Onderwijs is meer dan “lekker veel vakantie”

Door: Jan Brouns | 9 september 2022 | Onderwijs | Vakantie 

Onderwijs is veel meer dan “lekker veel vakantie”

Een examinator voert gesprekken met studenten over examens, geven feedback over functioneren en beoordelen studenten, maar soms komen er andere aspecten aan bod. Lees en huiver.

Een student vertelde me dat ze laatst iemand na lange tijd weer sprak en ze vertelde dat ze de computer en bureaustoel had ingeruild voor het dynamische onderwijs. Een cynisch gegrinnik was het antwoord. “Wat moet je daar nou?” volgde toen nog voordat de studente ook maar één woord kon zeggen en was de studente genoodzaakt haar kaken weer op elkaar te klappen. “Je hebt in elk geval lekker veel vakantie” was het vervolg.

De kunst van het onderwijs

Ja hoor, daar was de gedoodverfde uitspraak weer. De student had spontaan geen zin meer om het vakantie standpunt tegen te spreken of te verklaren. Ze liet het dus maar zo.

Het gesprek kabbelde voort, over koetjes en kalfjes, over het weer, over de onrust in de wereld, over dat Albert Heijn stopt met muntjes voor winkelwagentjes, over het uiteengaan van Nick en Simon, over de energieprijzen. Dan toch, ongemerkt, kwam het gesprek toch terug op het onderwijs. Over de dynamiek van het vak.

Dat onderwijs geven persoonlijk is en afhankelijk van de interactie tussen onderwijsassistent, PM-er en de leerling en kind. Over de kunst van het onderwijs.

Don Herold, een Amerikaanse humorist zei ooit: ”Baby’s en kinderen zijn leuke manieren om mensen te starten”. Niets is minder waar. Met kinderen werken is niet alleen die ander leren kennen, je leert ook veel over jezelf. Dan heb je het niet alleen over feitelijke kennisoverdracht. Het is een stukje meelopen op de weg van het kind. Je treedt het kind tegemoet met en open blik. Je zet je vooroordelen opzij en zet de belangen van de jongen en meisje voorop. Je stelt je zelf continu de vraag: “Wat hebben ze nodig, om een stapje verder te komen, zonder je zelf als onderwijsassistent of PM-er te verliezen.”

Don Herold, een Amerikaanse humorist zei ooit: ”Baby’s en kinderen zijn leuke manieren om mensen te starten”

Het omgaan met kinderen is veel meer dan “lekker veel vakantie”

Het onderwijs is zoveel meer dan die eeuwige dooddoener ‘veel vakantie”. Het is iets waar je hele hart bij betrokken is. En er is de didactiek, waarbij je handvatten krijgt over het motiveren van kinderen en het goed opbouwen van lessen en het uitvoeren van activiteiten.

Maar dan nog!! Elke dag, elk kind, elke situatie is anders en vraagt om een andere aanpak, die feilloos aansluit op wat er op dat moment nodig is. Kinderen helpen bij hun ontwikkeling is een vak. “Tja, als je het zo stelt” was de karige reactie van de kennis van de studente.  Ze gingen daarna hun eigen weegs.

Het omgaan met kinderen is veel meer dan “lekker veel vakantie”. Het is een prachtig vak, waar je hart onvermijdelijk bij betrokken is of raakt. Het is een kunst, in al haar facetten.

Ook de studente vervolgde  haar weg, met één verschil. Zij ging blijmoedig, met lichte tred, want in haar hoofd tussen de regels klonk het: “Volg je hart, dat klopt altijd. Dat is de kunst van het onderwijzen”