Training pedagogisch conciërge en pedagogisch handelen

Door: Henk manders | 10 maart 2023 | training pedagogisch concierge | nascholing onderwijs

‘Ik heb een hele hoop geleerd, in één dag tijd!’. Dat heeft conciërge Esther ervaren. ‘Morgen kan ik al enkele vaardigheden toepassen op mijn school maar veel moet nog even bezinken: heel praktisch dus!’. Dat is het idee van ondersteuner Abdel.  ‘De sfeer was heel goed, met veel betrokkenheid naar elkaar toe!’ De mening van beheerder Jelmer. ‘Hier en daar had ik wat meer diepgang verwacht’. Een kritische noot van facilitairmedewerker José. ‘De afwisseling in luisteren, kijken en doen vond ik erg fijn’. De mening van onderwijsassistent Patrick. ‘Heel bijzonder vond ik het samen delen van ervaringen en problemen’. De opvattingen van bijna alle deelnemers.                                                                                                                                                        

Zomaar enkele reacties van conciërges en andere deelnemers die actief zijn geweest in een training van Variva Edu Academy.  

training pedagogisch conciërge en pedagogisch handelen

Hoe ziet onze cursus voor Conciërges eruit? 

Van half tien tot half vijf hebben de conciërges en de anderen in een lokaal gezeten en dat waren ze al lang niet meer gewend. Maar de variatie en de gezelligheid zorgden voor een grote tevredenheid en het geheel was gemakkelijk op te brengen.  

De tijd waarin conciërges voornamelijk bezig waren met kranen repareren, lampen vervangen, koffie zetten en het sneeuwvrij maken van de speelplaats is gedeeltelijk voorbij. De meeste conciërges hebben daarnaast een pedagogische taak. Leerlingen helpen opvoeden, leerkrachten aanspreken en ondersteunen, naar ouders luisteren en vertegenwoordigers ontvangen zijn net zo’n belangrijke taken geworden. 

Daarom heeft Variva Edu Academy een drietal trainingsdagen ontworpen. De eerste dag gaat over ‘Communicatie’ en belangrijke onderwerpen daarin zijn luisteren, observeren, nadenken over jezelf en over anderen, feedback geven en ontvangen en korte gesprekken voeren. De tweede training heeft betrekking op ‘Gedragsproblemen op de school’. Kernvragen daarin zijn onder andere ‘Hoe ga je om met probleemleerlingen die veel inzicht en een goed geweten hebben?’ en ‘Hoe ga je om met grotere problemen, bij leerlingen die agressief zijn bijvoorbeeld?’. Voorbeelden daarvan zijn onder andere contacten maken met anderen, conflicten hanteren, iemand corrigeren en reageren op emoties.  De derde training is in ontwikkeling en die richt zich op ‘De persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling van de conciërge’. In mei 2023 is deze opzet afgerond en kunnen veel conciërges, die daar om gevraagd hebben, hun derde certificaat ontvangen.  

Vaak worden de trainingen gehouden in het centrum van het land, bijvoorbeeld in Utrecht of Nieuwegein. Maar er zijn ook activiteiten verzorgd ‘op locatie’. Dan neemt een groep van dezelfde school deel, of conciërges die tot één schoolbestuur horen. De docent, of de docenten, komen dan naar de school van bestemming.  

En rond vijf uur vertrekken de deelnemers, voorzien van een dikke map met veel informatie, herinneringen aan een lekkere maaltijd en veel gezelligheid en een waardevol certificaat. 

Aan de trainingen nemen niet alleen conciërges deel maar ook ander ondersteunend personeel, zoals telefonisten en onderwijsassistenten. 

Henk Manders, trainer Pedagogische Conciërges.