Een waarderend individueel ontwikkelgesprek met je coachee. Hoe pak je dat aan als pedagogisch coach?

11 oktober 2023 | Pedagogisch coach | inspiratiesessie

We beginnen met wat achtergrondinformatie over de opkomst van positieve psychologie als stroming binnen de psychologie. We zullen ook het ontstaan van waarderend onderzoeken bespreken voordat we overgaan op het voeren van een waarderend ontwikkelgesprek, met als doel pedagogisch medewerkers te laten groeien in hun functie en binnen het team.

Als je praktische richtlijnen wilt voor het voeren van waarderende gesprekken in jouw rol als coach van pedagogisch medewerkers, meld je dan snel aan voor de inspiratie dag op 17 november 2023!

waarderend individueel ontwikkelgesprek

Wat houdt positieve psychologie in?

Positieve psychologie richt zich op de positieve ervaringen en kwaliteiten van medewerkers. Het draait om welbevinden, veerkracht en de persoonlijke capaciteiten van mensen. Voor persoonlijke groei is het effectiever om te focussen op de kwaliteiten, successen en sterke punten van mensen, in plaats van te kijken naar waar iemand nog niet zo goed in is of mogelijk zwakke punten heeft.

Martin Seligman, een Amerikaanse hoogleraar aan de Universiteit van Pennsylvania, is de grondlegger van de positieve psychologie. Op een gegeven moment vroeg hij zich af waarom de psychologie zich voornamelijk richtte op gedrag en mentale toestanden wanneer er iets mis was en mensen zich ‘onwel’ voelden, de tegenhanger van ‘welbevinden’ en je goed voelen. Vanuit deze vraag begon hij te onderzoeken wat mensen nodig hebben om zich goed te voelen en veerkrachtig te zijn. Deze aanpak houdt in dat je in je coaching aandacht besteedt aan levensvreugde en werktevredenheid, waardoor het zelfvertrouwen van je coachee wordt vergroot. Bovendien worden leervermogen en creatief denken gestimuleerd door deze benadering.

(Onderzoek van Seligman, Ernst, Gillham, Reivich en Linkins, 2009).

 

Waar voer je een waarderend ontwikkelgesprek?

Om tot een effectief en inspirerend coachgesprek te komen, is het belangrijk om een geschikte locatie te kiezen of te creëren die de kans op een goed gesprek vergroot. Een gesprek afdwingen is vaak moeilijk voor een medewerker. Denk daarom goed na over de plek waar het gesprek zal plaatsvinden. Is het buiten mogelijk, of is de keukentafel in de lunchruimte juist geschikt? Betrek de pedagogisch medewerker bij het kiezen van de locatie. Wat vindt hij/zij een prettige ruimte om met jou in gesprek te gaan en waar is de kans op verstorende factoren het minst groot?

 

Hoe zet je werkvormen in?

Werkvormen dienen als manieren om gedachten en gesprekken over een specifiek onderwerp te sturen. Door een werkvorm te gebruiken, kan de pedagogisch medewerker op een speelse, creatieve en uitdagende manier onderzoeken wat voor hem/haar de antwoorden en mogelijkheden zijn binnen een vastgesteld kader. De focus ligt dus niet op de werkvorm zelf, maar op de gedachten, gevoelens en inzichten die door de werkvorm worden opgeroepen en de conversaties die hierdoor ontstaan.

 

Waar je op moet letten bij het begeleiden van een werkvorm?

Ter voorbereiding van het coachgesprek kun je waarderende vragen formuleren om vanuit deze initiële verkenning over te gaan naar een volgende werkvorm voor diepgaander onderzoek. Op deze manier richt je de aandacht op een natuurlijke wijze op de positieve aspecten die jullie willen benadrukken. Medewerkers kunnen vaak al benoemen wat het probleem is, waar ze tegenaan lopen in hun werk, wat niet goed gaat of wat niet goed werkt met de kinderen, of waar ze last van hebben.

Door gebruik te maken van waarderende, oplossingsgerichte vragen, kun je de pedagogisch medewerker helpen de focus te verleggen naar wat er al goed gaat, wat ze willen ervaren en wat al wel werkt. Het verleggen van de focus kan al verrijkende inzichten bieden in vergelijking met alleen maar het probleem benoemen en bespreken (en erover klagen).

Als je concreet aan de slag wilt met waarderende gespreksvoering in je rol als coach van pedagogisch medewerkers, meld je dan hier aan voor de Inspiratie dag van Variva Edu Academy op 17 november 2023. Tijdens deze sessie zullen we je meenemen en op een speelse en creatieve manier verschillende werkvormen laten ervaren. En je kunt ervaringen delen met collega pedagogisch coaches over wat in de praktijk effectief is. Zorg dat je erbij bent!

 

Praktische informatie:

De inspiratie dag vindt plaats bij domstad Utrecht, van 10.00 uur tot 16.00 uur.