Praktijkgericht onderwijs

Variva biedt een gerichte manier van leren en ontwikkelen voor volwassenen die werken met kinderen en jongeren. We zien het als ons doel om volwassenen passende trajecten aan te bieden die recht doen aan hun al opgedane (pedagogische) kwaliteiten.

We leiden op naar professioneel handelen in deberoepspraktijk. Variva ondersteunt dit door de opleiding praktijkgericht vorm te geven.

Onze manier van lesgeven is praktijkgericht.

Dat wil zeggen dat we de stage/werkervaringen en werkwijze in de praktijk als uitgangspunt nemen voor het vormgeven van de lessen. Als docent koppel je tijdens de les de theorie aan de praktijkervaringen van de studenten. We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de kennis en kundigheid die de studenten al hebben en deze verder uitbreiden en verfijnen.

Docenten van Variva hebben een nauwe verbinding met de beroepspraktijk. Volwassenen studeren bewust en kritisch. Een opleiding moet daarbij passen. Een efficiënt en praktijkgericht model van leren motiveert en leidt tot nieuwe inzichten, persoonlijke en professionele groei. Wij leiden onze studenten op via onze verkorte efficiënte beroepsopleidingen tot professionals in pedagogisch werk.

Daarnaast willen we door het aanbieden van nascholing een duurzame relatie onderhouden met alle betrokkenen. Het groeien en ontdekken gebeurt vooral in de beroepspraktijk. De dagelijkse praktijk van de beroepsuitoefening.