Nascholing Nederlands 3F Kinderopvang
(IKK erkend)

Online Cursus | E-learning

Uniek in Nederland: onze no-nonsense aanpak voor resultaat naar 3F mondelinge vaardigheden!

Vanaf 2025 moeten alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang beschikken over taalniveau 3F voor de mondelinge vaardigheden (luisteren, spreken en gesprekken voeren).

Onze bevoegde docenten hebben veel ervaring met het pedagogisch werkveld en Nederlands 3F. Onze aanpak hierin is uniek en anders dan je zou verwachten!

Nascholing-Kinderopvang-Nederlands-3F-Kinderopvang
}

Duur cursus

Digitale les: 2 uur
E-learning inclusief oefeningen: 16 uur (optioneel)
Toetsing: 2 uur

Niveau

mbo niveau 4

Certificering

Na afronding van de e-learning en examinering ontvang je een instituutscertificaat van Variva Edu Academy. Het certificaat voldoet aan de eisen van de wet IKK.

Over de e-learning Nederlands 3F Kinderopvang

Algemeen

Tijdens de online nascholing 3F mondelinge vaardigheden  verzorgen we een digitale les met de docent Nederlands. Tijdens deze les, die 2 uur duurt, wordt duidelijk gemaakt aan welke eisen je moet voldoen, ook hoe je hier aan kunt werken. We doen dat met groepjes van maximaal 8 personen. Zo krijgt onze docent al een goede eerste indruk van jouw mondelinge vaardigheid.

Aansluitend deze les laten we je een luistertoets maken. Hierna is direct duidelijk of je de officiële mondelinge examens kunt maken; zo ja dan worden hierover afspraken gemaakt.

Uniek: we doen dit voor een deel digitaal en ook voor een deel op locatie van Variva of bij groepen vanaf 16 personen op jouw locatie met onze mobiele examen-trailer!
Organisaties kunnen deelnemen aan ons programma maar je kunt ook zelfstandig deelnemen / inschrijven. We plaatsen je dan in een digitale lesgroep van maximaal 8 personen.

Als je nog niet toe bent aan het maken van een examen bieden we onze eigen ontwikkelde methode aan die door studenten als erg duidelijk en praktisch wordt ervaren.

Genoeg geoefend? Dan kan je alsnog het examen maken! Onze aanpak is bewezen effectief met bovendien de laagste prijzen.

  Studieprogramma

  Het studieprogramma is alleen van toepassing als je, na het volgen van de digitale les en het maken van een luistertoets, nog extra oefening nodig hebt!

  Als extra oefening nodig is, hebben e-learning ontwikkeld om je mondelinge vaardigheden te vergroten. We sluiten de e-learning af met een toets en als je deze hebt behaald kan je deelnemen aan de mondelinge examens.

  Tekst opbouw

  In deze module laten we je filmpjes zien over tekst opbouw, wat het inhoudt en waarvoor het dient. Daarna stellen we je daar vragen over. Ten slotte ronden we af met “Waarom wil je dit weten?” Je wil het ook kunnen toepassen in de praktijk!

  Signaalwoorden

  Kennis van signaalwoorden zorgt ervoor dat je een tekst beter begrijpt en dat je de vragen die gesteld worden makkelijker én sneller kunt beantwoorden. We hebben daar leuke oefeningen voor. Deze oefeningen zijn vooral filmpjes die je bekijkt waarna je vragen beantwoordt.

  Onderwerp en hoofdgedachte

  Het onderwerp van een tekst vind je door jezelf de volgende vraag te stellen: over wie of wat gaat de tekst? Het antwoord is één woord of hooguit enkele woorden. De hoofdgedachte is een samenvatting van de tekst in één zin.
  We leren je hiermee slim om te gaan zodat je dit kunt toepassen in je mondelinge vaardigheden.

  Tekstsoorten en tekstdoelen

  Er zijn verschillende soorten teksten en deze hebben ook een doel. Door middel van diverse filmpjes herken je de verschillende soorten teksten en tekstdoelen.

  Letterlijk en figuurlijk taalgebruik

  Als je met iemand praat, is de kans groot dat je de dingen zegt zoals je ze bedoelt. We noemen dit letterlijk taalgebruik. Wanneer je vertelt dat je lekker buiten hebt gezeten dit weekend omdat het zulk mooi weer was, dan zeg je: “Ik heb heerlijk in het zonnetje gezeten”.

  Maar soms bedoel je iets niet letterlijk maar figuurlijk (of beeldspraak). Als je dit weekend je vriendin in het zonnetje hebt gezet, bedoel je niet dat je haar naast jou in een stoel in de zon hebt gezet. Je bedoelt dat je haar extra aandacht hebt gegeven.

  Ook hier werken we met filmmateriaal en het beantwoorden van vragen.

  Feit, mening, argument

  Door de meeste studenten wordt dit als een lastig onderdeel ervaren. Wanneer is iets een feit? Wanneer een mening?  Argumenten onderbouwen een mening. Door de filmpjes en oefeningen word jij hier ook een meester in!

  Help, een moeilijk woord, slimme luistermanieren en tips

  Sommige personen raken gestrest als ze een moeilijk woord niet begrijpen. Je kunt natuurlijk om uitleg vragen maar er zijn ook andere handige manieren, die leer je hier!  Ook luisteren kan met eenvoudige methodieken veel handiger. Natuurlijk sluiten we af met tips:) 

  Studiebelasting

  Alleen voor degenen die de e-learning moeten volgen:

  Uitvoeren e-learning inclusief oefeningen 16 uur, toetsing 2 uur

  Na e-learning ben je klaar voor deelname aan de examens mondelinge vaardigheden.

  Examinering

  De meeste pedagogisch medewerkers zullen na de digitale les aan de slag kunnen gaan met de examens.

  Het mondelinge examen Nederlands 3F vindt plaats met een bevoegde docent Nederlands / examinator van Variva.

  Dit kan op de locatie van Variva maar ook op locatie van de instelling plaatsvinden. Dat geldt ook voor het examen luisteren. Dit kan plaatsvinden op locatie van Variva maar ook (eventueel in combinatie met de mondelinge examens) op de locatie van de instelling. Wij beschikken over een mobiele examenlocatie (bus).

  Examens kunnen maximaal tweemaal worden herkanst.

  Certificering

  De volgende onderdelen Nederlands worden geëxamineerd:

  • Luisteren 3F
  • Spreken 3F
  • Gesprekken voeren 3F

  Voor de onderdelen Spreken/Gesprekken voeren 3F dien je gemiddeld een 5,5 of hoger te behalen.

  Voor het onderdeel Luisteren 3F dien je minimaal een 5,0 of hoger te behalen.

  Je bent geslaagd voor de training als je gemiddelde eindcijfer een 5,5 of hoger is.

  Variva is een erkende MBO instelling en het certificaat voldoet aan de eisen van de wet IKK.

  Kosten
  • Digitale les (2 uur) met aansluitend luistertoets per persoon € 90,- (max. 8 personen)
  • Mondelinge (her)examens spreken / gesprekken / luisteren € 45,- per examenonderdeel per persoon
  • Online nascholing € 90,- per persoon (alleen voor degenen die niet direct kunnen examineren of moeten herkansen)
  • Ook examinering op locatie, informeer naar de mogelijkheden.

  Let op: onze methodiek is bedoeld voor personen die beschikken over niveau 2F.