Nascholing
Didactische ondersteuning in het basisonderwijs

Online Cursus | E-learning

In de online nascholing Didactische ondersteuning basisonderwijs worden kennis en vaardigheden aangeleerd om didactische ondersteuning in het basisonderwijs te bieden. Deze cursus is speciaal bedoelt voor Gespecialiseerd pedagogisch medewerkers die een brug willen slaan naar het onderwijs.

Om je voor te bereiden op de rol van ondersteuner van de leraar leer je over leerstijlen, leeractiviteiten, leermiddelen, leerproblemen en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Je leert lesactiviteiten in het basisonderwijs voor te bereiden en uit te voeren. Na deze cursus ben je toegerust om individuele leerlingen of (kleine) groepen bij leeractiviteiten te begeleiden volgens de aanwijzingen van de leraar.

Nascholing-Didactische-ondersteuning-in-het-basisonderwijs

Stageduur

Geadviseerd minimaal 55 uur.

}

Duur cursus

De licentie van de e-learning is 6 maanden geldig. De e-learning duurt +/- 10 uur het praktijkexamen duurt +/- 6 uur

Niveau

MBO Niveau 4

Certificering

Na afronding e-learning en examinering ontvang je een erkend MBO keuzedeel certificaat!

Over de e-learning Didactische ondersteuning in het basisonderwijs

Algemeen

In de cursus Didactische ondersteuning basisonderwijs worden kennis en vaardigheden aangeleerd om didactische ondersteuning in het basisonderwijs te bieden. Deze cursus is speciaal bedoeld voor Gespecialiseerd pedagogisch medewerkers die een brug willen slaan naar het onderwijs.

Om je voor te bereiden op de rol van ondersteuner van de leraar leer je over leerstijlen, leeractiviteiten, leermiddelen, leerproblemen en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Je leert lesactiviteiten in het basisonderwijs voor te bereiden en uit te voeren. Na deze cursus ben je toegerust om individuele leerlingen of (kleine) groepen bij leeractiviteiten te begeleiden volgens de aanwijzingen van de leraar.

Studieprogramma

INHOUD VAN DE NASCHOLING

De online nascholing bestaat uit 5 modules en 8 lesblokken. In de nascholing krijg je theorie en opdrachten aangeboden. De e-learning sluit je af met een kennistoets. Ter afsluiting maak je een praktijkexamen op je stageplek.

In de cursus Didactische ondersteuning basisonderwijs worden kennis en vaardigheden aangeleerd om didactische ondersteuning in het basisonderwijs te bieden. Deze nascholing is speciaal bedoeld voor Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerkers (MBO niveau 4) die een brug willen slaan naar het onderwijs!

Om je voor te bereiden op de rol van ondersteuner van de leraar leer je over leerstijlen, leeractiviteiten, leermiddelen, leerproblemen en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Je leert lesactiviteiten in het basisonderwijs voor te bereiden en uit te voeren. Na deze nascholing ben je toegerust om individuele leerlingen of (kleine) groepen bij leeractiviteiten te begeleiden volgens de aanwijzingen van de leraar.


STAGE LOPEN

Voor het goed doorlopen van deze nascholing en het kunnen maken van de praktijkopdrachten wordt verplicht om 55 uur  stage te lopen vanaf de start van de cursus tot en met het behalen van de kennistoets. Hoe lang je over de nascholing doet kun je zelf bepalen en met je stageplek afspreken (de licentie van de e-learning is 6 maanden geldig). Je stageplek moet een organisatie zijn waar je kunt werken op een basisschool. Je stageplek mag ook de plek zijn waar je al werkzaam bent.


VERWACHTING STAGEPLEK

Van je stage wordt verwacht dat er een stagebegeleider wordt aangewezen. Je stagebegeleider geeft jouw feedback op je handelen in de praktijk. Daarnaast wordt er verwacht dat je met je stagebegeleider opdrachten uit de online nascholing kunt doorspreken en om gerichte feedback kan vragen. Je stagebegeleider kijkt geen opdrachten binnen de scholing na. Je dient een praktijkovereenkomst aan te gaan met je stageplek.

Studiebelasting

E-learning: +/- 10 uur
Praktijkexamen:
+/- 6 uur
Stage lopen:
geadviseerd minimaal 55 uur

Certificering

Didactische Ondersteuning Basisonderwijs is een gecertificeerd MBO keuzedeel. Dit betekent dat je een erkend MBO keuzedeel certificaat ontvangt. Dit certificaat wordt ingeschreven in het diplomaregister van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Kosten
  • Lesgeld € 345,-
  • Examen: € 45,-

(Vrijgesteld van BTW)

Dit keuzedeel is crebo erkend.