Deskundigheidsbevordering Onderwijsassistenten

Door: Ivon Jacobs | 14 september 2022 | Onderwijsassistenten | Remedial Teaching

Deskundigheidsbevordering onderwijsassistenten

Er is een grote hoeveelheid nascholing en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten PO en VO beschikbaar. Ook hebben scholen hier behoorlijke budgetten voor want het is van belang dat de onderwijsprofessionals up to date blijven en hun kennis vergroten.

Maar voor onderwijsassistenten zijn deze regelingen een stuk beperkter en is het aanbod bijna nihil. Gek toch? Onderwijsassistenten leveren doorgaans juist de hulp en ondersteuning bij de meer kwetsbare leerlingen, waarbij een specifiekere kennis noodzakelijk is.

Remedial Teaching

Variva heeft voor deze doelgroep, onderwijsassistenten die werken in het PO of VO, twee verschillende nascholingscursussen ontwikkeld die perfect aansluiten bij het werken met leerlingen met een specifieke ondersteunings- en/of onderwijsbehoefte.

Enerzijds is dit de cursus ‘ondersteuning bij R.T.’, waarbij vooral het leeraspect voorop staat. De onderwijsassistent leert hoe leren eigenlijk werkt in het brein, hoe de leerstof op een andere manier kan worden aangeboden en beter zal beklijven, en hoe leerlingen meer motivatie en plezier in het leren krijgen. Dit laatste is een belangrijk aspect omdat deze leerlingen vaak geen enkel vertrouwen meer hebben in eigen kunnen. Bewegend leren, spelvormen en ‘out of the box denken’ zijn belangrijke pijlers in deze cursus.

Anderzijds is er een cursus ‘gedrag in de klas’ (Remedial Teaching 2). In deze cursus wordt nader ingegaan op de verschillende gedragsproblemen die in de klas voorkomen en welke oorzaken deze kunnen hebben. Hierbij worden problemen als autisme, NLD, hoogsensitiviteit, faalangst enz. theoretisch én praktisch bekeken en worden vooral praktische handvatten gegeven hoe hiermee om te gaan in de klas of in de R.T.

Deskundigheidsbevordering onderwijsassistenten

Beide cursussen zijn héél praktisch, met een heldere theoretische onderbouwing en vooral veel doe-opdrachten, om de vaardigheden ook echt onder de knie te krijgen. Ook opdrachten die je op school uit moet voeren om het in de praktijk te ervaren en oefenen vormen een onderdeel van deze cursus, kortom, een interessante, leerzame en noodzakelijke aanvulling op de onderwijspraktijk voor onderwijsassistenten.

De cursus Remedial Teaching 2 begint weer op 28 september en bestaat uit 3 bijeenkomsten in Nieuwegein. Meld je hier aan voor de nascholing.

Lees meer over onze opleiding onderwijsassistent en meld je aan voor september!