Pedagogisch Coach Voorschoolse Educatie

Door: Jolanda | 17 augustus 2022 | Pedagogisch Coach VE | Kinderopvang

Pedagogisch-Coach-VE-variva

Daar sta je dan voor de deur van de peutergroep, jij bent als de pedagogisch coach van de organisatie gevraagd om de pedagogisch medewerkers te begeleiden bij verhogen van de kwaliteit in de voorschoolse educatie.

Wil jij ook zo graag meer zicht krijgen op jouw aanpak en handige tools aangereikt krijgen over opbrengstgericht werken in de voorschoolse educatie? Volg dan nu onze nascholing voorschoolse educatie voor de pedagogisch coach.

Wat is een Pedagogisch Coach VE?

De kinderopvang werkt sinds 1 januari 2019 al met een pedagogisch beleidsmedewerker/coach ter versterking van het pedagogisch beleid en – praktijk in de kinderopvang vanuit de wet IKK. De inzet van de pedagogisch coach/beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie komt boven op de inzet vanuit IKK en richt zich specifiek op kwaliteitsverhoging van de voorschoolse educatie.

Een VE-coach heeft in de praktijk gemiddeld 10 coachingsuren per VE-peuter, per jaar. Een organisatie kan dat op verschillende manieren vormgeven.

Nascholing voor de Pedagogisch Coach

Je volgt eerste een e-learning over de verschillende theoretische thema’s binnen de VE (om als pedagogisch coach de pedagogisch medewerkers goed te kunnen ondersteunen, is het van belang eerst inzicht te hebben in de kennis (en vaardigheden) die de pedagogisch medewerkers die werken in de VE ook hebben.)

Je doorloopt om deze reden dezelfde e-learning als de pedagogisch medewerkers in de nascholing ‘ontwikkelingsgericht werken in de VVE’. We begeleiden je doormiddel van opdrachten om de vertaalslag te maken naar de coachingspraktijk. Je gaat aan de slag met een kwaliteitsscan, maakt een individueel- en teamcoachingsplan (inclusief workshop) en schrijft een eindreflectie.

Je krijgt de gelegenheid om deel te nemen aan drie online bijeenkomsten waarin de docent verdieping aanbrengt op de stof die in de modules wordt behandeld en waarin ruimte is voor intervisie.

Wat doe jij daadwerkelijk als Pedagogisch Coach VE?

Als pedagogisch coach VE ga je gericht kijken naar het opbrengstgericht werken. Je kunt hierbij denken aan het ontwikkelingsgericht inzetten van de VE methodiek zoals bijvoorbeeld Uk&Puk, Piramide, Startblokken. Is dit opgepakt door alle medewerkers op de groep, zien zij kansrijke momenten om aan te sluiten op de naaste zone van ontwikkeling van de (individuele) kinderen, zetten zij het cyclisch werken voldoen in? Hoe is de sfeer in het team en op de groep? Je kijkt of de pedagogisch medewerkers plezier hebben in het vak. Ook kijk jij naar hun competenties, welke vaardigheden zetten zij al bewust in en waar kan je hen ondersteunen in het uitbreiden van hun kennis en vaardigheden.

Wil je graag handreikingen en ook sparren met collega pedagogisch coaches hoe zij dit aanpakken? Volg dan onze nascholing VE voor de pedagogisch coach. Hopelijk tot gauw in één van onze lessen!