Nascholing Nederlands 3F Kinderopvang

(Luisteren-Spreken-Gesprekken)

-IKK erkend-

Online Cursus | E-learning

Uniek in Nederland: onze no-nonsense aanpak voor resultaat naar 3F mondelinge vaardigheden!

Vanaf 2025 moeten alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang beschikken over taalniveau 3F voor de mondelinge vaardigheden (luisteren, spreken en gesprekken voeren).

Onze bevoegde docenten hebben veel ervaring met het pedagogisch werkveld en Nederlands 3F. Onze aanpak hierin is uniek en anders dan je zou verwachten!

Nascholing-Kinderopvang-Nederlands-3F-Kinderopvang
}

Duur cursus

Digitale les: 2 uur
E-learning inclusief oefeningen: 16 uur (indien nodig)
Toetsing: 2 uur

}

Startmoment

Elke maand een startmoment, zie overzicht. 

Niveau

mbo niveau 4

Certificering

Na afronding van de e-learning en examinering ontvang je een instituutscertificaat van Variva Edu Academy. Het certificaat voldoet aan de eisen van de wet IKK.

Over de e-learning Nederlands 3F Kinderopvang

Algemeen

In week 1 van de online nascholing 3F mondelinge vaardigheden verzorgen we een digitale les met de docent Nederlands. Tijdens deze les, die 2 uur duurt, wordt duidelijk gemaakt aan welke eisen je moet voldoen, ook hoe je hieraan kunt werken. We doen dat met groepen van 8 tot 12 personen. Zo krijgt onze docent al een goede eerste indruk van jouw mondelinge vaardigheid.

In week 2 van de nascholing vindt het mondelinge examen Spreken en Gesprekken plaats.

In week 3 of 4 vindt het examen Luisteren plaats.

Uniek: we doen dit voor een groot deel digitaal, maar er zijn ook mogelijkheden op locatie bij Variva of bij groepen vanaf 16 personen op jouw locatie met onze mobiele examen-trailer!
Organisaties kunnen deelnemen aan ons programma, maar je kunt ook zelfstandig deelnemen / inschrijven. We plaatsen je dan in een digitale lesgroep van 8 tot 12 personen.

Als je nog niet toe bent aan het maken van een examen, bieden we onze eigen ontwikkelde e-learning methode aan die door studenten als erg duidelijk en praktisch wordt ervaren.

Genoeg geoefend? Dan kan je alsnog het examen maken! Onze aanpak is bewezen effectief met bovendien de laagste prijzen.

  Studieprogramma

  Het studieprogramma is alleen van toepassing als je, na het volgen van de digitale les en het maken van een luistertoets, nog extra oefening nodig hebt!

  Als extra oefening nodig is, hebben e-learning ontwikkeld om je mondelinge vaardigheden te vergroten. We sluiten de e-learning af met een toets en als je deze hebt behaald kan je deelnemen aan de mondelinge examens.

  Tekst opbouw

  In deze module laten we je filmpjes zien over tekst opbouw, wat het inhoudt en waarvoor het dient. Daarna stellen we je daar vragen over. Ten slotte ronden we af met “Waarom wil je dit weten?” Je wil het ook kunnen toepassen in de praktijk!

  Signaalwoorden

  Kennis van signaalwoorden zorgt ervoor dat je een tekst beter begrijpt en dat je de vragen die gesteld worden makkelijker én sneller kunt beantwoorden. We hebben daar leuke oefeningen voor. Deze oefeningen zijn vooral filmpjes die je bekijkt waarna je vragen beantwoordt.

  Onderwerp en hoofdgedachte

  Het onderwerp van een tekst vind je door jezelf de volgende vraag te stellen: over wie of wat gaat de tekst? Het antwoord is één woord of hooguit enkele woorden. De hoofdgedachte is een samenvatting van de tekst in één zin.
  We leren je hiermee slim om te gaan zodat je dit kunt toepassen in je mondelinge vaardigheden.

  Tekstsoorten en tekstdoelen

  Er zijn verschillende soorten teksten en deze hebben ook een doel. Door middel van diverse filmpjes herken je de verschillende soorten teksten en tekstdoelen.

  Letterlijk en figuurlijk taalgebruik

  Als je met iemand praat, is de kans groot dat je de dingen zegt zoals je ze bedoelt. We noemen dit letterlijk taalgebruik. Wanneer je vertelt dat je lekker buiten hebt gezeten dit weekend omdat het zulk mooi weer was, dan zeg je: “Ik heb heerlijk in het zonnetje gezeten”.

  Maar soms bedoel je iets niet letterlijk maar figuurlijk (of beeldspraak). Als je dit weekend je vriendin in het zonnetje hebt gezet, bedoel je niet dat je haar naast jou in een stoel in de zon hebt gezet. Je bedoelt dat je haar extra aandacht hebt gegeven.

  Ook hier werken we met filmmateriaal en het beantwoorden van vragen.

  Feit, mening, argument

  Door de meeste studenten wordt dit als een lastig onderdeel ervaren. Wanneer is iets een feit? Wanneer een mening?  Argumenten onderbouwen een mening. Door de filmpjes en oefeningen word jij hier ook een meester in!

