Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

logo Variva

085 90 22 955

info@variva.nl

5 locaties

logo Variva
Leraarondersteuner

Onderwijsassistent versus leraar ondersteuner. Wat is het verschil?

In het regulier- en speciaal basisonderwijs en in het praktijk- en speciaal voortgezet onderwijs wordt al veel gebruik gemaakt van leraarondersteuners en onderwijsassistenten. Beide functies hebben een aantal overeenkomsten. Zowel de leraarondersteuner als de onderwijsassistent werkt samen met de leraar. Hierdoor krijgen leerlingen de aandacht die ze nodig hebben. Dit draagt bij aan de kwaliteiten, vaardigheden en kennis van een leerling.

Beide begeleiden groepjes of individuele leerlingen met onderwijsactiviteiten. Deze activiteiten zijn gerelateerd aan bijvoorbeeld taal, rekenen of zelfstandig werken. Een assistent of ondersteuner observeert en begeleidt leerlingen bij het afnemen van toetsen. Eindverantwoordelijke blijft altijd de leraar. Een leraar is in het bezit van een lesbevoegdheid. Een onderwijsassistent of leraar ondersteuner heeft deze lesbevoegdheid niet.

Verschillen Onderwijsassistent en Leraarondersteuner

Een leraarondersteuner mag zelfstandig taken uitvoeren, zoals lesgeven en het nakijken van toetsen. Een onderwijsassistent mag dit niet. Dit is een van de belangrijkste verschillen tussen een leraarondersteuner en een onderwijsassistent. Hieronder worden van beide functies de taken en verantwoordelijkheden toegelicht:

Leraarondersteuner:

– Niveau MBO + (Post-MBO), tussen niveau 4 en 5
– Voorbereiden van lessen
– Observeren en signaleren van problemen bij een leerling
– Het voeren van onderwijsleergesprekken en heeft zelfstandige taken in de leerlingenbegeleiding
– Bijdragen aan een verdergaande professionalisering van de onderwijsondersteuner
– Ondersteunt in het onderwijsprogramma
– Nakijken van toetsen en het verbeteren van onderwijsactiviteiten van leerlingen

Onderwijsassistent:

– Niveau 4
– Ondersteuning van de leerkracht
– Begeleiding van groepjes of individuele leerlingen
– Observeren en signaleren van problemen bij een leerling
– Ondersteuning bij (buitenschoolse) activiteiten
– Begeleiden van kinderen/leerlingen bij hun ontwikkeling en sociale vaardigheden
– Er op toezien dat leerlingen tijdens de les goed meedoen en opletten
– Ondersteuning van de leraar met het samenstellen van lesmateriaal
– Uitvoeren van administratieve en verzorgende taken

Post-MBO opleiding Leraarondersteuner

Wanneer je al in het bezit bent van een diploma Onderwijsassistent kun je een Post-MBO opleiding Leraarondersteuner volgen. Deze opleiding is bedoeld voor onderwijsassistenten die extra vaardigheden en kennis willen opdoen. Met het volgen van deze opleiding word je als onderwijsassistent beter opgeleid op het gebied van pedagogisch en didactisch handelen. Zodat je beter bent voorbereid op de taken die in de dagelijkse praktijk naar voren komen. Dit resulteert zich in een bewustere positie binnen het team op je werkplek en een toegevoegde waarde binnen de werkzaamheden in het onderwijs.

Daarnaast leer je het verzorgen van instructies aan (groepen) leerlingen en de zelfstandige begeleiding van leerlingen. Een leraarondersteuner draagt bij aan een verdergaande professionalisering van de onderwijsondersteuner en daarmee aan het onderwijs. De opleiding Leraarondersteuner van Variva Edu Academy richt zicht op twee doelgroepen. De eerste doelgroep is de onderwijsassistent werkzaam in het basis- of speciaal onderwijs. De tweede doelgroep bestaat uit onderwijsassistenten werkzaam in het voortgezet onderwijs inclusief speciaal- en praktijkonderwijs). Gedurende de opleiding staat, als je werkzaam bent in het voortgezet onderwijs (VO), de vakdidactiek centraal. In het primair onderwijs (PO) staat bij de verdieping het taal- en rekenonderwijs centraal.

De opleiding leraarondersteuner behandelt een groot scala aan onderwerpen die onmisbaar zijn in het werk. In deze opleiding ga je meer de diepte in, al zal je mogelijk onderwerpen herkennen vanuit de opleiding Onderwijsassistent. We focussen ons op het zelfstandig kunnen voorbereiden, geven en evalueren van een klassikale les. Tevens verfijn je je vaardigheden door feedback te verzamelen en te reflecteren op je eigen handelen.

Opbouw opleiding leraarondersteuner

De opleiding leraarondersteuner bestaat uit een basisdeel en een specialistisch deel. Het basisdeel bevat modules die relevant zijn voor leraarondersteuners werkzaam in zowel het PO als het VO.
Het basisdeel bestaat uit vier verschillende modules. In de modules worden de zes rollen van een leraar, leer- en gedragsstoornissen, didactiek en differentiatie aan bod. In het specialistische deel worden onderwerpen behandeld die volledig betrekking hebben op de richting die je gekozen hebt. Het primair- of voortgezet onderwijs. In het specialistisch deel van het primair onderwijs zoomen we in op het klassenmanagement en vakdidactiek. Bij de specialisatie van het voorgezet onderwijs behandelen we onderwerpen als leerlingbegeleiding, de puber & adolescent en vakdidactiek 2.


Wil jij je graag verdiepen en ben je benieuwd of de Post-MBO opleiding Leraarondersteuner voor jou een goede keuze is om je te ontwikkelen als onderwijsprofessional? Neem dan gerust contact met ons op!

Goede begeleiding

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Variva Edu Academy
5.0
2016-03-14T15:19:08+02:00

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Goede begeleiding Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau. Corina Boerefijn Onderwijsassistent […]
0
1
Variva Edu Academy
CRKBO-Geregistreerde-instelling---NRTO-Keumerk