BBL of OVO

OVO (OVERIG ONDERWIJS)

Dit houdt in dat de student voor minimaal 480 uren per jaar stage loopt bij een erkend leerbedrijf
(www.stagemarkt.nl). Het minimale aantal stage-uren per week is 12 uur. Daarnaast volgt de student één avond in
de week les. En de zelfstudie, het bestuderen van de theorie en het maken van een verslag is ongeveer 12 uur per
week.

BBL (BEROEPSBEGELEIDENDE LEERWEG)

Bij het volgen van de BBL opleiding is de student voor minimaal 650 uren werkzaam binnen een erkend leerbedrijf
als medewerker in opleiding. De werkgever kan in aanmerking komen voor de subsidieregeling praktijkleren.
Zie voor meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/praktijkleren