De Energiemeter van je coachee. Hoe gebruik je dit als pedagogisch coach?

26 september 2023 | Pedagogisch coach | inspiratie dag

Op 17 november 2023 hebben we in, Domstad Utrecht, een inspiratie dag voor pedagogisch coaches waarbij we werkvormen bespreken en samen oefenen. Lees in dit artikel een concrete oefening, waar je als coach direct mee aan de slag kunt gaan.

pedagogisch coach

Positieve psychologie inzetten als pedagogisch coach

De positieve psychologie richt zich op positieve ervaringen en kwaliteiten van medewerkers. Het gaat over welbevinden, veerkracht en de persoonlijke mogelijkheden van mensen. Voor persoonlijke groei is het effectiever om juist te focussen op de kwaliteiten, successen en kracht van mensen in plaats van de punten waar iemand nog zwakker in is.

Vanuit deze benadering besteed je aandacht in je coaching aan levens- en werkvreugde en het vergroot het zelfvertrouwen van je coachee. Ook het leervermogen en het creatieve denken worden door deze benadering meer geprikkeld. (Onderzoek Seligman, ernst, Gillham, Reivich en Linkins, 2009)

In dit artikel gaan we in op hoe je concreet aan de slag kan gaan met de pedagogisch werker om te onderzoeken en te benoemen wat energie geeft in het werk met de kinderen.

De Energiemeter oefening voor de pedagogisch coach

De Energiemeter is een oefening die de moeite waard is. Middels deze oefening krijgen pedagogisch medewerkers inzicht in de dagelijkse energiegevers en -vreters in het werk. Het maakt duidelijk waar de pedagogisch medewerker plezier uit haalt en wat energie geeft. Vaak sluit dit aan bij de talenten waar de pedagogisch medewerker over beschikt.

 

Wat zijn energiegevers en energievreters eigenlijk?

-Energiegevers zijn de activiteiten die je energie opleveren. Je herkent ze aan:

 • Je hebt er zin in,
 • Je bent geconcentreerd en gefocust,
 • Je gaat er helemaal in op,
 • Je vergeet de tijd, voor je het weet ben je ineens een uur verder,
 • Terwijl je bezig bent, heb je een tevreden gevoel.

-Energievreters zijn de activiteiten die je energie kosten. Deze herken je aan:

 • Je hebt de neiging de werkzaamheden uit te stellen,
 • Je laat je gemakkelijk afleiden als je ermee bezig bent,
 • Je hebt geen plezier in de uitvoering,
 • Eigenlijk word je er een beetje chagrijnig van, ook al weet je dat het erbij hoort,
 • Je bent misschien wel opgelucht dat je ervan af bent, maar als je het vaker doet, raak je er uitgeput van.

Praktisch voorbeeld

Carina werkt in het KDV en vroeg zich af of ze daar met haar talenten nog uit de verf kwam. Zij ontdekte met de oefening dat ze energie krijgt van kleine, eenvoudige activiteiten bedenken en doen met de allerkleinsten. Ze vindt het fantastisch om dan te zien hoe kleine uitdagingen bijdragen aan het stimuleren van de ontwikkeling, hoe dit tijdens zo’n activiteit al zichtbaar is en hoe zo’n kleintje op haar reageert. Daarbij geeft het haar ook veel energie om dit over te dragen collega’s en ouders, zodat meer mensen die allerjongste baby’s kunnen doorgronden in hun kleine ontwikkelmomenten.

Hoe kun je als pedagogisch coach deze werkvorm inzetten?

 1. Ga in gesprek met de pedagogisch medewerker en leg uit dat het zinvol is om voor zichzelf in beeld te brengen wat energie en plezier geeft en wat energie kost.
 2. Laat de pedagogisch medewerker een week lang de alle activiteiten op te schrijven. Bij elke activiteit te noteert hij/zij of de activiteit energie geeft of dat het energie kost. (Dat kan heel simpel door bijvoorbeeld en + voor wat energie geeft en een – voor wat energie kost.)
 3. In het vervolggesprek analyseer je samen met de pedagogisch medewerker de verzamelde plussen en minnen. Dat kun je doen a.d.h.v. onderstaand tabel.
 4. Als het goed is heeft de pedagogisch medewerkers na deze oefening meer inzicht in welke activiteiten de energiegevers en – vreters zijn. Zodat je met elkaar gericht kan je dan werken aan een balans hierin.

Een energieke pedagogisch medewerker draagt bij aan een veilig en fijn speel- leeromgeving en straalt positieve energie uit naar kinderen, ouders en collega’s.

Hopelijk geeft deze oefening jou energie in het coachen!

Op 17 november 2023 hebben we in, Domstad Utrecht, een inspiratie dag voor pedagogisch coaches waarbij we werkvormen bespreken en samen oefenen. Schrijf je dus snel in voor de inspiratie dag.

Energiegevers

 • Juiste hoeveelheid uitdaging
 • Variatie en afwisseling
 • Creatief en innovatief bezig zijn
 • Nieuwe dingen leren en doen
 • Autonomie en zelfstandigheid
 • Invloed hebben in het werk

Energievreters

 • Te moeilijk of juist te makkelijk werk
 • Weinig groei ervaringen
 • Uitstellen
 • Weinig nieuwe dingen leren of doen
 • Weinig zelfstandigheid in het werk
 • Weinig invloed

Hart

Energiegevers

 • Waardering van kinderen/ ouders/ collega’s
 • Prettige samenwerking in het team
 • Teamspirit
 • Leuke, inspirerende ervaringen met de kinderen
 • Leuke gesprekken met collega’s, ouders

Energievreters

 • Weinig waardering ontvangen
 • Weinig of onprettige werksfeer
 • Weinig contact met collega’s
 • Weinig betrokkenheid en ondersteuning
 • Moeizaam contact ouders
 • Moeizame contacten en situaties met de kinderen

Lichaam

Energiegevers

 • Voldoende fysieke beweging
 • Voldoende in- en ontspanningsmomenten
 • Balans in werkdruk en plezier
 • Voldoende tijd voor pauze

Energievreters

 • Hoge werkdruk 
 • Te drukke werkomgeving 
 • Geen of weinig tijd voor pauze 
 • Te veel fysiek werk doen 

Ziel

Energiegevers

 • Voldoening halen uit je werk met de kinderen
 • Ondersteunen en elkaar helpen en feedback geven
 • Gevoel iets zinvols te doen
 • Anderen motiveren

Energievreters

 • Kritische collega’s of ouders
 • Weinig positieve feedback
 • Gevoel weinig tijd te hebben voor zinvol bezig zijn
 • Te veel wisseling in het team