaar leer je hoe je de pedagogische kwaliteit vergroot in het werken met  kinderen van 0-13 jaar. Hierbij is het belangrijk dat je de 6 interactie vaardigheden kunt inzetten bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast werk je vanuit de vier pedagogische kerndoelen en het pedagogisch beleidsplan van jouw organisatie.

Pedagogiek-0-13-jr-(FCB-erkend)
Start flexibel, je kunt op elk gewenst moment starten met onze e-learning.
Aantal lessen 5 online bijeenkomsten van 2 uur (intervisie en Q&A)
Studiebelasting 2 uur per online bijeenkomst, 3 uur zelfstudie per bijeenkomst en e-learning (totaal 40 uur)
Niveau MBO4 bijscholing

Voor deze bijscholing plan je zelf de data die in jouw agenda passen voor de e-learning!

Variva Edu Academy is de grootste aanbieder van pedagogische opleidingen voor de kinderopvang. Hierdoor kunnen wij zowel een e-learning module aanbieden en daarnaast kun je je aanmelden voor (virtuele) klassikale lessen die op verschillende momenten in de maand plaatsvinden.

Je neemt 4 keer deel aan een bijeenkomst van 2 uur op data die voor jou passen. Het is geen probleem als je op een ander moment een bijeenkomst bijwoont. Ook mag je bijeenkomsten vaker dan 4 keer bijwonen! De bijeenkomsten staan in het teken van intervisie en tijdens de bijeenkomsten kun je vragen stellen over het geleerde.

In de e-learning zijn theorie en praktijkopdrachten verwerkt die je uitvoert in de praktijk. In totaal zijn dit er 3. In een assessment (eindgesprek) wordt beoordeeld of je de leerdoelen hebt behaald.  Dit eindgesprek wordt in overleg met jou ingepland.

Programma:

Deze leergang wordt verzorgd middels e-learning. Daarnaast worden de bijeenkomsten gehouden door ervaren docenten/trainers die zelf ook in de praktijk actief zijn, zodat zij gemakkelijk de verbinding vanuit de theorie leggen met de praktijk.

De combinatie van het volgen van de bijeenkomsten, het doorlopen van de e-learning, het  maken van ontwikkelingsgerichte praktijkopdrachten, het enthousiasme van de docent en de intervisie met medestudenten zorgen ervoor dat je leerervaringen optimaal zijn! Natuurlijk staat in alle bijeenkomsten jouw persoonlijke ontwikkeling als pedagogisch medewerker centraal

De bijscholing bestaat uit de volgende modules:

Module 1: Pedagogische visies, de 4 pedagogische kerndoelen, en jouw rol als pedagogisch professional. En het opstellen van jouw persoonlijk ontwikkel plan.

Module 2:. Ontwikkelingspsychologie en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vanuit de 4 pedagogische basisdoelen en het pedagogisch beleid

Module 3:  Observeren van de ontwikkeling van kinderen, registeren, rapporteren en gedrag bespreekbaar maken. Dit in aansluiting op het pedagogisch beleid

Module 4: Ontwikkeling stimuleren van kinderen door middel van effectieve inzet van jouw interactievaardigheden. Het pedagogisch beleid vertaalt naar de praktijk

Op afspraak: Assessment gesprek a.d.h.v. opdrachten en leerproces reflectieverslag

Deze bijscholing is speciaal bedoeld voor pedagogisch medewerkers met een oud diploma dat niet kwalificeert voor de dagopvang.

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft besloten de diplomalijst van de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker per 1 november 2020 uit te breiden. Twaalf diploma’s zijn terug op de diplomalijst. Met aanvullend bewijs kwalificeren deze diploma’s voor de dagopvang.

De scholing Pedagogiek 0-13 jaar zorgt ervoor dat je gecertificeerd wordt en voldoet aan de eisen die de cao-partners stellen.

De bijscholing is bedoeld in combinatie met onderstaande diploma’s:


Mbo niveau 4 (voorgangers SPW-4):

 • Activiteitenbegeleider (AB)
 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Agogisch Werk
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Residentieel werk (RW)
 • Sociaal-agogisch II (MBO-SA-II richting (semi)residentiele hulpverlening

Hbo bachelor niveau (voorgangers SPH):

 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Educatieve therapie (van Mikojel)
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Kreatief educatief Werk

De bijscholing is speciaal ontwikkeld op basis van de kwalificatie-eisen pedagogisch coach /  beleidsmedewerker vanuit het FCB service document van de cao Kinderopvang en de leerdoelen scholing Pedagogiek 0-13 jaar. 

Je ontvangt een certificaat  dat voldoet aan de eisen van de cao-partners en staat op de lijst met goedgekeurde scholing Pedagogiek 0-13 jaar.

DEELNAME PRIJS: 

 • Lesgeld € 495,-  (inclusief online leeromgeving)
 • Inschrijf- en administratiekosten € 90,-

Indien je eerder een opleiding bij Variva hebt gevolgd, dan komen de inschrijf- en administratiekosten te vervallen.

 • Na 2 weken x 12 uur kan de student 100% ingezet worden als zij in opleiding is in de dagopvang.
 • Minimaal 96 uur in totaal stage
 • De student mag op 1 groep KDV stage lopen en kan er ook voor kiezen om de BPV uren over 2 doelgroepen te verspreiden. Dit kan met de werkgever worden afgestemd.

Voor deze bijscholing plan je zelf de datums die in jouw agenda passen voor de e-learning!

Variva Edu Academy is de grootste aanbieder van pedagogische opleidingen voor de kinderopvang. Hierdoor kunnen wij zowel een e-learning modules aanbieden en daarnaast kun je je aanmelden voor virtuele bijeenkomsten die op 2 x  in de maand plaatsvinden.

Je neemt 4 keer deel aan een bijeenkomst van 2 uur op data die voor jou passen. Het is geen probleem als je op een ander moment een bijeenkomst bijwoont. Ook mag je bijeenkomsten vaker dan 4 keer bijwonen! De bijeenkomsten staan in het teken van intervisie en tijdens de bijeenkomsten kun je vragen stellen over het geleerde.

In de e-learning zijn theorie en praktijkopdrachten verwerkt die je uitvoert in de praktijk. In totaal zijn dit er 3 praktijkopdrachten. In een assessment (eindgesprek) wordt beoordeeld of met de praktijkopdrachten je de leerdoelen hebt behaald.  Dit eindgesprek wordt in overleg met jou ingepland.

De bijeenkomsten worden verzorgd van 10:00 uur tot 12:00 uur op de onderstaande datums:

 • Vrijdag 9 april
 • Vrijdag 16 april
 • Vrijdag 30 april
 • Vrijdag 14 mei
 • Vrijdag 28 mei
 • Vrijdag 11 juni
 • Vrijdag 25 juni (indien nodig)

Vragen? Neem gerust contact met ons op.