Een waarderend individueel ontwikkelgesprek met je coachee, hoe pak je dat aan als Pedagogisch coach?

11 april 2023 | Pedagogisch coach | inspiratiesessie

In het vorige artikel hebben we de werkvorm kennismakingskaarten besproken. Kennismakingskaarten inzetten in coaching van pedagogisch medewerkers is een leuke vorm om een gesprek te starten. In dit artikel gaan we het hebben over het ontstaan van de positieve psychologie als stroming binnen de psychologie. Ook lees je over het ontstaan van waarderend onderzoeken, voor we over gaan op het waarderende ontwikkelgesprek van de pedagogisch coach om de pedagogisch medewerker te laten groeien binnen zijn/haar functie en in het team.

pedagogisch coach

Positieve psychologie inzetten als pedagogisch coach

De stroming positieve psychologie richt zich op positieve ervaringen en kwaliteiten van medewerkers. Het gaat over welbevinden, veerkracht en de persoonlijke mogelijkheden van mensen. Voor persoonlijke groei is het effectiever om juist te focussen op de kwaliteiten, successen en kracht van mensen in plaats van de punten waar iemand nog niet zo goed in is of wellicht zelf zwak in is.

Martin Seligman, een Amerikaanse professor aan de universiteit van Pennsylvania, is de grondlegger van de positieve psychologie. Op een dag vroeg hij zich af waarom in de psychologie vooral gedrag onderzocht werd als er met mensen iets misgaat en zich ‘onwel’ bevinden, dus de tegenhanger van ‘welbevinden, je goed voelen’. Vanuit deze vraag is hij gaan onderzoeken wat mensen nodig hebben om zich lekker in hun vel te voelen en wat een mens veerkrachtig maakt. Vanuit deze benadering besteed je aandacht in je coaching aan levens- en werkvreugde en het vergroot het zelfvertrouwen van je coachee. Ook het leervermogen en het creatieve denken worden door deze benadering meer geprikkeld. (Onderzoek Seligman, ernst, Gillham, Reivich en Linkins, 2009)

 

De juiste plek voor een waarderend ontwikkelgesprek voor een pedagogisch coach

Om tot een goed en inspirerend coachgesprek te komen is het belangrijk dat je een plek uitkiest of creëert waarmee je de kansen vergroot op een goed gesprek. Een goed gesprek op commando is natuurlijk veel lastiger voor een medewerker. Dus is het interessant om je van tevoren af te vragen welke plek geschikt is. Welke plek geeft ruimte om tot een goed gesprek te komen? Dit kan bijvoorbeeld buiten zijn of is juist de keukentafel in de lunchruimte een goede plaats? Betrek de pedagogisch medewerker bij het kiezen van een goede plek. Wat vindt zij een plezierige ruimte om met jou in gesprek te gaan?

 

Hoe zet je werkvormen bij ontwikkelgesprek inspirerend in als pedagogisch coach?

Tijdens de Variva Edu Academy Inspiratiesessie op 12 mei 2023 laten we je allerlei werkvormen ervaren en kun je ook met collega pedagogisch coaches uitwisselen van wat werkt in de praktijk. Dus zorg dat je erbij bent!

Werkvormen zijn allereerst een manier om gedachten en gesprekken over een bepaald onderwerp richting te geven. Door een werkvorm in te zetten kan de pedagogisch medewerker op een speelse, creatieve, uitdagende manier vanuit een werkvorm kader onderzoeken wat voor hem/haar de antwoorden en/of mogelijkheden zijn. Het gaat dus niet om de werkvorm zelf, maar om de gedachten, gevoelens en inzichten die door de werkvorm opgewekt worden en de gesprekken die hierdoor ontstaan.

 

Waar let je als pedagogisch coach op bij het faciliteren van een werkvorm?

In voorbereiding op je coachgesprek kun je waarderende vragen opstellen om vanuit deze eerste verkenning door te pakken met een volgende werkvorm voor verder onderzoek. Zo richt je de aandacht op een natuurlijke manier op wat jullie wel willen. Vaak weet een medewerker wel te benoemen wat het probleem is. Iets waar ze tegenaan loopt in het werk. Iets wat niet goed gaat of niet goed werkt met de kinderen. Of waar ze last van heeft.

Met waarderende, oplossingsgerichte vragen kun je de pedagogisch medewerker helpen de focus te verleggen naar het vinden en benoemen van wat er al wél werkt, wat ze wél wil ervaren en wat daarin al wel goed gaat. Alleen de focus verleggen geeft vaak al een verrijkend inzicht ten opzichte van alleen maar het probleem zien en benoemen (en er over klagen).

 

Wil je concrete handvaten om zelf met waarderende gespreksvoering aan de slag te gaan in je werken met pedagogisch medewerkers? Schrijf je dan hier in voor de Variva Edu Academy Inspiratiesessie op 12 mei 2023. Tijdens de inspiratiesessie nemen we je mee en laten we je op een speelse, creatieve wijze verschillende werkvormen ervaren. En er is gelegenheid om met collega pedagogisch coaches uit te wisselen van wat werkt in de praktijk. Dus zorg dat je erbij bent!