  Help, een moeilijk woord, slimme luistermanieren en tips

  Sommige personen raken gestrest als ze een moeilijk woord niet begrijpen. Je kunt natuurlijk om uitleg vragen maar er zijn ook andere handige manieren, die leer je hier!  Ook luisteren kan met eenvoudige methodieken veel handiger. Natuurlijk sluiten we af met tips:) 

  Studiebelasting

  Alleen voor degenen die de e-learning moeten volgen:

  Uitvoeren e-learning inclusief oefeningen 16 uur, toetsing 2 uur

  Na e-learning ben je klaar voor deelname aan de examens mondelinge vaardigheden.

  Startmomenten
  Startmoment NL 3F: Datum Digitale les met docent Nederlands: Examen NL Spreken-Gesprekken 3F: Examen NL Luisteren 3F: Examenuitslag bekend:
  FEBRUARI 2023 (VOL) Maandag 6 februari 2023 van 19.00-21.00 uur Week 7, 2023 *** Maandag 20 februari 2023
  van 19.00-20.15 uur
  Uiterlijk 3 maart 2023
  MAART 2023 Maandag 6 maart 2023 van 19.00-21.00 uur Week 11, 2023 *** Maandag 20 maart 2023
  van 19.00-20.15 uur
  Uiterlijk 31 maart 2023
  APRIL 2023 Maandag 3 april 2023 van 19.00-21.00 uur Week 15, 2023 *** Maandag 17 april 2023
  van 19.00-20.15 uur
  Uiterlijk 28 april 2023
  MEI 2023 Maandag 8 mei 2023 van 19.00-21.00 uur Week 20, 2023 *** Maandag 22 mei 2023
  van 19.00-20.15 uur
  Uiterlijk 2 juni 2023
  JUNI 2023 Maandag 5 juni 2023 van 19.00-21.00 uur Week 24, 2023 *** Maandag 19 juni 2023
  van 19.00-20.15 uur
  Uiterlijk 30 juni 2023
  JULI 2023 Maandag 3 juli 2023 van 19.00-21.00 uur Week 28-35, 2023 *** Maandag 4 september 2023
  van 19.00-20.15 uur
  Uiterlijk 15 september 2023
  SEPTEMBER 2023 Maandag 4 september 2023 van 19.00-21.00 uur Week 37, 2023 *** Maandag 18 september 2023
  van 19.00-20.15 uur
  Uiterlijk 29 september 2023
  OKTOBER 2023 Maandag 2 oktober 2023 van 19.00-21.00 uur Week 41, 2023 *** Maandag 23 oktober 2023
  van 19.00-20.15 uur
  Uiterlijk 3 november 2023
  NOVEMBER 2023 Maandag 6 november 2023 van 19.00-21.00 uur Week 46, 2023 *** Maandag 20 november 2023
  van 19.00-20.15 uur
  Uiterlijk 1 december 2023
  DECEMBER 2023 Maandag 4 december 2023 van 19.00-21.00 uur Week 50, 2023 *** Maandag 18 december 2023
  van 19.00-20.15 uur
  Uiterlijk 12 januari 2024

  *** De examinator van het examen NL Spreken-Gesprekken 3F plant de datum en tijd in overleg met de student. Het examen kan overdag en in de avonduren worden gepland.

  Examinering

  De meeste pedagogisch medewerkers zullen na de digitale les aan de slag kunnen gaan met de examens.

  Het mondelinge examen Nederlands 3F vindt plaats met een bevoegde docent Nederlands / examinator van Variva.

  Dit kan online, op een locatie van Variva, maar ook op locatie van de instelling plaatsvinden. Dat geldt ook voor het examen luisteren. Dit kan plaatsvinden op locatie van Variva maar ook (eventueel in combinatie met de mondelinge examens) op de locatie van de instelling. Wij beschikken over een mobiele examenlocatie (bus).

  Examens kunnen maximaal tweemaal worden herkanst.

  Certificering

  De volgende onderdelen Nederlands worden geëxamineerd:

  • Luisteren 3F
  • Spreken 3F
  • Gesprekken voeren 3F

  Om je certificaat te behalen, dien je voor de onderdelen Luisteren, Spreken en Gesprekken voeren 3F voor elk onderdeel minimaal een 5,0 of hoger te behalen. En het gemiddelde eindcijfer van de 3 onderdelen moet een 5,5 of hoger zijn.

  Variva is een erkende MBO instelling en het certificaat voldoet aan de eisen van de wet IKK.

  Kosten
  • Digitale les (2 uur) per persoon € 90,-
  • (her)examens spreken / gesprekken / luisteren € 45,- per examenonderdeel per persoon
  • Online nascholing (e-learning) € 90,- per persoon (alleen voor degenen die niet direct kunnen examineren of moeten herkansen)
  • Ook examinering op locatie, informeer naar de mogelijkheden.

  Let op: onze methodiek is bedoeld voor personen die beschikken over niveau 2F.